Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwshift: BBL niet akkoord met hogere schadevergoedingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwshift: BBL niet akkoord met hogere schadevergoedingen

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) vindt het moratorium op de woonuitbreidingsgebieden positief. “Zo blijven in één klap duizenden hectaren open ruimte onbebouwd. De schadevergoeding voor bouwgrond die van bestemming wijzigt, zet echter de deur open voor speculanten en dreigt een bouwshift onbetaalbaar te maken. Veel zal nu afhangen van de concrete teksten”, stelt de BBL.
De grote lijnen van het politiek akkoord zijn bekend, maar teksten zijn er nog niet, het blijft dus gissen naar de exacte inhoud. BBL juicht toe dat er een ‘stolp’ komt over de woonuitbreidingsgebieden. “Dat zijn grotere, aaneengesloten stukken open ruimte, die we helemaal niet moeten bebouwen om de groei van de bevolking op te vangen. Er is meer dan plaats genoeg in de echte woongebieden.
 
Door een moratorium zouden zo in één pennentrek duizenden hectaren open ruimte onbebouwd blijven. Dat is pure winst voor natuur en landschap. Het is nog niet duidelijk hoe strikt deze stolp juist zou zijn en onder welke voorwaarden gemeenten kunnen beslissen om deze gronden toch te verkavelen”, aldus de BBL.
 
De eerder voorziene regeling die zonevreemde activiteiten in landbouwgebied verder versoepelde is van tafel gehaald. De vele zonevreemde activiteiten in leegstaande landbouwgebouwen veroorzaken volgens de BBL een verdere verrommeling van het platteland. De vereniging denkt dan aan de vele bandencentrales, kapperszaken of groothandels in landbouwgebieden en vindt het positief dat dit niet meer mogelijk zal zijn.

Schadevergoedingen

Het grootste minpunt van dit akkoord vindt de BBL de hogere schadevergoedingen die betaald moeten worden als bouwzones omgezet worden naar open ruimte. De Bond Beter Leefmilieu heeft altijd gepleit voor een systeem waarbij eigenaars volledig terugkrijgen wat ze zelf betaald hebben.
 
“Door nu de huidige marktwaarde te gebruiken als schadevergoeding, worden speculanten beloond. Bovendien zal de factuur daarvoor in de miljarden lopen, waardoor een betere ruimtelijke ordening onbetaalbaar wordt. Zeker omdat de Vlaamse regering de factuur doorschuift naar de gemeenten, die daarvoor geen budgetten hebben”, besluit woordvoerder Erik Grietens.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Het economische herstel neemt een veelbelovende start in Vlaanderen. Dat blijkt uit alle prognoses van de afgelopen maanden. Maar zonder bijsturingen zwelt het Vlaamse begrotingstekort in 2024 aan tot 3 miljard €, zo berekende de Sociaal[…]

13/07/2021 | SERVoverheid
Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

'Vlaamse overheid moet meer investeren in innovatieve aankopen'

'Vlaamse overheid moet meer investeren in innovatieve aankopen'

Woningpas breidt uit met gebruiksvriendelijke digitale kluis

Woningpas breidt uit met gebruiksvriendelijke digitale kluis

Meer artikels