Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwscholen bieden combinatie van leren en werken amper kansen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwscholen bieden combinatie van leren en werken amper kansen

Integratie in scholen is cruciaal

De Vlaamse regering debatteert rond deze tijd met sectororganisaties en onderwijskoepels over de mogelijke uitbreiding van het alternerend leren en werken in scholen van het secundair onderwijs. Intussen hebben bouwbedrijven al ongeveer 650 erkenningsaanvragen ingediend om jongeren deels zelf op te leiden via een overeenkomst alternerende opleiding (oao). In de bouw blijft het alternerend leren en werken echter beperkt tot centra voor deeltijds onderwijs (cdo’s) en Syntra; de scholen die traditioneel voltijds onderwijs aanbieden, blijven hiervoor hun deuren sluiten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) betreurt dat scholen niet willen meewerken om van alternerend leren en werken een volwaardige leerweg te maken

Twee types

Tot eind augustus waren in de bouw grosso modo twee types van alternerende opleidingen in zwang: het ilw (industrieel leerlingwezen) dat in de bouw het jongerenleerlingwezen (jlw) werd genoemd, en de leertijd. Beide types van contracten liepen toen ten einde en werden vervangen door overeenkomsten alternerende opleiding (oao’s). In tegenstelling tot voordien, toen sectoren uiteenlopende vergoedingen hanteerden, is de vergoeding voor leerlingen met een oao dezelfde voor alle sectoren. In het algemeen vormen de oao’s evenwel een voortzetting van het ilw en de leertijd, weliswaar onder een andere naam en met enkele nieuwe modaliteiten.

Ook op sectoraal vlak bleven een aantal principes gehandhaafd, o.m. inzake het aantal leerlingen dat een bedrijf en een mentor kan begeleiden. In principe voorziet de bouwsector één leerling per mentor. Om de kwaliteit van het leren in het bedrijf te verbeteren zal de sector er meer dan vroeger op aandringen dat de mentor een opleiding volgt en dat de werkplek voldoende veilig is. Maar uiteindelijk blijven de oao’s nog altijd overwegend plaatsvinden bij cdo’s en Syntra, zoals met het ilw en de leertijd het geval was.

Geen tekort aan werkplekken

Bouwbedrijven blijven bereid om mee te helpen bij de opleiding van jongeren op de werkplaats. Voor de organisatie van oao’s samen met cdo’s en Syntra hebben ze al zowat 650 erkenningsaanvragen ingediend, die zouden moeten leiden tot een 500-tal oao’s. Om het alternerend leren en werken in scholen tegen te gaan schermen onderwijsmiddens graag met het argument dat er een gebrek aan werkplekken zou kunnen zijn, maar dit argument gaat bij de bouw zeker niet op.

De VCB snapt niet waarom technische scholen die voltijds onderwijs aanbieden zo huiverig staan tegenover het alternerend leren en werken als volwaardige leerweg. Met het zogenaamde duaal leren was het toch de bedoeling dat de alternering tussen leren en werken een positieve keuze zou worden, volledig in het secundair onderwijs zou worden geïntegreerd en niet enkel aan cdo’s en Syntra zou worden overgelaten.

In de bouwscholen is van het duaal leren evenwel tot nu toe haast niets terechtgekomen: momenteel zitten in de Vlaamse bouwscholen slechts vijf leerlingen in een duaal proeftraject voor de ruwbouw.

Nog geen doorbraak

“Ten gronde is in Vlaanderen weinig veranderd; hoogstens kregen ilw en leertijd een nieuw kleedje. Leerlingen met een oao zitten nog altijd afzonderlijk van die van het voltijds secundair onderwijs. Ze studeren waar vroeger de leerlingen met een ilw- en leertijdovereenkomst zaten. De doorbraak van alternerende leervormen in scholen die voltijds secundair onderwijs aanbieden, is er nog niet gekomen.

Deze week spreekt de Vlaamse regering over een uitbreiding van de proefprojecten voor duaal leren. Op basis van de voorstellen die nu voorliggen, dreigt de bouw echter andermaal uit de boot te vallen. Daardoor blijft het belangrijke leerpotentieel bij Vlaamse bouwbedrijven onbenut”, kloeg de VCB op 19 december.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels