Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie en Nelectra niet gelukkig met bijkluswet

Bouwunie en Nelectra niet gelukkig met bijkluswet

© by Dariusz T. Oczkowicz, ars digital media services

De Kamer heeft de wet goedgekeurd die mogelijk maakt dat wie minstens vier vijfde werkt, zelfstandige of gepensioneerd is, tot 500 € per maand onbelast kan bijverdienen, met een limiet tot 6.000 € per jaar.

Het moet gaan om verenigingswerk, occasionele diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De maatregel wordt op 15 juli al van kracht. Wie onbelast wil bijverdienen, moet dat melden via de online toepassing bijklussen.be. Daar worden ook de toegelaten activiteiten vermeld. Bouwunie, Nelectra en Unizo verzetten zich tegen het voorstel van sectorfederatie Federgon om ook werken in woning en tuin met dienstencheques toe te laten.

Het onbelast bijklussen is een maatregel die, op aandringen van Open VLD, vorig jaar werd afgesproken in het Zomerakkoord dat de regering-Michel toen sloot. De definitieve goedkeuring liet echter vele maanden op zich wachten, onder meer door een belangenconflict dat het parlement van de Franstalige Brusselaars had ingeroepen. Aan Franstalige zijde wordt gevreesd voor een negatieve impact op de non-profitsector. Al die tijd probeerde ook zelfstandigenorganisatie Unizo de wet tevergeefs bij te sturen.

“Iedereen vindt het maar normaal dat onze bedrijven hoge lasten betalen om onze sociale zekerheid en welvaart te financieren. Maar tegelijk is het blijkbaar ook normaal om diezelfde ondernemers te laten beconcurreren door mensen in diverse ‘voordeelformules’ die niets of nauwelijks afdragen aan de maatschappij. Zopas is de wet op het onbelast bijverdienen in de Kamer goedgekeurd. Nu zouden ook de dienstenchequebedrijven nog een schepje bovenop die oneerlijke concurrentie doen in de bouwsector en het tuinonderhoud. Zo wordt de tak van onze welvaart afgezaagd waarop we allemaal zitten. We eisen een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie voor iedereen”, stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Unizo, maar ook Bouwunie en Nelectra verzetten zich vooral tegen het voorstel van sectorfederatie Federgon om ook werken in woning en tuin met dienstencheques toe te laten. “Zo creëer je alweer extra en oneerlijke (want gesubsidieerde) concurrentie voor onze reguliere en reeds zwaar belaste ondernemers in de betrokken sectoren”, verklaren Danny Van Assche, Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie en Viviane Camphyn van Nelectra in een gezamenlijk persbericht.

Danny Van Assche liet al weten dat een procedure bij het Grondwettelijk Hof zal worden ingeleid om de vernietiging van de bijkluswet te bekomen. “Wij gunnen mensen die bij hun buren het gras afrijden zeker een bijverdienste. Maar hier dreigt een alternatief circuit, waarbij hoveniers, aannemers, schilders en loodgieters oneerlijke concurrentie krijgen van hun eigen werknemers”, aldus Van Assche.

Vanuit de regering is te horen dat de bijkluswet binnenkort al zal worden bijgestuurd. Zelfstandigen zullen niet mogen bijklussen in het verlengde van hun gewone activiteiten. Wie actief is voor een jeugdbeweging of een speelpleinwerking zal niet onder de regelgeving vallen. Klusjes in de zorgsector moeten aan de kwaliteitseisen voldoen die de deelstaten opleggen. Voor seizoensgebonden activiteiten, zoals uitgevoerd door sportleraars of trainers, zal een uitzondering worden voorzien. Zij zullen tot 1.000 € per maand mogen bijverdienen, maar ook voor hen blijft het jaarplafond begrensd tot 6.000 €.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

In onze vorige bijdrage gingen wij nader in op de civielrechtelijke as-pecten van deze casus. Wij namen het voorbeeld van een bestaand kantoorgebouw waarop door partij X een erfpachtrecht werd toegekend aan partij Y en waarbij X nu aan Z een[…]

11/10/2021 | Wetgeving
Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Meer artikels