Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Wouter Thierie, economist bij ING België, maakte een aanvullende analyse bij de recent gepubliceerde studie van Embuild over de toekomst van de bouwsector in ons land. Aannemers hebben vandaag nog genoeg werk omdat zij nog steeds achterstand moeten wegwerken die het gevolg was van de bevoorradingsproblemen veroorzaakt door de pandemie. De bouwsector is het jaar goed gestart, maar ondervindt nu steeds meer tegenwind. In zijn studie gaat Wouter Thierie nog uit van een groei voor 2022 met 2,5%. Aan die groei zou volgend jaar een einde komen. “Voor 2023 gaan wij uit van een stagnatie of zelfs een beperkte krimp van de activiteit”, aldus de economist.

Eind september maakte de bouwsector zich vooral zorgen over de krimpende orderboekjes en de financiële toestand. Vandaag wijst Thierie op de economische onzekerheid en de stijging van de hypotheekrente en de impact daarvan op het gezinsbudget waardoor bouw- of renovatieprojecten worden uitgesteld. De aanhoudende problemen met de aanvoerketen en de gestegen materiaalkosten wegen eveneens op de Belgische bouwsector. Het activiteitenpeil ligt dan ook 6,1% onder het niveau van vóór de pandemie.
 
De kostenstijging die het gevolg is van de fors gestegen energie- en materiaalprijzen, en de toenemende onzekerheid ten gevolge van de oorlog in Oekraïne wegen op de bouwsector. Die was overigens nog niet helemaal hersteld van de gevolgen van de pandemie. Tijdens de eerste lockdown was deze immers veel sterker teruggevallen dan het Europese gemiddelde. Ook het daaropvolgende herstel bleef achterop. In juli 2022 was het volume in de bouwsector in België nog steeds 6,1% kleiner dan in juli 2019 terwijl de activiteit in de Europese Unie al 1,9% beter deed dan vóór de pandemie.
 
“Terwijl de druk op de prijzen van bouwmaterialen in de zomer licht leek af te nemen, zijn de prijzen van bouwmaterialen waarvan de productie erg energie-intensief is in de loop van de maand september opnieuw sterk gestegen. In tegenstelling tot de lente van dit jaar was deze nieuwe stijging van de prijs van bouwmaterialen niet het gevolg van een plotse stijging van de grondstoffenprijzen op de internationale markten, maar wel van de gestegen energiekost die de kosten voor de transformatie van grondstoffen in bouwmaterialen de hoogte in jaagt. Het gevolg hiervan is dat de verkoopprijzen opnieuw hoger gaan. Sinds september willen steeds meer bouwbedrijven hun prijzen opnieuw optrekken nadat deze in de zomer waren gedaald. In een omgeving waarin de vraag begint af te nemen, wordt het voor bedrijven uit de bouwsector echter steeds moeilijker om de hogere kosten te verhalen op de eindklant. Daardoor komt de rentabiliteit onder druk te staan”, verklaart Wouter Thierie.
 
Door de toegenomen onzekerheid en de stijging van de hypotheekrente stellen de Belgen hun bouw- en renovatieplannen uit. We stellen al een daling vast van de vraag naar nieuwe bouwprojecten. Het aantal nieuwe vergunde residentiële gebouwen is  in de eerste vijf maanden van dit jaar met 3,4% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Diezelfde tendens lijkt zich nu ook af te tekenen voor renovatieprojecten en zal wellicht ook de komende maanden aanhouden.  Uit de jongste consumentenenquête van de Europese Commissie blijkt dat het aantal Belgen dat in de loop van de komende twaalf maanden verbeteringswerken plant aan hun woning in het derde kwartaal van dit jaar is teruggevallen tot het allerlaagste niveau in twaalf jaar.
 
Wouter Thierie wijst er ook op dat de markt voor residentieel vastgoed in ons land beter standhoudt dan in de buurlanden, dankzij de automatische loonindexering. “We verwachten echter dat de woningbouwactiviteit tijdens de tweede jaarhelft zal verzwakken aangezien de Belgische economie deze winter afstevent op een recessie. De markt van de woningbouw zal wellicht pas in de loop van het tweede kwartaal van volgend jaar hernemen. 
 
De niet-residentiële markt krijgt het moeilijker dan deze van de openbare infrastructuur. Gezien de waarschijnlijkheid van een nieuwe economische recessie verwacht de ING-economist dat het ondernemersvertrouwen verder zal afnemen. Omwille van dit negatieve sentiment zullen bedrijven minder investeren in niet-residentieel vastgoed. In september is de component die het vertrouwen meet in de sector van niet-residentieel vastgoed (zoals handelspanden, baanwinkels, bankkantoren, sportcomplexen, kantoorgebouwen, enz.) licht verbeterd, maar het sentiment blijft overwegend negatief. 
 
Bij de openbare diensten zijn er de voorbije maanden tal van projecten uitgesteld omwille van de fors gestegen kost van bouwmaterialen en de stijging van de exploitatiekosten ten gevolge van de hoge inflatie. Openbare investeringen zijn traditioneel echter minder cyclisch en de nood om meer te investeren in openbare infrastructuur blijft erg hoog. Deze branche zal volgens Wouter Thierie dan ook minder te lijden hebben onder de nakende recessie.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Bij de ondernemingen die de voorbije twee jaar minstens zestig dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit[…]

18/11/2022 |
Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Meer artikels