Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector is klaar voor opvang Oekraïnse vluchtelingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwsector is klaar voor opvang Oekraïnse vluchtelingen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) werkt mee aan de plannen van de Vlaamse regering om opvang te organiseren voor minstens 120.000 van de miljoenen mensen uit Oekraïene die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun thuisland. Verspreid over de Vlaamse regio’s worden vijftien woondorpen gebouwd. In elk daarvan zullen honderden gezinnen tijdelijk kunnen gehuisvest worden, vermoedelijk zoveel mogelijk in woonunits.
 

In eerste instantie ligt de klemtoon op noodopvang die de vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, de nodige rust en veiligheid moet bieden. Maar voor huisvesting op de langere termijn zijn meer kwalitatieve oplossingen nodig. Concreet wil de Vlaamse regering op vijftien plaatsen nooddorpen bouwen die een tijdelijke plek zullen bieden aan de vele duizenden Oekraïense vluchtelingen die in de nabije toekomst worden verwacht.


Het is niet de bedoeling de mensen in tenten te steken, er komen vermoedelijk woonunits. In ieder nooddorp zullen enkele honderden gezinnen terechtkunnen. De dorpen worden verspreid over de verschillende regio’s. Waar precies, moet nog worden uitgeklaard. Ook het budget dat Vlaanderen uittrekt om het hele noodhuisvestingsproject te financieren is nog niet bekend.


Nu al is duidelijk dat de aanvankelijk geplande collectieve opvang in bestaande gebouwen zoals lege kantoren, kloosters, hotels, vakantiedorpen en bij mensen thuis niet zal volstaan. Die mogelijkheden worden momenteel in kaart gebracht door de lokale besturen. Uit voorlopige prognoses blijkt dat Vlaanderen echter tot 120.000 mensen zal moeten opvangen. Bovendien zal de opvang waarschijnlijk ook maandenlang nodig zijn.
Uit een recente enquête blijkt dat bouwbedrijven een grote bereidheid hebben om mee te werken aan noodopvang met bijvoorbeeld containers of andere woonvoorzieningen die zij ter beschikking hebben. De jongste jaren heeft zich in Vlaanderen trouwens een belangrijke sector van kant- en klaargemaakte woonunitbouwers ontwikkeld.
“Uit de recente getuigenissen van Oekraïense vluchtelingen blijkt dat vooral vrouwen en kinderen in vaak de meest barre omstandigheden hun weg gezocht hebben naar onder meer ons land. Nu is het vooral zaak om lokaal de nodige opvang te organiseren. De Vlaamse regering maakt momenteel de nodige plannen. De VCB werkt hieraan mee door de capaciteit aan alternatieve woonvoorzieningen bij haar leden in kaart te brengen”, zegt directeur-generaal Marc Dillen.
“Gezien de grote vluchtelingenstroom denken wij dat vooral modulaire woonunits die op voorhand in ateliers kunnen worden gebouwd soelaas kunnen bieden. Die units kunnen dan zeer snel ter plaatse worden opgericht. Firma’s die woonunits bouwen hebben vorig jaar ook al noodwoningen geleverd toen Wallonië te maken kreeg met plotse waterloverlast. Een zorgvuldige planning van overheidswege is dan wel cruciaal om onder andere de levering van containers en de productie van prefab te stroomlijnen en te versnellen”, vervolgt de VCB-topman.
De huidige crisissituatie toont nogmaals dat de woningmarkt in Vlaanderen onder druk staat. Er zijn te weinig koop- en huurwoningen waardoor voor vele gezinnnen de betaalbaarheid van het aanbod in het gedrang komt. Nu al raken talrijke Vlaamse gezinnen moeilijk aan een betaalbare huur- of koopwoning. Deze woningschaarse is de directe aanleiding voor de bouw van lokale nooddorpen om de vluchtelingen van de nodige huisvesting te voorzien.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

In een nieuwe studie onderzocht Belfius Strategic Research de lokale over- of onderwaardering van de Belgische huizenmarkt op basis van gegevens per stad of gemeente. De studiedienst bekeek ook welke kenmerken de vraagprijs van woningen het[…]

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Meer artikels