Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwshift: BBL niet akkoord met hogere schadevergoedingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwshift: BBL niet akkoord met hogere schadevergoedingen

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) vindt het moratorium op de woonuitbreidingsgebieden positief. “Zo blijven in één klap duizenden hectaren open ruimte onbebouwd. De schadevergoeding voor bouwgrond die van bestemming wijzigt, zet echter de deur open voor speculanten en dreigt een bouwshift onbetaalbaar te maken. Veel zal nu afhangen van de concrete teksten”, stelt de BBL.
De grote lijnen van het politiek akkoord zijn bekend, maar teksten zijn er nog niet, het blijft dus gissen naar de exacte inhoud. BBL juicht toe dat er een ‘stolp’ komt over de woonuitbreidingsgebieden. “Dat zijn grotere, aaneengesloten stukken open ruimte, die we helemaal niet moeten bebouwen om de groei van de bevolking op te vangen. Er is meer dan plaats genoeg in de echte woongebieden.
 
Door een moratorium zouden zo in één pennentrek duizenden hectaren open ruimte onbebouwd blijven. Dat is pure winst voor natuur en landschap. Het is nog niet duidelijk hoe strikt deze stolp juist zou zijn en onder welke voorwaarden gemeenten kunnen beslissen om deze gronden toch te verkavelen”, aldus de BBL.
 
De eerder voorziene regeling die zonevreemde activiteiten in landbouwgebied verder versoepelde is van tafel gehaald. De vele zonevreemde activiteiten in leegstaande landbouwgebouwen veroorzaken volgens de BBL een verdere verrommeling van het platteland. De vereniging denkt dan aan de vele bandencentrales, kapperszaken of groothandels in landbouwgebieden en vindt het positief dat dit niet meer mogelijk zal zijn.

Schadevergoedingen

Het grootste minpunt van dit akkoord vindt de BBL de hogere schadevergoedingen die betaald moeten worden als bouwzones omgezet worden naar open ruimte. De Bond Beter Leefmilieu heeft altijd gepleit voor een systeem waarbij eigenaars volledig terugkrijgen wat ze zelf betaald hebben.
 
“Door nu de huidige marktwaarde te gebruiken als schadevergoeding, worden speculanten beloond. Bovendien zal de factuur daarvoor in de miljarden lopen, waardoor een betere ruimtelijke ordening onbetaalbaar wordt. Zeker omdat de Vlaamse regering de factuur doorschuift naar de gemeenten, die daarvoor geen budgetten hebben”, besluit woordvoerder Erik Grietens.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

In 2021 is het Vlaams Klimaatfonds gevuld met 73 miljoen €, naast alle klimaatinvesteringen via reguliere middelen en het relancebeleid. 56% van dat budget zal dit jaar worden bestemd voor de energetische renovatie van woningen en gebouwen.[…]

14/01/2021 | VlaanderenRenovatie
Gemeenten zien spaarpot verkleinen, maar zijn sterk genoeg om crisis te doorstaan

Gemeenten zien spaarpot verkleinen, maar zijn sterk genoeg om crisis te doorstaan

Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Meer artikels