Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwmaterialensector kijkt ongerust vooruit naar kilometerheffing

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwmaterialensector kijkt ongerust vooruit naar kilometerheffing

De nakende kilometerheffing zorgt voor grote ongerustheid bij de Belgische bouwmaterialenhandelaars en -producenten. Daarnaast bieden het internet en e-commerce mooie kansen als ze snel genoeg op de kar springen, beseffen ze. Beide sentimenten overheersten tijdens de receptie van Fema en Feproma op vrijdag 26 februari na hun algemene vergaderingen in Brussels Expo.

Fema-voorzitter André De Groote noemde Batibouw de fysieke marktplaats bij uitstek waar de productie, de handel, de aannemerij, architecten en bouwheren elkaar in levenden lijve ontmoeten en intens gedachten en projecten met elkaar uitwisselen. Deze beurs vormt voor hem tevens de ideale plaats waar nieuwe producten en technieken de confrontatie met de markt aangaan.

'We merken de jongste maanden een toegenomen zenuwachtigheid onder handelaars die stilaan een climax bereikt met de kilometerheffing. Die vormt opnieuw een resultaat van Belgische duidelijkheid: wie - de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid - rekent wat aan en hoe en vanaf wanneer' De transporteurs bewerken bij monde van hun respectievelijke federaties via de pers de markt om hun verhaal in de markt te plaatsen: de kostprijs van transport stijgt met 8 tot 10%. Ook de Fema heeft in de vakpers haar handelspartners verwittigd voor stijgende kosten. Opgelet: hou er rekening mee dat het transport in al zijn facetten meer zal kosten: zowel de aan- en afvoer als de heen- en terugvracht zullen ergens in verrekend moeten worden. De dupe van het verhaal wordt sowieso de eindconsument. Hebben wij er al eens durven bij stilstaan hoeveel van onze centen opgaan in directe of indirecte geldstromen naar vadertje staat en zijn deelstaten'' oppert André De Groote.

Hij benadrukt dat de bouwmaterialenhandelaars samen met hun patronale partners en de vakbonden intense inspanningen doen om de overheid te overtuigen van een aanzienlijke lastenverlaging. Dit allerminst eenvoudige proces is gebaseerd op eensgezindheid van vakbonden en patronaat, waarbij gerekend wordt op de steun van de overheid. Het is immers twaalf uur!

'De bevolking ziet de kostprijs van haar project stijgen in al haar deelaspecten. De sector ziet de druk op betaalbaar wonen exponentieel toenemen. Gemeentebesturen zien de armoedegrens schrikbarend stijgen. De budgettaire ruimte van de overheid wordt elk jaar krapper. Hoe gaat we daarmee om'' vraagt de Fema-voorzitter zich af.

Een ander fenomeen dat bouwhandelaars kopzorgen bezorgt, is de buitenlandse import van bouwmaterialen van merkproducten tegen merkelijk lagere prijzen. 'Onze vragen leiden tot schouderophalen, onbegrip en frustratie van jullie vertegenwoordigers en onze verkopers/baanmensen. De prijspolitiek wordt door de respectievelijke hoofdkwartieren in elk land afzonderlijk vastgelegd. Een systeem van transfertprijzen zorgt ervoor dat enkel land van een ander land weet met welke basisprijs de markt wordt opgegaan. Het vrije verkeer van goederen, het gemak van internet en de snelheid van transport zorgen ervoor dat je binnen de 48 uur van om het even waar in Europa België kan beleveren. Alle bouwmaterialenhandelaars ondervinden dit aan den lijve en dit noopt ons vroeg of laat tot dezelfde actie als we onze functie naar behoren willen kunnen blijven uitoefenen', signaleert hij.

In het kielzog van deze problematiek zie hij ook de internetchinees Jack Maa neerstrijken in Brussel. Hij wordt wel als de nieuwe keizer ingehaald en door onze politici met tal van voordelen overladen, maar wat is de meerwaarde van zijn businessmodel' Btw-inkomsten komen van toegevoegde waarde, maar waar zit die'

André De Groote eindigt wel met een positieve noot. '2015 vertoonde een bijna-nulgroei en 2016 kondigt zich aan als een gematigd positief jaar. Ik blijf optimistisch, maar sluit mijn ogen niet voor de pijnpunten. Fema en Feproma moeten er in ons aller belang blijven naar streven dat de gezamenlijke doelen - correcte prijzen voor correcte producten via een dynamische handel - voor de volle 100% worden bereikt', poneert hij.

