Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie evalueert hervorming secundair onderwijs overwegend positief

Bouwunie evalueert hervorming secundair onderwijs overwegend positief

Op vraag van de sector blijven in de tweede en de derde graad voldoende studierichtingen voor de bouw en de afwerkingssector behouden.

Gevraagde aanpassingen voor Installatietechnieken komen er niet

Bouwunie juicht toe dat de Vlaamse regering bij de zopas door haar goedgekeurde hervorming van het secundair onderwijs duidelijk rekening heeft gehouden met de opmerkingen en verzuchtingen die de bouwsector haar eerder bezorgde.

Zo vallen bouw en hout onder het domein stem (science, technology, engineering and mathematics). De bouw ontwikkelt zich immers tot een hoogtechnologische sector waarin technologie en innovaties een steeds belangrijkere rol spelen; het is dus positief dat de bouw hieronder inschuift. Bouwunie beschouwt dit als een opwaardering van de opleidingen en hoopt dat dit ook voor extra instroom van jongeren kan zorgen.

Op vraag van de sector blijven in de tweede en de derde graad voldoende studierichtingen voor de bouw en de afwerkingssector behouden. Dat was een expliciete vraag van de schilders (behoud schilderen en decoratie in de tweede graad) en van de houtbewerkers (dubbele finaliteit bouwtechnieken en houttechnieken, bouw- en houtkunde in de doorstroomrichting, opsplitsing tussen meubel- en interieurwerk en schrijn- en timmerwerk in de derde graad).

De bevestiging dat duaal leren een evenwaardige leerweg is en dat de uitrol mee opgenomen wordt vanaf 1 september 2018 vindt Bouwunie ook positief. Ze vraagt dat de bouw zelfs al vroeger in extra duale proeftuinen wordt meegenomen en hoopt dat op termijn alle bouwrichtingen mogelijk zullen zijn in duaal leren.

Bouwunie vindt het wel erg jammer dat de regering in de laatste jaren van het secundair onderwijs geen nieuwe studierichting Installatietechnieken opneemt. Ze vraagt daarbij voldoende aandacht te besteden aan de nieuwe evoluties in de markt. Dit is immers een beroepstak die sterk evolueert (denk maar aan alle hernieuwbare-energietechnieken) en dus heel wat specifieke technische vaardigheden vereist.

Tot slot betreurt Bouwunie ook het blijvende onderscheid tussen aso, tso en bso. Hierdoor zal ook het watervalsysteem blijven bestaan.

Zoektocht naar personeel

“Ondanks de dalende tewerkstelling is de bouw nog altijd op zoek naar gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Hij doet overigens zelf veel inspanningen om zijn werknemers bij te scholen. De evoluties in de sector (nieuwe technieken, producten en werkmethodes; de wijzigende wet- en regelgeving zoals de epb-regelgeving die strengere eisen oplegt; …) zorgen ervoor dat er vooral nood is aan technischer geschoolde mensen en aan zogeheten “hogere profielen” zoals calculatoren en werf- en projectleiders”, vertelt Anja Larik, directie- en economisch adviseur bij Bouwunie.

Hiermee pikt ze in op de recente verzuchtingen van Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie, in de Vlaamse kranten. Nu de economie opnieuw aantrekt, heeft de bouwsector volgens De Morgen dringend behoefte aan extra arbeidskrachten, niet alleen arbeiders maar ook technisch geschoolden. “De vraag naar bouwvakarbeiders bestaat al langer, maar daar komen nu ook de steeds talrijkere vacatures voor afgestudeerden in technische richtingen zoals werf- en projectleiders bij”, wist Jean-Pierre Waeytens.

Calculator bezet de eerste plaats in de openstaande betrekkingen op Vacature.com. “Dit is intussen een echt knelpuntberoep want die mensen zijn schaars. De sector heeft de voorbije jaren een ware metamorfose ondergaan; denk maar aan allerlei nieuwe duurzame isolatiematerialen, de strengere bouwvoorschriften en de populariteit van energiezuinig wonen. Daarvoor is echter meer technisch aangelegd personeel nodig en hun aandeel zal in de toekomst alleen maar groter worden”, meldde de secretaris-generaal van Bouwunie in De Morgen, die tevens signaleert dat de VDAB vorig jaar ruim 8.000 bouwvacatures ontving en het tekort tracht op te vangen door specifieke opleidingen aan te bieden die in scholen niet of minder aan bod komen.

Volgens De Standaard zoeken bouwfirma’s steeds vaker hoger opgeleid technisch personeel (ingenieurs, projectleiders, calculatoren, …) en kan het tekort van 20.000 bouwvakkers (volgens de Confederatie Bouw) leiden tot vertragingen in de huizenbouw.

Frederik Bronckaerts, persverantwoordelijke van de Confederatie Bouw, wees er in deze krant op dat een huis niet alleen meer op de werf gebouwd wordt, maar ook achter de computer. “Hier hinkt het onderwijs echter achterop. Onze bedrijven merken al enkele jaren een toenemende schaarste aan hoogopgeleiden. De jobs die vrijkomen als ingenieur, werf- en projectleider, technisch tekenaar of bouwkundig inspecteur geraken maar voor de helft ingevuld”, betreurde hij.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Xthermo publiceert brochure brandveiligheid buitengevels

Xthermo publiceert brochure brandveiligheid buitengevels

Brandveiligheid is één van de belangrijkste aspecten voor gevels. De beruchte ramp met de Grenfelltoren in London in juni 2017 zorgde voor extra aandacht voor deze thematiek. Ook vandaag zitten aannemers, architecten en andere[…]

Zuhal Demir komt naar de Vlariodag

Zuhal Demir komt naar de Vlariodag

Recordaantal bezoekers voor Matexpo

Recordaantal bezoekers voor Matexpo

Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals verenigt de hele sector

Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals verenigt de hele sector

Meer artikels