Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector lanceert preventiecampagne asbest

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwsector lanceert preventiecampagne asbest

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris en het sectoraal fonds voor de bouwsector Constructiv lanceren samen een nationale sensibiliserings- en preventiecampagne over de blootstelling aan asbest. Via de campagne “Wees Alert voor Asbest” waarschuwen ze de bouwsector en particulieren voor de risico’s van een blootstelling aan asbest. Tegelijk willen beide organisaties met de campagne aantonen dat risico’s kunnen worden vermeden als op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen. Voor de campagne worden televisiespots getoond en wordt een algemene campagnefolder verspreid. Op de website alertvoorasbest.be vinden de doelgroepen concrete en praktische informatie.

“Asbest is nog altijd aanwezig rondom ons. Er zijn vandaag nog steeds belangrijke risico’s verbonden aan de blootstelling aan deze gevaarlijke vezel. Daarom moeten we de krachten bundelen met de spelers op het terrein om de preventie te verbeteren door werknemers en burgers te sensibiliseren, want er bestaan oplossingen. Met veilige werkmethodes, beschermingsmiddelen en kennis van zaken kan je je perfect beschermen. Dit is de positieve boodschap die deze campagne wil uitdragen”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Renovaties

Vandaag worden heel wat oudere huizen gerenoveerd en tegelijk loopt de levensduur van de meeste asbesthoudende materialen op zijn einde, waarbij de oorspronkelijk stevig vastzittende vezels kunnen loskomen. Hierdoor neemt het risico op blootstelling toe, zowel bij particulieren als bij professionals die actief zijn in de bouwsector. Toch kan asbest met de juiste voorzorgsmaatregelen of met professionele hulp correct en veilig worden verwijderd en hoeft men niet onnodig blootgesteld te worden aan asbestvezels.

Constructiv en Fedris sporen niet alleen werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de bouwsector, maar ook particulieren aan om zich goed te informeren wanneer ze aan de slag gaan en misschien het risico lopen om op asbesthoudende materialen te stoten. Wie risico denkt te lopen bij een afbraak of renovatie schakelt best een professional in die opleidingen heeft gevolgd en perfect weet hoe met asbest moet worden omgegaan.  Een blootstelling aan asbest houdt immers ernstige gezondheidsrisico’s in en kan leiden tot asbestose of mesothelioom. Die asbestgerelateerde ziektes manifesteren zich echter pas na 25 tot 40 jaar.

Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert Constructiv voor een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats. Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van de sociale zekerheid en staat onder toezicht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block.

Bouwunie, mede-beheerder van Constructiv, verduidelijkt dat er twee wee soorten opleidingen bestaan. De korte opleiding van 8 uur is bedoeld om de zogenaamde ‘asbestverwijdering via eenvoudige handeling’ te mogen uitvoeren. Ze is geschikt voor zelfstandigen en werknemers van bouwbedrijven die bv. asbesthoudende golfplaten of leien moeten verwijderen. Het gevaar op blootstelling aan een te hoge concentratie van asbestvezels is daarbij, zeker in open lucht, niet zo groot.

Toch is het nodig om de gepaste voorzorgen te nemen en de juiste beschermingsmiddelen te dragen, waaronder beschermkledij en een wegwerpoverall, handschoenen en een stofmasker FFP3. Andere tips: niet boren, zagen of slijpen, enkel handgereedschap gebruiken (bv. een klauwhamer) om de platen of leien van elkaar los te maken, de golfplaten of leien niet breken en geen materiaal vanuit de hoogte naar beneden gooien. Het asbestafval mag niet tussen het gewone afval terecht komen, maar moet in een afzonderlijke container gestockeerd worden en afzonderlijk worden opgehaald door een erkende ophaler.

Daarnaast is er een langere opleiding van 32 uur om complexere werken aan te kunnen. Het gaat dan over bv. het verwijderen van asbest in ongebonden vorm, zoals spuitasbest, thermische isolatie en asbestkarton, wat enkel door specifiek erkende firma’s mag gebeuren omdat het gevaar voor verspreiding van de asbestvezels groter is.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels