Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector kampt met vertragingen door corona-afwezigen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwsector kampt met vertragingen door corona-afwezigen

Talrijke bouwbedrijven kampen momenteel met afwezigheden omdat hun werknemers verplicht in quarantaine zitten ofwel ziek zijn. Daardoor dreigen ze de gevraagde uitvoeringstermijn niet te halen. Volgens de Confederatie Bouw ondervinden twee op de drie ondernemingen problemen; sectororganisatie Bouwunie stelt dat zes op de tien bouwbedrijven worden getroffen. De vertragingen op de bouwwerven lopen nu al op tot drie weken.
Volledig sluiten zoals heel wat scholen nu moeten doen, gebeurt gelukkig nog niet veel in de bouw. Maar de hoge besmettingscijfers en bijhorende afwezigheden bezorgen de bouwondernemers wel kopzorgen. Er is vooral veel puzzelwerk nodig om het werk georganiseerd te krijgen. Uit een rondvraag van Bouwunie bij 475 bouwbedrijven blijkt dat klanten hiervoor steeds minder begrip tonen.
 
Zes op de tien bouwbedrijven hebben in oktober en november één of meer mensen moeten missen omwille van covid-19. 40% van die bedrijven meldt afwezigheden door ziekte of besmetting van een werknemer of de zaakvoerder. 34% heeft afwezigen door quarantaine en 31% moest werknemers missen die thuis bleven om voor een ziek of in quarantaine geplaatst kind te zorgen. De voorbije twee maanden was in de bedrijven met corona-afwezigheden al bijna een derde van het totaal aantal mensen onbeschikbaar. Bij meer dan vier op de tien bouwbedrijven ontstaan echter ook problemen omdat klanten ziek of besmet zijn, ofwel in quarantaine zitten. Daardoor moeten ze projecten uitstellen of afzeggen.
 
Al die besmettingen en quarantaines zorgen ervoor dat de helft van de bouwbedrijven met vertragingen kampen, louter en alleen omwille van corona. Dat heeft een serieuze impact op de werking van de onderneming en kost de betrokken bouwbedrijven veel tijd en geld. Drie op de vier bouwbedrijven meldt dat hun planning te lijden heeft onder de vele quarantaines en besmettingen.
 
Ernstige hinder
 
De vertraging loopt nu al gemiddeld op tot meer dan drie weken. De afkoelingsperiode in het onderwijs (de verlaging van de kerstvakantie meteen week) zal wellicht voor extra afwezigheden zorgen. De vertragingen komen bovenop de volle orderboekjes, de aanslepende problemen met lange leveringstermijnen voor bepaalde producten en materialen en de vele prijsstijgingen. Dit maakt de werkomstandigheden nog moeilijker en zorgt steeds vaker voor boze klanten die weinig tot geen begrip meer tonen.
 
De Confederatie Bouw bevestigt dat het hoge aantal corona-afwezigen de bouwactiviteit ernstig hindert. 95% van de getroffen bouwbedrijven ziet zijn opleveringstermijn verlengen als gevolg daarvan en 93% loopt kostenverhogingen op als gevolg van de vertraagde opleveringstermijn. Vier op de tien bouwbedrijven moeten hun werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatsen als gevolg van corona. Ter vergelijking: in september ging het slechts om 11%.
 
Vaccinaties op bouwwerven
 
Bouwunie is tevreden dat gevaccineerden intussen sneller uit quarantaine kunnen en nog maar één test moeten ondergaan. Dit leidt tot kortere afwezigheidsperiodes. Om het aantal afwezigheden verder te beperken, vraagt Bouwunie om te vaccineren op de bouwwerven. “Het moet mogelijk zijn dat de arbeidsgeneesheer iedereen op de werf in één keer inent. Hierdoor vermijden we dat het werk langer dan nodig stilligt of dat men op halve kracht moet werken telkens iemand voor een boosterprik naar een vaccinatiecentrum moet”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
Om de kosten voor de bouwbedrijven te beperken wil Bouwunie ook aandacht voor een correcte attestering. Wie in quarantaine moet, moet een quarantaine-attest krijgen en geen ziekte-attest. Zo wordt vermeden dat de werkgever onterecht gewaarborgd loon en de daarbij horende sociale lasten moet betalen. Meer dan zeven van de tien bouwbedrijven kregen van werknemers al een zieke-attest in plaats van een quarantaine-attest.
 
Tijdelijke werkloosheid
 
Bouwunie pleit ook voor de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, in dit geval dus omwille van corona. Deze vereenvoudigde procedure loopt eind december af en moet volgens de sectorvereniging met minstens met één trimester worden verlengd. Gezien de grote uitval door quarantaine en de opvang van kinderen, vindt Bouwunie het noodzakelijk dat de bouwbedrijven langer op dit stelsel beroep kunnen doen.
 
Volgens de Confederatie Bouw maken momenteel vier op de tien bouwbedrijven gebruik van tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19, en dat terwijl driekwart van de bouwbedrijven op zoek is naar extra medewerkers. Ook dat blijft niet zonder gevolgen voor de consument: een kwart van de bouwbedrijven beperkt hun offertes, terwijl één vijfde de leveringstermijnen verlengt. 56% van de aannemers zoekt hun personeel vooral van mond tot mond, 42% via de VDAB, 13% via rekrutering in het buitenland (voornamelijk bij gedetacheerden) en 12% door hogere lonen aan te bieden.
 
Momenteel zijn er 18.500 openstaande vacatures in de bouw, 7.000 meer dan één jaar geleden. “Daarom moet de overheid dringend en zonder taboes werk maken van de activering van werkzoekenden en inactieven. Iemand die zin heeft om te werken, is steeds welkom in de bouw. Onze sector ontvangt elke kandidaat met open armen en leidt nieuwe medewerkers zelf op de werkvloer op”, zegt gedelegeerd bestuurder Niko Demeester van de Confederatie Bouw.
 
Prijzen bouwmaterialen
 
In de periode 2021-2026 is er ongeveer 6 miljard € relancegeld voorzien, onder meer voor het duurzaam maken van woningen en gebouwen en voor infrastructuurwerken. Slechts een kwart van de bouwfirma’s merkt momenteel al een effect van die relanceplannen op het volume van de overheidsopdrachten op en bovendien is dat effect dan nog meestal beperkt of matig. Ook hier raadt de Confederatie Bouw de overheden aan een stevige tand bij te steken, zeker omdat er al jaren te weinig wordt geïnvesteerd in ons land.
Wat de prijsstijgingen van de bouwmaterialen betreft, is er volgens de Confederatie Bouw sprake van een lichte verbetering: ze blijken iets minder uitgesproken dan bij gelijkaardig onderzoek in september van dit jaar. Toch ziet nu nog steeds 53% van de aannemers prijsstijgingen van bouwmaterialen, tegenover 59% in september.
 
Ook de leveringstermijnen van bouwmaterialen blijken licht te verbeteren. 54% van de bouwbedrijven spreekt van een verlenging met meer dan twee weken (tegenover 62% in september) en 31% meldt een verlenging van de leveringstermijn van meer dan vier weken (tegenover 36% in september).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels