Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector riskeert Europese steun mis te lopen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwsector riskeert Europese steun mis te lopen

Voor de relance van de Europese economie voorziet de Europese commissie in een herstelfonds van 750 miljard € waarvan ongeveer 5 miljard € voor België. De Europese commissie geeft daarbij zelf aan dat een groot deel van de inspanningen van de bouwsector moet komen wegens haar grote aandeel (ongeveer 40%) in de CO2-uitstoot en de energieconsumptie. Door het ontbreken van een solide federale regering is er met dat voorziene geld nog niets gebeurd.

 

De Confederatie Bouw stelt tevreden vast dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in haar ‘State of the Union’ veel aandacht besteedt aan het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen. “Dat moet ook in ons land een topprioriteit worden”, vindt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
 
Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben de voorbije weken ambitieuze investeringsplannen voor de bouw voorgelegd die inspelen op het Europees herstelplan. Door het ontbreken van een volwaardige federale regering riskeert ons land naast deze Europese middelen te grijpen.
 
Ursula von der Leyen liet in haar ‘State of the Union’ duidelijk uitschijnen dat woningen en gebouwen duurzamer moeten worden en minder schadelijke stoffen mogen uitstoten. Ze rekent daarbij op het gebruik van organische materialen en ‘smart’ technologieën in de bouw.
 
Tevens wil ze dat Europa een voortrekker wordt op het vlak van circulaire economie en pleit ze voor een nieuw Europees Bauhaus, een nieuw cultureel project voor Europa met een eigen ‘look and feel’.
 
“We kunnen ons volledig scharen achter de beleidsvoorstellen van de Europese Commissie. In ons land dateert driekwart van de gebouwen van vóór 1985, toen er op energievlak nog geen normen bestonden. Die woningen en gebouwen zijn met andere woorden slecht tot zeer slecht geïsoleerd en zware uitstoters. Door een energietransitie door te voeren zorgen we niet alleen voor duurzamere woningen en gebouwen, maar ook voor een sterke bouwsector”, zegt Robert de Mûelenaere.
 
Het Europese herstelplan voor de coronacrisis voorziet in 750 miljard € steun. Onze buurlanden hebben zelf al solide investeringsplannen voor de bouw voorgesteld die daarop inspelen. Zo trekt Nederland een miljard euro uit voor de bouw van woningen, aangevuld met extra middelen voor het versneld uitvoeren van infraprojecten en emissieloos bouwen.
 
Duitsland legt voor de periode 2020-2021 liefst 5 miljard € opzij voor de energetische renovatie van woningen en gebouwen en Frankrijk maakt hiervoor zelfs 7 miljard € vrij, samen met 4,7 miljard € voor de spoorwegen en 1,2 miljard € voor fietspaden en andere vormen van openbaar vervoer.
 
Ons land kan dus aanspraak maken op 5 miljard € van het Europese herstelplan, maar door het ontbreken van een solide federale regering is met dat omvangrijke pak geld nog niets gebeurd. “Een gemiste kans, te meer omdat de bouw het nu erg zwaar heeft en alle steun erg goed kan gebruiken. Het is nog niet te laat, maar het is nu wel dringend tijd om tot actie over te gaan”, oordeelt de Mûelenaere.
 
Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil dat er niet wordt getreuzeld en roept de gewestregeringen op om al tegen midden oktober concrete plannen voor de realisatie van een renovatiegolf in de gebouwensector klaar te stomen en daarvoor dan maximaal Europese cofinanciering aan te trekken.
 
De VCB roept de gewestregeringen op om hierop in te zetten. De gewestregeringen kunnen als opdrachtgever het voorbeeld geven door zelf voluit te investeren in de renovatie van schoolgebouwen, van sociale woningbouw, van ziekenhuizen en woonzorgcentra.
Maar tegelijk moeten zij hefbomen ontwikkelen om ook andere opdrachtgevers (lokale overheden, private en particuliere opdrachtgevers) tot extra renovatie-investeringen aan te zetten. Bovendien moeten deze renovaties gepaard gaan met het verwijderen van de aanwezige asbest. Hiervoor dienen de gewestregeringen in een extra ondersteuning te voorzien vermits zowat 90% van de oude gebouwen asbest  blijken te bevatten.
 
Op Vlaams niveau wordt voor de renovatie van gebouwen bijvoorbeeld gewerkt aan derdebetalersystemen. Die systemen worden door private partijen gefinancierd en vergen dus geen extra publieke middelen. Maar zij zijn onvoldoende om een grootschalige en grondige renovatie van gebouwen tot stand te brengen. Europese cofinanciering zou een passende financiële hefboom vormen om tot een grondige energetische renovatie te kunnen overgaan.
 
De gewesten mogen de kans dus niet voorbij laten gaan om tegen midden oktober hun projecten voor de realisatie van een renovatiegolf in te dienen bij de Europese Commissie zodat die voor de nodige cofinanciering kan zorgen.
 
“De VCB heeft in het kader van haar relancevoorstellen al duidelijk aangegeven dat een energetische renovatiegolf samen met haar andere vraaggestuurde maatregelen gedurende twee jaar de economische groei met 2% van het bruto regionaal product kan doen toenemen. De cofinanciering vanuit Europa kan de relance op een nog hoger niveau brengen. Vervolgens komt het erop aan, zeker voor grootschalige renovatieprojecten, tijdig de vergunningsprocedures te kunnen afronden”, besluit directeur-generaal Marc Dillen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels