Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector staat klaar om steden te vergroenen

Bouwsector staat klaar om steden te vergroenen

De Limburgse gouverneur Herman Reynders wil de komende jaren in de centra van steden en gemeenten duizenden extra bomen planten. Meer groen in de kernen, verkoelingseilanden en een goed waterbeheer verbeteren de leefbaarheid bij hittegolven. De bouwsector beschikt al langer over de kennis om een groenblauwe dooradering (waterpartijen, groene daken en gevels, terrastuinen, parkjes, …) in stads- en dorpskernen te verwezenlijken. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft tegenwoordig een gespecialiseerde vereniging van groenwerkers in haar rangen die aannemers verzamelt met expertise in allerhande groenvoorzieningen.

Wateroverlast en aanhoudende hitte tonen beide de noodzaak aan van meer bomen, groen en aangepaste bouwtechnieken. Kleinere woonoppervlaktes vergen kwaliteitsvolle openbare ruimte met voldoende groenvoorziening en bomen. Daarnaast kunnen (watergevoelige) kernen niet zonder waterrobuuste bouwtechnieken zoals het ontzegelen van pleinen, voetpaden, plantenbakken langs straten die fungeren als ‘regentuinen’, groendaken en infiltratieputten die beide regenval tijdelijk kunnen bufferen, opvangbekkens enz. Telkens zijn doorlaatbaarheid en vertraagde insijpeling het devies. 
 
Bij grote projecten zijn bouwbedrijven reeds tijdens de ontwerpfase actief betrokken om de technische uitwerking van de water- en groenelementen zoals het aanplanten van bomen te waarborgen. De VCB zet al geruime tijd in op de uitbouw van een kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw te stimuleren. 
 
De extreme droogte in de zomer van vorig jaar heeft heel wat schade berokkend aan planten en bomen die toen aangeplant werden. Aanhoudende droogte kan tevens  een zeer negatieve impact hebben op het goed afleveren van groenaanleg en op het kostenplaatje voor de groenaannemer. De vele heraanplantingen vanwege het afsterven van jonge plantjes en de uitgebreide watergiften die in vele gemeenten enkel ’s nachts kunnen uitgevoerd worden, stuwen de kosten voor groenwerkers immers aanzienlijk de hoogte in. 
 
Aangezien hittegolven steeds vaker blijken voor te komen, moeten bestekken hier gedetailleerd op inspelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding voor de extra watergiften door groenaannemers vanwege aanhoudende droogte, maar evengoed om de aanpassing van de garantieperiode met het oog op de normale groei van jonge bomen.  
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Het Leuvense Hogeschoolplein kreeg de voorbije maanden in afwachting van een volledige heraanleg binnen enkele jaren, een grondige opfrisbeurt. Het wat verwaarloosde plein werd opgesmukt met veel groen, ontspanningsplekjes, speelattributen en[…]

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Meer artikels