Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector lanceert ethische code

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwsector lanceert ethische code

(c) Frederik Beyens

© Frederik Beyens

De wereld verandert snel. We gaan vandaag heel anders met elkaar om dan twintig jaar geleden, zowel in de privésfeer als op de werkvloer. Om die evolutie tegemoet te komen, ondertekenden verschillende partners uit de bouwsector zopas een ethische code. Niet om als folder om aan de muur te hangen, maar om te integreren in de werking. Van de bouwwerf tot in het hoofdkantoor. ‘Bouwen aan Ethiek’ is daarmee volgens de initiatiefnemers de allereerste sector-overschrijdende ethische code in Vlaanderen.
Ondanks goede bedoelingen loopt er al eens iets fout in de sector; een collega maakt een racistische of seksistische mop, een leidinggevende overrompelt zijn nieuwe werknemer met opdrachten, een misverstand in de communicatie doordat iemand niet bekend is met een bepaalde communicatietool. De nieuwe ethische code moet dan dienen als houvast, als een verzameling van afspraken waartoe iedereen op de vloer zich verbindt, om zo een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren. Waar men respect heeft voor zijn medemens, en partners ziet in plaats van concurrentie.
 
Wegkijken kan ook niet langer want ‘Bouwen aan Ethiek’ wordt voortaan opgenomen in de bestekken van de deelnemende opdrachtgevers. Met behulp van vertrouwenspersonen en een ethische commissie willen de partners ook werken aan een veilige omgeving, waar iedereen altijd bij terechtkan.
 
De ethische code kreeg de naam ‘Bouwen aan Ethiek’ mee, en kwam tot stand toen de stichtende partners OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers), Vlaamse sector-organisatie Bouwunie, afvalwaterzuiveraar Aquafin, ORI (sectororganisatie Belgische advies- en ingenieursbureaus), VlaWeBo (koepelorganisatie Vlaamse aannemers van wegenwerken) en VVSG (netwerkorganisatie lokale besturen) de krachten bundelden. De partners kregen hierbij de gewaardeerde hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch, die al verschillende organisaties, waaronder Club Brugge, op weg heeft geholpen naar een ethische code.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

In onze vorige bijdrage gingen wij nader in op de civielrechtelijke as-pecten van deze casus. Wij namen het voorbeeld van een bestaand kantoorgebouw waarop door partij X een erfpachtrecht werd toegekend aan partij Y en waarbij X nu aan Z een[…]

11/10/2021 | Wetgeving
Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Meer artikels