Samenwerkingsplatform

Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck wijst andermaal op één van de meest belangrijke objectieven van zijn federatie, die ook in haar statuten is verankerd: een platform creëren om op een open en eerlijke manier met de Fema-leden van gedachten te kunnen wisselen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. 'Men vraagt mij dikwijls waarom handelaars moeten kiezen voor Feproma-leden/fabrikanten. Welnu, als Fema-lid en handelaar heb je dan minstens de garantie dat je bouwmaterialen koopt die voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen en die beantwoorden aan de wettelijke normeringen, reglementeringen en bepalingen die de Belgische én de Europese overheid ons opleggen. Dat kan niet altijd gezegd worden van producten die uit andere landen of zelfs Europese lidstaten worden ingevoerd. Daarenboven kan je rekenen op commerciële en technische ondersteuning, opleidingen, logistieke oplossingen, investeringen in duurzame producten en systemen, innovaties, recyclageoplossingen, de optimalisatie van de logistieke stromen, een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid en nog heel veel andere elementen die Feproma-leden in het kader van hun dagelijkse activiteiten aanbieden en die heel dikwijls als vanzelfsprekend worden beschouwd', meldt hij.

De Feproma-voorzitter bestempelt 2015 als opnieuw een correct jaar voor de meeste fabrikanten en handelaars. 'Niettemin worden wij allen geconfronteerd met een aantal serieuze aandachtspunten. Het ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen die wonen betaalbaar moeten houden, een stijgend aantal nieuwe of veranderende normeringen en reglementeringen, de invoer van de kilometerheffing, de alsmaar kleinere winstmarges bij vele handelaars, de grote (Europese) vraagstukken van sociale dumping en de sterke teruggang van Belgische arbeidsplaatsen in de bouw vormen stuk voor stuk belangrijke dossiers die het voortbestaan van de sector mee bepalen.

'Innovatie en creativiteit zijn daarom zeker troef nu en voor de toekomst. Hierbij heb ik het niet louter over productinnovaties, maar zeer zeker ook over veranderende processen in de markt. De manier waarop wij vandaag zaken doen, zal volledig veranderen door de snelle opkomst van nieuwe verkoopkanalen waarvan e-commerce zeker het belangrijkste is. Het is de zoveelste uitdaging of kans (afhankelijk van hoe je het wenst te bekijken) waarmee bouwmaterialenhandelaars en -fabrikanten geconfronteerd worden. In de retailwereld is e-commerce ondertussen uitgegroeid tot een onmisbaar verkoopkanaal, ook reeds voor tal van bouwmaterialen. Mis deze trein niet en bereid er je heel goed op voor. Handel en fabrikant worden gedwongen om steeds sneller te schakelen en mee te surfen op de golven van de nieuwe ontwikkelingen', beseft Frank Van Zeebroeck.

Hij merkt op dat vele fabrikanten het afgelopen jaar sterk hebben ingezet op het groeisegment 'renovatie' en dat velen dit blijven doen. Handels in bouwmaterialen mogen deze trend zeker niet onderschatten en verwaarlozen. Het is een sterke groeimarkt, waaruit iedereen voordeel kan putten en waarbij advies en begeleiding van de professional en de particuliere bouwheer de hoekstenen vormen van succes. Door de steeds strengere eisen voor nieuwbouw en renovatie hebben deze doelgroepen nood aan goede, correcte en professionele begeleiding om voor hun projecten de gepaste materialen te kiezen.

'Vervoer over het water komt langzaam breedschalig op gang en er zijn een aantal interessante pistes in de maak. Deze initiatieven komen vanuit de markt, van jullie dus, en dit is ook de beste manier om dit aan te pakken. De waterwegbeheerders hebben de analyses gemaakt en voorstellen geformuleerd; nu is het aan ieder van ons, fabrikanten en handelaars, om deze voorstellen te concretiseren in het kader van ons eigen strategisch plan', spreekt de Feproma-voorzitter de aanwezigen toe.

Tot slot vraagt hij zijn Feproma-leden om aandacht en respect te hebben voor de vele uitdagingen waarmee hun handelspartners en de aannemerij de komende jaren zullen geconfronteerd worden. Op zijn beurt vraagt hij de Fema-leden om respect en aandacht op te brengen voor de talrijke inspanningen die zijn fabrikanten in België zich elke dag opnieuw getroosten om hen te steunen en te helpen.

'Respect voor elkaar, luisteren naar elkaars behoeften en wensen, een open communicatie, een eerlijke dialoog en het streven naar echte win-win situaties behoren tot de belangrijkste punten in deze samenwerking. Het zijn bovenal punten waarvoor Feproma zich in de toekomst zal blijven engageren', belooft hij.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels