Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector kan belangrijke rol spelen bij realisatie van Europese Green Deal

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwsector kan belangrijke rol spelen bij realisatie van Europese Green Deal

De Europese Green Deal die zopas werd voorgesteld door Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees Commissaris Frans Timmermans is heel ambitieus: Europa wil als eerste continent ter wereld klimaatneutraal zijn tegen 2050. Voor de bouwsector is hier een belangrijke rol weggelegd.

“We weten dat de bouw een belangrijke rol speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen en pleiten al langer voor het verhogen van het renovatietempo van het bestaande gebouwenpatrimonium. We streven immers naar het energiezuinig maken van een woning binnen de vijf jaar na verkoop. Renovatie van een woning is trouwens één ding, met de toepassing van slimme technieken en het opvolgen en regelen van je energieverbruik in je huis via je smartphone, kan je ook veel energie besparen en dus je CO2-uitstoot beperken”, reageert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op de Green Deal.

De Vlaamse overheid kan hierin een voortrekkersrol spelen door het bouwen van nieuwe energie-efficiënte overheidsgebouwen maar ook door deze technieken toe te passen in het onderhoud van haar bestaande gebouwen.

Ook op het gebied van circulaire economie speelt de bouwsector een belangrijke rol. In Vlaanderen wordt 95% van de uitgegraven bodem bij bouwwerkzaamheden hergebruikt. De kwaliteit en traceerbaarheid van deze uitgegraven bodem wordt opgevolgd door erkende bodembeheerorganisaties op basis van de Vlaamse grondverzetregeling.

Van het bouwpuin bij sloop- en renovatiewerken wordt meer dan 90% hergebruikt. De kwaliteit en traceerbaarheid van deze materiaalstroom wordt opgevolgd door Tracimat, als erkende sloopbeheerorganisatie waardoor de consument vertrouwen kan hebben in deze materialen.

Door het hergebruik van deze materialen moeten dus veel minder primaire materialen zoals zand, grind en cement geproduceerd worden. Momenteel bedraagt de totale productie van primaire grondstoffen in Vlaanderen ongeveer 40 miljoen ton. Zonder de hoge recyclagegraad van het bouw- en sloopafval dat jaarlijks in Vlaanderen vrijkomt (15 miljoen ton), zou deze productie dus nog een stuk hoger liggen. Hierdoor wordt dan ook een belangrijke CO2-winst gerealiseerd.

Circulair bouwen gaat echter verder dan enkel het hergebruiken van gebouwen. Vanaf het ontwerp- en bouwproces moet dit gedachtengoed in rekening gebracht worden, zodat een woning gemakkelijk kan aangepast worden aan de noden van de gebruiker.

Het verhogen van de biodiversiteit is een andere doelstelling uit de Green Deal. Ook hier heeft de bouwsector een rol te spelen: de natuur tot in de stad brengen met groene parken, groene gevels en groene daken, opnieuw ruimte geven aan water in de stad door het openleggen van rivieren. In de huidige stadsvernieuwingsprojecten is dit groenblauw aspect niet meer weg te denken.

Bij de stadsvernieuwingsprojecten kan Vlaanderen ook volop inzetten op hernieuwbare energie, door het realiseren van 'Local Energy Communities', eilandjes binnen de stad die voor hun energie- en elektriciteitsverbruik niet meer afhankelijk zijn van het net.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Buildmat haalt Doms aan boord

Buildmat haalt Doms aan boord

Buildmat nv heeft alle aandelen van Doms bv verworven. Buildmat, met hoofdzetel in Oostakker, is een Belgische groep van bedrijven, actief in de bouw en industrie, die inzet op de distributie van innoverende producten. Doms bv is een[…]

11/05/2022 | OndernemingenDistributie
Minder instroom van gedetacheerde Oekraïners

Minder instroom van gedetacheerde Oekraïners

Offshore installatieschip Orion te water gelaten

Offshore installatieschip Orion te water gelaten

E314 in Maasmechelen krijgt 7 km geluidsreducerend asfalt

E314 in Maasmechelen krijgt 7 km geluidsreducerend asfalt

Meer artikels