Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector erkent 1.500ste bedrijf voor duaal leren

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwsector erkent 1.500ste bedrijf voor duaal leren

“Met de 1.500ste erkenning onderstreept de bouwsector zijn geloof in het nieuwe leersysteem van duaal leren”, zeggen (vanaf l.) Ronny Matthysen, Inge Woestenborghs en Geert Ramaekers.

De bouwsector heeft de 1.500ste bouwonderneming erkend om een leerling op te leiden in het stelsel van duaal leren. “Een bouwberoep leer je het best aan op de bouwwerf zelf. Daarom zet de sector in op het duaal leren, dat steeds meer ingang vindt in het secundair onderwijs. Samen met onze onderwijspartners gaan we voluit voor deze opleidingsvorm, die nieuw is binnen het voltijdse onderwijs. Bouwbedrijven zijn duidelijk klaar om in te stappen in duaal leren”, stelt Ronny Matthysen, voorzitter van het sectorale partnerschap Bouw, bevoegd voor het erkennen van de bouwbedrijven.

De 1.500ste onderneming die erkend werd, is Woestenborghs Bouwbedrijf uit Merksplas. “Wij zetten al jaren in op interne opleidingen voor onze werknemers. We hebben bovendien een goede samenwerking opgebouwd met het voltijdse onderwijs en bieden jaarlijks stageplaatsen aan. Deze nieuwe opleidingsvorm waarbij je een leerling opleidt in samenwerking met een school, lijkt ons een interessante formule. We hebben al veel ervaring met het opleiden van eigen werknemers en hebben daarom in elke ploeg medewerkers opgeleid tot mentor. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen bij ons alle competenties van het metselaarsberoep kunnen aanleren. In een goede samenwerking met de school kunnen we zo een volleerde vakman afleveren”, zegt zaakvoerster Inge Woestenborghs.

Met deze 1.500ste erkenning onderstreept de bouwsector haar geloof in het nieuwe leersysteem van duaal leren dat de Vlaamse regering aan het uitrollen is. De bouwsector was al van bij de start enthousiast over deze leervorm, waarbij de onderneming, de school en de leerling samenwerken aan de vorming van toekomstige werknemers. Met het nieuwe leersysteem werd ook een erkenningsprocedure opgezet die de kwaliteit langs de bedrijfskant moet garanderen. Zo toetst men de opleidingsmogelijkheden van het bouwbedrijf af met de geplande opleiding. In de bouwsector worden bijkomend ook de welzijnsaspecten mee bekeken. De mentor die de onderneming aanduidt, is de centrale figuur tijdens de opleiding. Hij leidt de leerling op volgens het opleidingsplan en onderhoudt de contacten met de school.

Constructiv, de dienstverlenende organisatie van de bouwsector die de erkenningen behandelt, neemt bijkomende acties om duale opleidingen te stimuleren. “Onze adviseurs begeleiden het volledige traject. Dat start bij het behandelen van de erkenningsaanvragen. Daarnaast zetten we in op de vorming van mentors en begeleidt Constructiv ook bouwbedrijven bij het verbeteren van hun veiligheids- en welzijnsbeleid wanneer ze een leerling opleiden. Zodra de leerlingen afstuderen, helpen wij hen bovendien met hun zoektocht naar werk”, verduidelijkt Geert Ramaekers, directeur BoP Vlaanderen bij Constructiv.

De bouwsector stimuleert de goede samenwerking tussen bouwbedrijf en school dankzij ESF-projectmiddelen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

“Door beide partijen elkaar tweewekelijks te laten ontmoeten op de bouwplaats bouw je een goede band op. De school kan snel ingrijpen wanneer de mentor aangeeft dat sommige handelingen nog niet vlot verlopen of wanneer er andere problemen opduiken. Deze werkwijze leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de opleiding”, aldus Ronny Matthysen.

Constructiv steunt de scholen door zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen kosteloos aanvullende vormingen aan te reiken. Daarnaast zoekt Constructiv samen met scholen naar geschikte ondernemingen. “We willen op termijn proactiever gaan werken met de scholen, zodat we bij de start van een schooljaar de nodige erkende bedrijven klaar hebben staan”, aldus Geert Ramaekers.

Woestenborghs bouwbedrijf is vast van plan de leerling aan te werven zodra deze is afgestudeerd. “Wij leiden op deze manier zelf onze werknemers op en zijn fier dat we zo ons steentje bijdragen. Wij hopen dat andere ondernemingen dezelfde weg zullen opgaan en zo gemotiveerde leerlingen de kneepjes van het vak aanleren. Dat is een meerwaarde voor elk bedrijf, en goed voor de bouwsector in het algemeen”, besluit Inge Woestenborghs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beseft de nood aan meer jongeren in het bouwonderwijs en is ervan overtuigd dat het duaal leren dit kan bevorderen. Het schooljaar 2016-2017 was het startschot voor duaal leren: toen namen, over alle duale opleidingen heen, 39 scholen deel aan het proefproject. Dit schooljaar zijn dat er al 187, waarvan 45 scholen met één of meer duale bouwopleidingen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren over gans Vlaanderen uitgerold. Maar leerlingen en hun ouders moeten nog meer gestimuleerd worden om duaal te leren.

Bouwunie hoopt op een kentering en vooral op een positieve benadering uitgaande van de  scholen en de ouders. De roep vanuit de sector om het duale leertraject een eerlijke kans te geven is groot. Minister Crevits benadrukt dat een diploma behaald via een duaal leertrajct een volwaardig diploma secundair onderwijs is. Daarnaast krijgen leerlingen uit het beroepsonderwijs verschillende mogelijkheden na hun zesde jaar. Ze kunnen onmiddellijk ingezet worden op de arbeidsmarkt, kunnen nog een zevende jaar volgen om bijkomende beroepskwalificaties te verwerven of kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 voort studeren in het hoger beroepsonderwijs, de graduaatsopleiding aan een hogeschool en zo een diploma hoger onderwijs halen.

Tijdens een rondetafelgesprek met Bouwunie ging Hilde Crevits ook uitgebreid in op de financieringsmogelijkheden in het kader van de scholenbouw. De verschillende budgetlijnen die de minister heeft voorzien (zoals een budget voor capaciteitsuitbreiding, huursubsidies, kleine normale aanbestedingen, …) moeten ervoor zorgen dat ook kleinere Vlaamse bouwbedrijven actief kunnen deelnemen aan aanbestedingen voor scholenbouw en de renovatie van schoolgebouwen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Circulaire leerbox voor scholen

Circulaire leerbox voor scholen

Vanaf volgend schooljaar zullen West-Vlaamse leerlingen uit het technisch secundair onderwijs voor het eerst kunnen experimenteren met de nieuwe circulaire leerbox. Die box leert hen hoe ze circulair bouwen in de praktijk kunnen toepassen. Het[…]

16/06/2022 | circulair bouwen
Introductie VR-apparatuur in scholen is goede zaak voor bouwsector

Introductie VR-apparatuur in scholen is goede zaak voor bouwsector

Unizo wil meer overheidsopdrachten voor kmo's

Unizo wil meer overheidsopdrachten voor kmo's

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Meer artikels