Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie juicht scherpere detacheringsregels toe

Bouwunie juicht scherpere detacheringsregels toe

Gedetacheerde werknemers moeten evenveel loon en premies krijgen als hun niet-gedetacheerde collega’s en een detachering mag maximum 24 maanden duren: daarover werd vorige week een rapport goedgekeurd in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europese Parlement.

De betrokken parlementsleden gaan zo in grote lijnen akkoord met het voorstel van Europees commissaris Marianne Thyssen om de mistoestanden inzake gedetacheerde werknemers de wereld uit te helpen. Begin deze week bogen de ministers van Arbeid van de EU-lidstaten zich over het voorstel.

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek vanaf dag één, zo luidt het principe. Bedrijven die in een ander EU-land opdrachten uitvoeren met hun eigen personeel moeten nu het minimumloon betalen van het land waar ze werken. In de toekomst moeten buitenlandse gedetacheerde werknemers hetzelfde loon krijgen als lokale werknemers, inclusief cao-voordelen en zonder aftrek van onkosten voor overnachting, transport, voeding en materieel.

Minimum minimorum

Bouwunie is tevreden dat eindelijk beweging zit in dit EU-dossier. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht immers de Vlaamse bouwsector, waardoor de jongste jaren duizenden jobs verloren gingen. Gelijk loon voor gelijk werk is eerlijk en rechtvaardig en voor Bouwunie het minimum minimorum, want ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit landen in Midden- en Oost-Europa goedkoper omdat ze daar lagere socialezekerheidsbijdragen betalen. Daarom stelde Bouwunie al eerder voor om ook de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aan te passen. Als het gastland de socialezekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers zou innen en verrekenen met het land van herkomst zou ook dit verschil verdwijnen.

“De aanpassing van de detacheringsregels is nog niet in kannen en kruiken. De plenaire vergadering van het Europese Parlement stemt op 26 oktober over de tekst en nadien moet een akkoord worden gesloten met de EU-lidstaten die tot dusver nog geen compromis hebben bereikt”, meldde Bouwunie begin deze week.

Bouwunie roept de Belgische regering op om voet bij stuk te houden, en dat niet alleen m.b.t. de gelijke beloning maar ook over de maximale uitzendingsduur. Tussen de EU-lidstaten heerst daarover immers veel onenigheid. De West-Europese landen willen liefst een kortere periode dan 24 maanden; het Belgische Plan voor Eerlijke Concurrentie van de bouwsector, ondertekend door de betrokken ministers, verwijst daar trouwens duidelijk naar. Hierin is specifiek voor de bouwsector een detacheringstermijn van zes maanden overeengekomen die na controle van de voorwaarden hernieuwbaar is. Bouwunie rekent erop dat de regering haar engagement nakomt.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels