Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie blij met Woningpas en energielabel voor woningen

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwunie blij met Woningpas en energielabel voor woningen

Bouwunie is tevreden dat de drie bevoegde Vlaamse ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege in 2018 de Woningpas invoeren, een digitaal paspoort voor elke woning met daarin alle data en attesten. In 2019 wordt ook het Energie Prestatie Certificaat (EPC) in een nieuw kleedje gestoken.

Het EPC+ geeft meer informatie over hoe je je woning energiezuiniger maakt, hoeveel dat kost en welk energielabel de woning krijgt (net zoals bij elektro-apparaten, van A tot F) na een bepaalde ingreep en investering. Met de nieuwe instrumenten wordt gestreefd naar een betere renovatie en een verhoging van de energieprestatie van Vlaamse woningen.

Bouwunie pleit al enkele jaren voor de invoering van een Woningpas en heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming ervan binnen de werkzaamheden van het Renovatiepact 2050. De Woningpas bevat alle relevante informatie van een woning: hij zegt hoe het gesteld is met diens kwaliteit en energiezuinigheid en vormt een nuttig instrument om te weten welke investeringen een eigenaar en op termijn ook een koper of huurder best laat uitvoeren en op welke termijn.

Positief is volgens Bouwunie voorts dat de regering in het Renovatiepact langetermijndoelstellingen vastlegt. Hierdoor kennen bouwheren en de bouwsector het streefdoel.

De Vlaamse regering hield op 8 december een tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050. Deze inmiddels drie jaar bestaande overeenkomst tussen de ganse bouwsector, consumentenorganisaties en de overheid moet ervoor zorgen dat we onze gebouwen beter renoveren en de energieprestatie ervan verhogen. Eén van de belangrijkste instrumenten om dat te bereiken is de Woningpas, die alle relevante informatie van een woning bevat: energetische aspecten, de bodem, de vergunde werken, de woningkwaliteit, …; kortom, alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Aanvankelijk zullen alleen de eigenaars en de bevoegde instanties deze Woningpas kunnen raadplegen, maar later ook kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten, enz. Je zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen over energetische investeringen en daarna je energiescore updaten. De Woningpas gaat in het voorjaar van 2018 van start.

Een belangrijk onderdeel van de Woningpas is het EPC+. Vandaag vind je in het EPC van je woning alleen standaard-aanbevelingen. In het opgewaardeerde EPC+ staat hoe je de verschillende onderdelen van je woning (dak, spouwmuren, binnen- en buitenmuren, …) best renoveert om aan de langetermijndoelstelling voor 2050 te voldoen, hoeveel de geschatte kostprijs bedraagt en hoe energie-efficiënt de woning na de ingreep zal zijn. Net zoals bij elektro-apparaten krijgen woningen een energielabel, waarbij A (groen) een energiezuinige woning is en F (rood) een onvoldoende. De invoering van het EPC+ is gepland op 1 januari 2019.

Langetermijndoelstellingen

Het Renovatiepact bevat voor het eerst ook langetermijndoelstellingen, die de bouwheer en de bouwsector een duidelijk streefdoel bieden. Om die doelstelling te bereiken, kan de Vlaming kiezen voor een totaalaanpak (een renovatie van minstens 75% van de gebouwschil) of voor een aanpak met afzonderlijke maatregelen (de isolatiewaarde verhogen van de gebouwschil, een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonnewering, ,..). Wie kiest voor de afzonderlijke maatregelen streeft naar een EPC-score van maximum 100. Die energiescore zal wel nog gedifferentieerd worden volgens gebouwtype (appartement, gesloten, halfopen of open bebouwing). Wie kiest voor een grondige renovatie krijgt een doelstelling van E60 opgelegd.

Jaar na jaar wordt het Renovatiepact geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een betere communicatie met de burger.

BENOveren

Zo is er al de campagne van de bouwsector samen met de Vlaamse overheid over BENOveren, beter renoveren. De volgende stap is ervoor zorgen dat de burger makkelijker alle informatie over energie- en renovatiepremies kan terugvinden en aanvragen. Bovendien is bij de evaluatie van het Renovatiepact afgesproken dat een werkgroep zich zal buigen over een betere integratie van de verschillende premies.

“Het EPC+ zal je een eenvoudig overzicht geven van de energie-efficiëntie van je woning, hoe je die kan verbeteren en hoeveel elke afzonderlijke ingreep kost. Je krijgt ook meteen zicht op welk energielabel (van A tot F) je daarmee kan bereiken. Met die concrete informatie willen we meer mensen over de streep trekken om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken”, meldt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans merkt op dat de Woningpas met één klik een volledig overzicht geeft van de huidige toestand van de woning. “Je zal in de toekomst dus geen afzonderlijke attesten meer moeten bezorgen aan de overheid of aanvragen”, deelt ze mee.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege beklemtoont dat het Renovatiepact 2050 een belangrijke rol speelt bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. “Door onze huizen beter te isoleren en door over te schakelen op hernieuwbare energie kunnen we de CO2-emissies drastisch reduceren”, juicht ze toe.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

De Hyport Coordination Company, een joint venture tussen DEME Concessions en OQ Alternative Energy, ondertekende samen met de Public Authority for Special Economic Zones and Free Zones (OPAZ) in Duqm (Oman) een tweede[…]

29/06/2022 | Projecten
Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Meer artikels