Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector zoekt geschoold personeel

Bouwsector zoekt geschoold personeel

Op 1 september startten weer meer dan 400.000 jongeren het nieuwe schooljaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Vorig schooljaar volgden 13.178 van hen of 3% een bouwgerichte opleiding (bouw, schilderwerk, hout, koeling en warmte). Ondanks de uitdagingen waarmee de bouwsector geconfronteerd wordt, heeft hij nog steeds nood aan goed opgeleide en geschoolde jongeren.

De vraag op de arbeidsmarkt naar jongeren die een bouwopleiding volgen, is groter dan het aanbod. De lijst van knelpuntberoepen bevat heel wat bouwberoepen: daktimmerman, monteur van interieurinrichtingen, (binnen-, buiten- en werkplaats)schrijnwerker, dakdekker, monteur van centrale verwarmingsinstallaties, brandertechnicus, ' Voor deze opleidingen is een diploma technisch of beroepsonderwijs gewenst. De bouwsector heeft echter ook nood aan hoger geschoolden: bachelors en masters. Op de lijst van knelpuntberoepen staan immers ook deze bouwtechnici: technicus studiebureau bouw, calculator bouw, conducteur bouw en bouwplaatsleider.

'We moeten ervoor zorgen dat meer jongeren een bouwopleiding volgen en ook doorstromen naar onze sector. De bouw verkeert in een uitdagende economische situatie, maar is nog wel een sector met toekomst. Hij kent een immense technische evolutie; denk maar aan luchtdicht bouwen, de energieprestatieregelgeving (epb), nieuwe milieuvriendelijke installatietechnieken, nieuwe bouwmethodes, ' Een jongere die kiest voor een job in de bouw wil mee met zijn tijd', meent Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.

Behalve meer jongeren warm maken voor een bouwjob, moet ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het bouwonderwijs. Die kan opgekrikt worden door meer aandacht voor praktijkervaring, vindt Bouwunie.  Dat de Vlaamse regering begin juli haar goedkeuring gaf aan de verdere uitwerking van het project duaal leren is positief; zo kan de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt verkleinen. Bouwunie is ervan overtuigd dat opleidingen succesvol zijn wanneer ze vertrekken vanuit de noden van bedrijven en wanneer onderwijs, bedrijfswereld en leerjongeren maximaal op elkaar zijn afgestemd.

Positieve keuze

Duaal leren gaat uit van een positieve keuze voor leren en werken en vormt een volwaardig opleidingstraject. Jongeren krijgen een algemene vorming en worden ook kwaliteitsvol voorbereid op de arbeidsmarkt. Het grote verschil is dat de competenties bij duaal leren en werken grotendeels op de werkvloer verworven worden. Jongeren vanaf 15 jaar zouden kunnen kiezen voor dit traject en 60% van de leertijd doorbrengen op de werkvloer. Bouwunie noemt deze 60% een stap in de goede richting, maar pleit voor een verhoging naar 80% want op de werkvloer leren jongeren belangrijke arbeidscompetenties aan. Er zal ook sterk ingezet worden op de begeleiding van de jongeren.

Werkgevers in de bouw worden zich steeds meer bewust van het nut van dit systeem. Het komt er nu op aan om voldoende leerplaatsen te voorzien in verhouding tot het totale personeelsbestand.  Via duaal leren is de kans op een vlotte doorstroming naar de sector groot. Duaal leren is overigens interessant voor werkgever én scholier: wie een jongere via werkplekleren in zijn bedrijf haalt, merkt meteen wat die laatste in zijn mars heeft, los van diploma of getuigschrift; en scholieren kunnen dankzij de combinatie van werken en leren belangrijke praktijkervaring opdoen en zo een grotere kans maken op een vaste job.    

Bouwunie is nauw betrokken bij de verdere uitbouw van het duale systeem en zal er goed op toezien dat het traject eenvoudig en aantrekkelijk is en geen extra administratieve rompslomp met zich brengt voor de werkgever, dat de alternering school-werkplek op jaarbasis wordt bekeken en niet meer per week en dat er een optimale wisselwerking is tussen opleiding en tewerkstelling en een betere afstemming op de bouwrealiteit tijdens de opleiding. 

'Het is van belang dat de bouwsector mee aan het stuur zit bij de uitwerking van het project duaal leren. Als geen ander weet hij immers welke praktijkgerichte vaardigheden nodig zijn en hoe die best aangeleerd kunnen worden', benadrukt Jean-Pierre Waeytens,

Bouwunie kijkt uit naar de resultaten van de proeftuinen die van start gaan. Via sectorale partnerschappen en met Syntra als regisseur wil het een netwerk van kwantitatieve en kwalitatieve leerwerkplekken realiseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap