Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwproductie Nederland groeit voor derde jaar op rij

Bouwproductie Nederland groeit voor derde jaar op rij

In de loop van dit jaar is de groei van de verkoop van nieuwbouw en het aantal afgegeven vergunningen in Nederland gestagneerd. Door de beëindiging van het lage btw-tarief was er halverwege 2015 een tussensprint in de omzetten. In 2016 zal de bouwproductie in Nederland naar verwachting met 4% groeien. De lange doorlooptijden van projecten zorgen er voor dat de woningbouw ook in 2016 de groeimotor van de bouw is. De opgeleefde woningmarkt zal in 2016 blijven zorgen voor veel verbouwopdrachten. In de utiliteitsbouw en de infrasector is het herstel nog beperkt. Dat blijkt uit een rapport van ING Economisch Bureau.

In het derde kwartaal van 2015 kromp de bouwproductie met 2% t.o.v. het vorige kwartaal. De beëindiging van het lage btw-tarief in juni 2015 was hier debet aan. Door de sterke start in 2015 stijgt de bouwproductie naar verwachting over heel het jaar wel met 6%. Aannemers zijn voor het eerst sinds 2008 ook weer optimistisch gestemd.

Het herstel van de infrasector en de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen blijft nog duidelijk achter. Het is dan ook vooral de nieuwbouw van woningen die door de aangetrokken woningmarkt de kar trekt. Ook volgend jaar zal dit leiden tot een groei van de bouwproductie met 4%. Hierdoor neemt het volume voor het derde jaar op rij toe. De krimp van de recessie moet hierdoor eind 2016 voor ongeveer de helft zijn goedgemaakt.

Woningbouw

Het aantal afgegeven vergunningen in Nederland is door de aantrekkende woningmarkt tussen eind 2013 en de zomer van 2015 flink gestegen. Sindsdien stabiliseert echter de afgifte van de vergunningen. Een gebrek aan nieuwe bouwlocaties maar ook bouwbedrijven die een gecontroleerde groei willen doormaken, lijken hiervoor de belangrijkste oorzaken. Gemiddeld ligt anderhalf tot twee jaar tussen de vergunningverlening en de voltooiing van een woning. Hierdoor verwacht ING Economisch Bureau dat het aantal gerealiseerde woningen in 2016 wel nog voort stijgt naar 53.000 (van 47.000 in 2015).

Door de opgeleefde woningmarkt is ook de verkoop van nieuwbouwwoningen flink aangetrokken. In de eerste tien maanden van 2015 werden er ruim 25.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit aantal ligt op het pre-crisisniveau van begin 2008. In 2015 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen echter niet meer voort gestegen.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden liggen de verkopen in het najaar op ongeveer hetzelfde niveau als begin 2015, terwijl de verkoop van bestaande woningen wel bleef toenemen. Een soortgelijke ontwikkeling maakt de voorraad werk bij woningbouwers door. Deze steeg van 5,5 maanden in de zomer van 2013 naar 7,9 maanden in maart 2015 en stabiliseerde daarna in oktober (7,9 maanden).

Utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw is het herstel nog niet structureel. Investeringen in bedrijfsgebouwen namen in de eerste helft van 2015 licht toe maar daalden weer in het derde kwartaal van 2015. De orderboeken van utiliteitsbouwers zijn ook nog niet beter gevuld. In oktober 2015 bedroeg de werkvoorraad 7,2 maanden, hetzelfde als in januari 2015.

Ook de waarde van de afgegeven bouwvergunningen neemt bij bedrijfsgebouwen nog niet toe. In het derde kwartaal van 2015 lag deze waarde 6% onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. De vraag naar logistiek vastgoed op de belangrijkste knooppunten is hierop een uitzondering door de toenemende vraag vanuit de e-commerce-sector. In zogenaamde 'built-to-suit developments' worden voor de eindgebruiker logistieke panden op maat ontwikkeld.

Bedrijfsgebouwen

Er is structureel minder vraag naar bedrijfsgebouwen. Structurele veranderingen zoals de opmars van e-commerce en 'Het nieuwe werken' zorgen voor een dalende vraag naar nieuwe winkels en kantoren. Investeringen in bedrijfsgebouwen zijn ook laat-cyclisch. Bedrijven investeren vaak eerst in hard- en software, machines en het wagenpark voordat zij het bedrijfspand uitbreiden of vervangen.

Als toch een besluit genomen wordt voor uitbreiding van het bedrijfspand, dan duurt het door o.a. de vergunningsprocedure ook nog enige tijd vooraleer effectief aan de bouw wordt begonnen. Hierdoor zal de productie in de utiliteitsbouw in 2016 nauwelijks boven het niveau van 2015 uitkomen.

Renovatiesector

Naar verwachting groeit het productievolume van de renovatiesector in 2016 licht. De herstel- en verbouwmarkt profiteert van de aantrekkende woningmarkt. In de utiliteitsbouw neemt het aantal afgegeven vergunningen voor herstel en verbouw nog niet toe. Het verlaagde btw-tarief heeft in het tweede kwartaal van 2015 voor een piek in de omzetten gezorgd bij kleine bouwbedrijven. De verduurzaming van de woningvoorraad en de transformatie van leegstaande kantoorpanden bieden de komende jaren kansen.

Het aantal afgegeven vergunningen voor herstel- en verbouwingswerkzaamheden aan woningen is in 2015 flink gestegen. De aantrekkende woningmarkt en het tijdelijk lage btw-tarief hebben voor een stimulans gezorgd. De stijging van het uiteindelijke aantal verbouwopdrachten kan hoger zijn door het feit dat sinds november 2014 minder snel een vergunning nodig is voor uitbouwwerkzaamheden. Net als bij de nieuwbouw komt het herstel volledig op het conto van de woningbouw en blijft het aantal afgegeven vergunningen in de utiliteitsbouw relatief constant.

Het verlaagde btw-tarief op arbeid van het verbouwen en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar is op 1 juli 2015 beëindigd. Dit heeft bij kleinere bouwbedrijven voor een duidelijke piek gezorgd in de omzetontwikkeling. Deze steeg in het tweede kwartaal van 2015 met bijna 10% t.o.v. het vorige kwartaal. In het derde kwartaal van 2015, toen de btw weer verhoogd werd, daalde de omzet van deze bedrijven weer flink naar het niveau van een jaar eerder.

De aantrekkende woningmarkt zal ondanks de hogere btw in 2016 zorgen voor meer herstel- en verbouwwerkzaamheden doordat nieuwe huiseigenaars vaak hun pas gekochte stulpje willen opknappen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring