Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector vraagt investeringsnorm van 5%

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwsector vraagt investeringsnorm van 5%

© ©nopparat - stock.adobe.com

De overheidsinvesteringen substantieel optrekken, de gezinsinvesteringen ondersteunen voor de bouw en/of renovatie van woningen en de arbeidsmarkt grondig bijsturen: dat zijn de drie kernprioriteiten uit een gemeenschappelijk memorandum waarmee de Confederatie Bouw en de Federatie van de Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) de jongste maanden de verschillende politieke partijen bezochten.

“De klimaatstrijd kan niet gewonnen worden zonder een energiezuinig woningbestand en gebouwenpark. Dat geldt zeker ook voor overheidsgebouwen. De overheid moet dan ook naar een jaarlijkse investeringsnorm van 5% gaan. Nu bedraagt die 2,3%”, zeggen Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, en Philippe Callewaert, secretaris-generaal van de BMP.

België investeert nu 2,3% van het bbp. Vermits het Europese gemiddelde hiervoor 3% bedraagt, ligt de investeringsgraad in ons land laag. Bovendien heeft de overheid decennialang ondergeïnvesteerd, waardoor nu meer dan ooit een inhaaloperatie nodig is. Daarom vragen de sectororganisaties de volgende federale regering om resoluut te kiezen voor een ambitieuze investeringsnorm van 5%.

Op die manier kan heel wat verouderde infrastructuur, van wegen tot openbaar vervoer en gebouwen, eindelijk aangepakt worden. De infrastructuur en de overheidsgebouwen moeten immers overeenstemmen met de economische en sociale ambities van het land. Het nationaal investeringspact dat in september 2018 voorgesteld werd, kan hiervoor een aanzet vormen, maar vraagt vooral om een concrete omzetting van woorden in daden.

Het opnieuw op gang brengen van overheidsinvesteringen is ook nodig om de energetische transformatie van overheidsgebouwen allerhande te realiseren. Nu zijn nog te veel publieke gebouwen energieverslinders en stevige CO2-uitstoters. Op dat vlak kunnen op korte termijn stevige winsten geboekt worden die in de klimaatstrijd ook eenvoudigweg nodig zijn.

Om dezelfde redenen vinden beide organisaties het ook een topprioriteit om gezinsinvesteringen te steunen wanneer gezinnen een woning bouwen en/of renoveren. Een cruciale maatregel daarbij is de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Dat tarief geldt nu enkel in 32 stedelijke gebieden, maar dat zien de sectorfederaties graag veralgemeend worden naar heel het land.

“De meeste partijen zijn het daarmee eens en er liggen concrete wetsvoorstellen op tafel. Die ingreep in de woonfiscaliteit moet er nu snel komen”, aldus de Mûelenaere en Callewaert. In dezelfde optiek vragen de Confederatie Bouw en de BMP verdere belastingvoordelen voor energiebesparende of milieuvriendelijke werkzaamheden. Tevens moet de belastingdruk op onroerend goed, momenteel één van de hoogste in Europa, omlaag en moeten investeringen in huurwoningen gestimuleerd worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels