Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector vraagt investeringsnorm van 5%

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwsector vraagt investeringsnorm van 5%

© ©nopparat - stock.adobe.com

De overheidsinvesteringen substantieel optrekken, de gezinsinvesteringen ondersteunen voor de bouw en/of renovatie van woningen en de arbeidsmarkt grondig bijsturen: dat zijn de drie kernprioriteiten uit een gemeenschappelijk memorandum waarmee de Confederatie Bouw en de Federatie van de Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) de jongste maanden de verschillende politieke partijen bezochten.

“De klimaatstrijd kan niet gewonnen worden zonder een energiezuinig woningbestand en gebouwenpark. Dat geldt zeker ook voor overheidsgebouwen. De overheid moet dan ook naar een jaarlijkse investeringsnorm van 5% gaan. Nu bedraagt die 2,3%”, zeggen Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, en Philippe Callewaert, secretaris-generaal van de BMP.

België investeert nu 2,3% van het bbp. Vermits het Europese gemiddelde hiervoor 3% bedraagt, ligt de investeringsgraad in ons land laag. Bovendien heeft de overheid decennialang ondergeïnvesteerd, waardoor nu meer dan ooit een inhaaloperatie nodig is. Daarom vragen de sectororganisaties de volgende federale regering om resoluut te kiezen voor een ambitieuze investeringsnorm van 5%.

Op die manier kan heel wat verouderde infrastructuur, van wegen tot openbaar vervoer en gebouwen, eindelijk aangepakt worden. De infrastructuur en de overheidsgebouwen moeten immers overeenstemmen met de economische en sociale ambities van het land. Het nationaal investeringspact dat in september 2018 voorgesteld werd, kan hiervoor een aanzet vormen, maar vraagt vooral om een concrete omzetting van woorden in daden.

Het opnieuw op gang brengen van overheidsinvesteringen is ook nodig om de energetische transformatie van overheidsgebouwen allerhande te realiseren. Nu zijn nog te veel publieke gebouwen energieverslinders en stevige CO2-uitstoters. Op dat vlak kunnen op korte termijn stevige winsten geboekt worden die in de klimaatstrijd ook eenvoudigweg nodig zijn.

Om dezelfde redenen vinden beide organisaties het ook een topprioriteit om gezinsinvesteringen te steunen wanneer gezinnen een woning bouwen en/of renoveren. Een cruciale maatregel daarbij is de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Dat tarief geldt nu enkel in 32 stedelijke gebieden, maar dat zien de sectorfederaties graag veralgemeend worden naar heel het land.

“De meeste partijen zijn het daarmee eens en er liggen concrete wetsvoorstellen op tafel. Die ingreep in de woonfiscaliteit moet er nu snel komen”, aldus de Mûelenaere en Callewaert. In dezelfde optiek vragen de Confederatie Bouw en de BMP verdere belastingvoordelen voor energiebesparende of milieuvriendelijke werkzaamheden. Tevens moet de belastingdruk op onroerend goed, momenteel één van de hoogste in Europa, omlaag en moeten investeringen in huurwoningen gestimuleerd worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

De Antwerpse dronebeheerder Unifly heeft een kapitaalsverhoging van 17 miljoen € afgerond. Als investeerder werd eind vorig jaar reeds DFS (de nationale luchtverkeersleiding van Duitsland) binnengehaald. Nu stapt ook de Federale[…]

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

Loodzware pensioenfactuur bedreigt werking Vlaamse steden en gemeenten

Loodzware pensioenfactuur bedreigt werking Vlaamse steden en gemeenten

Meer artikels