Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie en Van Gansewinkel pakken afvalstroom Bouwunie-schilders aan

Bouwunie en Van Gansewinkel pakken afvalstroom Bouwunie-schilders aan

Schilders en decorateurs hebben heel wat verschillende soorten afval: tape, verfblikken en plastic potten verf op basis van water of op basis van solventen, beschermingsfolie, borstels, handschoenen, maskers, enz. Dat afval werd in het verleden meestal naar het containerpark gebracht, een arbeidsintensieve en tegelijkertijd ook steeds duurder wordende activiteit. Bouwunie werkte daarom samen met afvaldienstverleningsbedrijf Van Gansewinkel een project uit dat de afvalstroom van de schilders nu bij de bron aanpakt. Het project focust op het plaatsen van verschillende afvalrecipiënten in het bedrijf. Dit bespaart de schilders niet alleen geld, maar ook tijd zodat ze zich kunnen bezighouden met wat belangrijk is: gebouwen mooi afwerken en inrichten.

'Het is allemaal heel erg vlot gegaan', vertelt Jan Coussement van decoratiewerken Coussement uit Zwevegem. 'Ik ben in april in het project gestapt nadat ik bij Bouwunie over het afvalproject hoorde. Even later kwam een adviseur van Van Gansewinkel langs in mijn zaak. We hebben samen overlopen welk soort en hoeveel afval ik heb. Ik ben zelfstandig ondernemer, heb één personeelslid in dienst en doe schilder- en decoratiewerken bij particulieren en bedrijven. Het afval dat mijn bedrijf heeft, zijn vooral borstels, niet-herbruikbaar overschot van vlies, lege verfpotten, afdekkarton, vloerbekleding, ' Van Gansewinkel adviseerde me om één container te plaatsen in een carport aan mijn bedrijf. Dan kan ik onmiddellijk als ik thuis kom van het werk mijn bestelwagen leeghalen en het afval in de container plaatsen. De carport kan afgesloten worden en het is ook een voordeel dat de container afgesloten kan worden. Als ze de container dan één keer per maand komen leegmaken en ik die achterlaat op het voetpad kan niemand er nog afval in dumpen, want daar had ik wel schrik van', verklaart hij.

'Die afvalscan komt er nadat een schilder aangeeft dat hij geïnteresseerd is in het project. Dan gaat een adviseur ter plaatse in het bedrijf', vertelt Anthony Van der Stede, manager SME van Van Gansewinkel. 'We lichten dan het afval door en bekijken samen met de schilder/decorateur hoeveel containers nodig zijn en waar in het bedrijf een afvaleiland of zelfs verschillende afvaleilanden kunnen gemaakt worden. Door het creëren van die eilanden willen we vooral bekomen dat afval sorteren een natuurlijke handeling wordt op een evidente plaats in het bedrijf. Afhankelijk van het volume, het type afval en de frequentie van ophalen stellen wij dan één of meer soorten containers voor. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden: rolcontainers voor restafval, papier en karton, palletboxen voor verfblikken, enz. Ook is het heel belangrijk in orde te zijn met de wetgeving, waaronder Vlarema en de reglementering omtrent gevaarlijk afval. Tijdens de afvalscan wordt ook deskundig advies gegeven door de adviseur van Van Gansewinkel, die ervoor zorgt dat de schilder met de wet in orde is', voegt hij eraan toe.

Afval wordt energie

Van Gansewinkel heeft als doel om mee de belasting op de wereld te verkleinen door op een heel praktische manier invulling te geven aan duurzaamheid en daarmee maximale waarde uit afval te halen binnen de huidige wet- en regelgeving. Het afval van vandaag vormt de grondstof voor de producten van morgen. Door de herwinning van schaarse grondstoffen en het opwekken van energie en warmte uit het restafval maakt Van Gansewinkel duurzaamheid tastbaar.

'Om van afval weer iets moois te maken, is het scheiden en sorteren aan de bron belangrijk. De beste kwaliteit aan grondstoffen wordt behaald door het gebruik van afvalstromen waarin zo min mogelijk vervuiling voorkomt. Hiermee kan ook heel wat geld uitgespaard worden. Er zijn verschillende prijzen voor verschillende soorten afval, dus is het best om afval bij de bron te sorteren', benadrukt Anthony Van der Stede van Van Gansewinkel. 'Afhankelijk van de afvalstromen krijgt dit afval nabewerking. Restafval verwerken we tot fluff, door dit te vermalen tot een klein formaat en een bepaalde calorische waarde. Dit wordt onder meer gebruikt als brandstof voor het opwekken van energie. Ook verf- en gevaarlijk afval krijgt een tweede leven. We bewerken en verwerken dit afval met andere woorden tot grondstoffen en energie. Een gescheiden inzameling van afvalstromen, daar maken we weer iets moois van', straalt hij.

Duurder in het containerpark

'Vroeger ging ik met het afval naar het containerpark, maar vanaf 1 maart dit jaar waren er wat wijzigingen. Ik mocht vanaf dan minder afval achterlaten, met als gevolg dat de kostprijs van het afval plots toenam en door dat hoge prijskaartje ben ik dus overgestapt naar dit huidige systeem bij Van Gansewinkel. Toen ik in het systeem stapte, kreeg ik ook Bouwunievoordelen', vertelt Jan Coussement.

'Het betekent voor zelfstandigen en bedrijfsleiders van kleine en middelgrote bedrijven ook een tijdwinst om in dit systeem te stappen', voegt Anthony Van der Stede eraan toe. 'Nu kunnen schilders meer tijd spenderen aan wat ze graag doen en waar ze goed in zijn, namelijk schilderen en decoreren. Ze hoeven niet meer aan te schuiven op het containerpark.'

Wie in het systeem stapt, krijgt als lid van Bouwunie een korting. Daarbovenop controleert de adviseur van Van Gansewinkel ook of de schilder in aanmerking komt voor premies.

'Onze adviseurs gaan tijdens de afvalscan na welke stromen in aanmerking komen voor de premies en welke inzamelmiddelen ze daarvoor best gebruiken. Zo zijn er recyclagepremies voor bepaalde stromen en containerpremies voor bepaalde inzamelmiddelen om te kunnen uitsorteren. Dit afvalsysteem met de schilders loopt heel erg vlot. We hebben als bedrijf door de samenwerking met Bouwunie schilders heel wat expertise kunnen opbouwen en krijgen elke dag nog feedback van klanten waar we nog van bijleren', aldus Van der Stede.

'We willen dit project voort uitbouwen. We hebben ook een partnership uitgewerkt met Unizo en willen het succes van deze manier van werken uitbreiden naar andere sectoren. Ook willen we een formule uitwerken voor startende ondernemingen zodat we samen met hen kunnen groeien en hen op een professionele manier laten werken met afval', luidt het.

Wie je als ondernemer proeven van een afvalscan' Van Gansewinkel ontwikkelde een nationale afvaltest: www.nationaleafvaltest.be. Voor meer informatie kan je ook terecht bij Piet De Langhe, nationaal bewegingscoördinator en coördinator Afwerking bij Bouwunie, tel. 050 474 666 en e-mail piet.delanghe@bouwunie.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af