Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

"Bouwplaatsen zijn geen broeihaarden van coronabesmettingen"

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

Archief Bouwkroniek

De bouw neemt de toepassing van de coronamaatregelen ter harte. Dat blijkt uit recente controlecijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Die voerde de voorbije maand 127 gerichte flitscontroles uit in de bouwsector. Bij negen op tien van de gecontroleerde bouwbedrijven worden de verplichte coronamaatregelen goed toegepast en nageleefd.
 
 
 

 

Uit de meer dan vijfduizend standaardcontroles die de inspectiediensten de voorbije maanden algemeen voerden, ook buiten de bouwsector, blijkt bovendien dat ze bij de vaststelling van problemen in meer dan 95% van de gevallen adviserend optreden.
 
“We zijn tevreden. Uit de flitscontroles van de afgelopen weken blijkt dat de grote meerderheid van de bouwbedrijven de coronamaatregelen correct toepast. Deze controleresultaten bevestigen dat in de bouw veilig wordt gewerkt”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
Tijdens de eerste golf van het coronavirus werd samen met alle sociale partners uit de bouw een sectorprotocol met verplichte maatregelen afgesloten. Bouwunie heeft de voorbije maanden sterk ingezet op sensibilisering en pleitte voor een correcte naleving en goede handhaving.
 
“We zijn de inspectiediensten dankbaar dat ze mee een adviserende rol spelen tijdens hun controles”, aldus Jean-Pierre Waeytens. “Het is voor bouwbedrijven niet altijd evident om alle maatregelen correct na te leven. Een werkgever moet rekening houden met tientallen regels, die zijn opgenomen in de generieke gids en het sectorprotocol. Een menselijke aanpak en een helpende hand van de inspectiediensten zijn dan zeer welkom. We mogen de economie niet laten stilvallen en moeten er samen voor zorgen dat de maatregelen worden toegepast om te vermijden dat werkplekken broeihaarden van besmetting zouden worden.”
 
Uit de standaardcontroles die de inspectie TWW (Toezicht Welzijn op het Werk) uitvoerde tussen begin mei en eind oktober van dit jaar blijkt dat als er moeilijk toe te passen gezondheidsmaatregelen worden vastgesteld, die in 96% van de gevallen opgelost kunnen worden met een waarschuwing.  De bedrijven worden dus ter plaatse geholpen door de inspectie en zijn zo in staat om het euvel snel recht te zetten. In totaal voerde de inspectiediensten tijdens deze periode 4.017 controles uit bij bedrijven met minder dan vijftig personeelseden en 1.068 inspecties bij de vijftig-plus bedrijven. Bij de kleinere bedrijven werden 14 processen verbaal (0,35%) opgesteld. Zware overtredingen in de bouw zijn o.m. het niet naleven van social distancing of het niet respecteren van de regels inzake handhygiëne.
 
Bij een kleine groep van werkgevers dienden de werken te worden stopgezet. Dit gebeurde bij 1,2% van de controles bij kleinere bedrijven en 0,3% bij de grotere. Bouwunie vindt dit zeer betreurenswaardig, maar gelukkig blijkt het de uitzondering te zijn.
 
“Het aantal zware overtredingen is marginaal. We mogen deze slechte voorbeelden niet aangrijpen om de rest van de aannemers, zelfstandigen en bouwvakarbeiders nog zwaardere of moeilijker toe te passen maatregelen of boetes op te leggen. Bouwunie zal de volgende weken haar sensibiliserende rol blijven spelen en blijven informeren over de verplichte coronamaatregelen in de bouw. Op basis van de resultaten van de inspectiediensten durven we met een gerust hart concluderen dat, mits het absoluut respecteren van de opgelegde algemene en sectorale coronamaatregelen, alle werkzaamheden in de bouw mogelijk blijven zonder de gezondheid van onze bouwvakarbeiders, zelfstandige aannemers of onderaannemers en opdrachtgevers in het gedrang te brengen. Bouwwerven, ongeacht of deze van grote of kleine bouwbedrijven zijn, blijken in elk geval geen broeihaard van coronabesmettingen te zijn”, besluit Jean-Pierre Waeytens.
 
 
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

De sectorfederatie BouwMaterialenProducenten (BMP) overhandigde op 14 september zijn nieuwe memorandum op de site van Gyproc Saint-Gobain aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. In[…]

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Meer artikels