Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwproces 2016: de voordelen van BIM voor de architect

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwproces 2016: de voordelen van BIM voor de architect

Tijdens de eerste editie van het evenement Bouwproces op donderdag 26 mei in het Centrum Duurzaam Bouwen in Zolder (CeDuBo) gaven prominenten uit de bouw- en architectuurwereld lezingen over alle technische aspecten van het hedendaagse bouwproces. Steven Hendrickx van architectenbureau Jaspers-Eyers kwam er aan de hand van een case study van het nieuwe stadskantoor in Hasselt praten over de voordelen die de BIM-methode de architect te bieden heeft en besprak tevens een aantal aandachtspunten.

Het project voor het nieuwe stadhuis van de stad Hasselt omvat enerzijds een nieuwbouw en anderzijds de restauratie van de voormalige rijkswachtkazerne. Na de afronding van de werkzaamheden zal het totaalproject de diensten van zowel de stad als het OCMW van Hasselt huisvesten en eveneens kantoorruimte en bijhorende diensten aanbieden aan derden. Het project bestrijkt ongeveer 17.000 m² aan kantoor- en dienstenruimte.

Het winnende team (Jaspers-Eyers, MASS Architects, Michel Janssen) oordeelde tijdens het opstellen van de wedstrijdofferte dat het een bijkomende troef zou zijn om BIM aan te bieden; niet enkel voor de bouwheer, maar ook als tool voor de ontwerpers en uitvoerder om het coördinatieproces te stroomlijnen.

'Met uitzondering van het BIM-team van Dieter Froyen en zijn collega's bij Kumpen was BIM voor de partners zeker geen dagelijkse praktijk. 3D-tekenen in ARCHICAD is immers één zaak, maar het gebruik van BIM gaat veel verder dan dat. Voor een architect die het volledige proces van a tot z opvolgt en stuurt, is het evident dat problemen die zich voordoen best meteen worden opgelost, zowel tijdens het ontwerpproces als bij de uitvoering achteraf', weet Steven Hendrickx, architect bij Jaspers-Eyers.

Visueel informatiemodel

'Het grote voordeel dat BIM de architect hierin kan bieden, is dat er een visueel informatiemodel wordt opgebouwd vóór het proces van het bouwen zelf start. Zo kunnen we architectuur en stabiliteit optimaal op elkaar afstemmen en clashes met technieken detecteren en oplossen vooraleer de eerste graafmachine ter plaatse is, althans in theorie,' oppert Hendrickx.

'De praktijk toont aan dat we momenteel een leerproces doormaken, zoals we eerder van tekentafel op 2D-computertekenen overschakelden en daar later een derde dimensie aan toevoegden in het computermodel. Nu wordt het 3D-model een verrijkt informatiemodel dat achterliggende materiaalinformatie bevat, gaande van merk en type tot eisen inzake brandveiligheid, isolatiewaarde, akoestische karakteristieken, enz. Dat is allemaal in het voordeel van de bouwpartners die deze informatie kunnen raadplegen, aanvullen, aftoetsen aan hun eigen expertise of invullen met hun specifieke materialen', luidt het.

Leerproces met vier aandachtspunten

Dit leerproces situeert zich volgens Hendrickx op verschillende domeinen. Als eerste belangrijk punt haalt hij de premisse aan dat iedere partner in zijn eigen programma zijn model opbouwt volgens zijn kantooreigen werkmethode. Dit behoeft volgens hem enige nuancering. 'Iedere bouwpartner heeft nood aan de voor hem relevante informatie. Die moet daarom op eenduidige wijze uit de modellen kunnen gehaald worden', licht hij toe.

'Er is tevens nood aan een protocol over tekenen. Alle partijen hebben ook een openheid van geest nodig om dit protocol onderweg te durven bijstellen en de tekenmethodiek op bepaalde ogenblikken te herzien. Alleen zo is het mogelijk om tot een beter bruikbaar BIM-model te komen. Hieruit vloeit ook het inzicht in bepaalde mogelijkheden van de tekenpakketten voort', verduidelijkt de architect.

Als tweede belangrijk aandachtspunt vermeldt Hendrickx de verdeling van het werk, en dan met name wie wat tekent en vooral wie wat overneemt in zijn model. 'Bepaalde elementen, zoals stabiliteitsgegevens, lijken noodzakelijk om over te nemen omdat ze de vormgeving van de architectuur beïnvloeden. Gegevens met betrekking tot bv. hvac zijn ook belangrijk, maar hier kan het volstaan om via bv. Solibri het IFC-model af te toetsen. Het is dus belangrijk om continu af te toetsen hoe de verschillende disciplinemodellen zo gestroomlijnd mogelijk kunnen blijven', adviseert hij.

Als derde aandachtspunt stelt Hendrickx vast dat niet alle bouwpartners in een bouwteam een constante update van het model als een evidentie beschouwen. 'De praktijk in een bouwteam toont aan dat het ontwerpproces en de uitvoering in elkaar vloeien. Een strakke aflijning is er dus niet. Hierdoor heerst vaak de indruk dat het geleverde werk soms wel heel ver gaat voor de ene partij, terwijl de andere partij stelt dat zijn taak erop zit. De vraag is dus of een bouwteam de ideale omgeving voor een BIM-model is. Een klassieke aanbesteding is evenzeer een mooie omkadering, mits een grondige update van de relevante regelgeving', meent hij.

Een laatste element dat de implementatie van het BIM-model bemoeilijkt, is volgens Hendrickx dat er van de medewerkers meer verregaande disciplinekennis vereist wordt. Een tekenaar dient bv. naast een goede kennis van het tekenprogramma ook over een degelijke bouwkundige bagage te beschikken om het model digitaal te bouwen.

'Het controleren en uitclashen van diverse disciplinemodellen met het omkaderende architectuurmodel moet met kennis van zaken gebeuren, zowel wat de mogelijkheden van programma's als Solibri betreft als inzake de disciplines die worden uitgeclasht. De verschillende partners dienen daarbij de resultaten die eruit voortvloeien correct te kunnen interpreteren. Er zijn tools die hierin mogelijkheden bieden, maar opnieuw vergt het veel tijd en kennis om deze elementen op een correcte wijze te kunnen gebruiken', merkt de architect op.

In eerste instantie een communicatiemodel

Volgens Steven Hendrickx is het vooral duidelijk dat BIM in de eerste plaats een communicatiemodel is. 'Het feit dat het volledige model opgebouwd is uit digitale visuele informatie laat toe om in een vooruitgeschoven fase vanuit verschillende invalshoeken aftoetsingen te doen. Er is dus op een visuele manier ook steeds ruimte voor verbetering vóór er wordt gebouwd,' besluit hij.

(Bron: Aaron Eerdekens voor de website Architectura, in opdracht van CeDuBo)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Gesimuleerde werkelijkheid of ‘virtual reality’ (vr) is nog iets anders dan toegevoegde werkelijkheid of ‘augmented reality’ (ar). Het verschil is niet altijd voor iedereen even duidelijk. In beide toepassingen zie je de[…]

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Meer artikels