Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwsector bezorgd over cyberaanvallen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwsector bezorgd over cyberaanvallen

De jongste twee jaar is de digitalisering van de bouwbedrijven toegenomen. Het aantal bedrijven dat één of meer digitale beheertools gebruikt stijgt. Zeven op de tien aannemers beschouwen cyberaanvallen echter als een reëel risico. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van de Confederatie Bouw en Orange Belgium.

De basisdigitalisering is ver gevorderd in bouwbedrijven. 95% van de aannemers gebruikt mobiele toestellen zoals smartphones en laptops om foto’s te nemen op de bouwwerf, bedrijfsmails op te volgen en toegang te hebben tot het eigen bedrijfsnetwerk. 
 
Ook geolokalisatie of ‘track & trace’ is goed ingeburgerd. 45% van de respondenten traceert de locatie van personeel, voertuigen of materieel in real-time. Dat gebeurt vooral om mobiliteitsvergoedingen te berekenen, maar ook tegen verlies en diefstal of voor een efficiënt beheer van het materieel. 
 
Andere digitale toepassingen zijn minder ver doorgedrongen. Begin 2017 gebruikte iets minder dan 15% van de bouwbedrijven geconnecteerde beheertools. Intussen maakt naar schatting 20% van de aannemers gebruik van ERP (Enterprise Resource Planning). 
 
In 2017 was Building Information Modelling (BIM) bekend en toegepast in minder dan 5% van de bouwfirma’s, nu kan naar schatting een kleine 10% ermee werken. 
 
Het voorgaande neemt niet weg dat bouwbedrijven nog een weg af te leggen hebben. Slechts een vierde voorziet bijvoorbeeld een 4G-router voor mobiele connectie op de bouwwerf. Nog minder aannemers werken met een VDSL-verbinding of Wifi Hotspot. 

Drones

Virtual en augmented reality, robots, 3D-scanning, artificiële intelligentie en drones worden slechts in een kleine minderheid van de bouwbedrijven toegepast, al heeft dat in het geval van drones ongetwijfeld ook te maken met de zeer restrictieve wetgeving. 
 
"De digitale transitie van onze sector verloopt niet voor alle technologieën even snel, maar ze is volop bezig. Dit heeft niet alleen voordelen voor de bouwbedrijven en hun klanten, het schept ook nieuwe uitdagende banen op alle niveaus, wat de bouw aantrekkelijker maakt als werkgever”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
 
Niet alle aannemers zien de mogelijkheden van digitale oplossingen.  59% oordeelt dat ze te weinig informatie hebben over digitale oplossingen en ongeveer een derde heeft niet genoeg interne competenties in huis. In iets mindere mate (16%) spelen ook de kosten mee. 
 
Het valt bovendien op dat in slechts 27,5% van de bouwbedrijven iemand is aangeduid die verantwoordelijk is voor de digitale transformatie. Wat overigens niet wegneemt dat de aannemers wel degelijk de voordelen zien, niet alleen wat betreft de centralisatie van informatie (63%) maar ook wat betreft sneller werken (60%) en fouten vermijden (47%). 
 
“Net zoals elke andere sector is ook ‘de bouw’ gebaat met digitale vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan geofencing: het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van gps, een geolokalisatie-oplossing die het mogelijk maakt wat uit en in een bouwwerf circuleert te controleren. Dat is uiteraard enorm handig voor bedrijven uit de bouwsector”, zegt Werner De Laet, Innovation Officer bij Orange Belgium. 

Cybersecurity

Een veel voorkomend aandachtspunt blijft echter cybersecurity. Aannemers zijn zich bewust van de schaduwzijde van de digitalisering. Volgens de enquête denkt 69% dat cyberaanvallen een niet te negeren risico vormen.
 
Een ruime meerderheid (84%) beschermt dan ook zijn netwerk. Nog een grotere groep (87%) beveiligt toestellen zoals laptops en smartphones. De online beveiliging besteden ze het liefst extern uit. 40% kiest voor een externe partner voor cyberbeveiliging. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Gesimuleerde werkelijkheid of ‘virtual reality’ (vr) is nog iets anders dan toegevoegde werkelijkheid of ‘augmented reality’ (ar). Het verschil is niet altijd voor iedereen even duidelijk. In beide toepassingen zie je de[…]

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Meer artikels