Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwmaterialenhandel kijkt 2017 hoopvol tegemoet

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwmaterialenhandel kijkt 2017 hoopvol tegemoet

Mobiliteit, e-commerce en kwaliteitseisen vormen werkpunten

Mobiliteit, overnames en consolidaties, e-commerce en de kwaliteitseisen van de bouwmaterialen beroeren vandaag de bouwmaterialenhandel. De zaken gaan echter nog steeds goed en ook 2017 kondigt zich als veelbelovend aan. Dat stelt Fema-bestuurder Marnix Van Hoe samen met Fema-voorzitter André De Groote en Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck bij het begin van het nieuwe jaar vast.

Vooreerst blijven leveringen een probleem vormen voor de bouwmaterialensector. ”De bereikbaarheid van de werven is er niet op verbeterd: de kilometerheffing, grote infrastructuurwerken of het gebrek eraan en nieuwe stadsburchten, zijn maar enkele van de hinderpalen voor een vlotte levering. We zien ook een gebrek aan competentie om ons wegennet uit te breiden. De slechte kwaliteit van onze wegen is dan weer mee te wijten aan onze manier van aanbesteden met de laagste prijs als zaligmakend criterium. Onze wegenwerken duren ook vaak heel lang; in Nederland gaat alles veel vlotter”, merkt Frank Van Zeebroeck.

”We moeten rekening houden met kilometerheffingen, rij- en rusttijden en files. Het contraproductieve gevolg van dit alles is dat er meer vrachtwagens op de weg rijden en dat de files worden gemultipliceerd”, meent Marnix Van Hoe.

”Met het oog op de kilometerheffing doen we nog meer dan vroeger een beroep op extern transport en besteden we nog meer aandacht aan een degelijke aflevering. Buiten een bepaalde straal vanaf het depot moeten chauffeurs de kilometerheffing noteren en wordt deze doorgerekend. We konden pas eind vorig  jaar evalueren wat die kilometerheffing prijstechnisch zou gekost hebben, maar het systeem zelf vormt het probleem niet meer. De kilometerheffing zal ons meer kosten dan in het verleden, maar we sparen het eurovignet uit en we rijden ook niet altijd langs tolwegen. Het blijft per saldo wel een extra belasting, waarvoor de beloofde compensaties nog niet op tafel gekomen zijn. Een grote bouwmaterialenhandelaar die vele grote werven doet, heeft echter sowieso meer transport dan zijn collega die alleen in een straal van 15 km rond zijn vestiging actief is. Het hangt er ook van af of je je positioneert als een prijsbreker of als een margemaker. Zo trokken de prijsbrekers het eerst aan de alarmbel bij de stijgende brandstofprijzen. Omzetmatig maken we een onderscheid tussen volume- of omzetmakers, die enigszins de neiging hebben om aan te leunen bij een transporteur, en anderen die eerder servicegericht werken en die zelfs twee palletten willen leveren, maar deze service dan wel moeten doorrekenen. Kortom, je kan geen uniform beeld van het bouwmaterialenlandschap schetsen”, beseft André De Groote.

De Belgische bouwmaterialenhandel telt zowel grote handelaars met talrijke vestigingen als kleine familiale ondernemingen. ”De grote acquisities uit 2014 zijn medio 2016 stilgevallen; vandaag zien we sommige lokale handelaren overnames doen en/of nieuwe vestigingen openen. De overname van een familiaal bedrijf is ook niet eenvoudig en gaat vaak met veel emoties gepaard. Het schoentje wringt bovendien vaak tussen wat de koper wil (een overgekocht bedrijf moet nu eenmaal geld opbrengen) en wat de verkoper wil hebben”, weet de Feproma-voorzitter.

”Soms is de structuur of de manier van werken inderdaad niet aangepast en een overname moet ook terugverdiend worden. De snelheid en het dynamisme van zakendoen zijn daarentegen wel veranderd”, ziet de Fema-bestuurder.

De bouwmaterialenproducenten beseffen dat ze deze consolidaties moeten ondergaan. ”Ze leiden in elk geval tot stabielere partners met een stevigere basis, meer financiële draagkracht, meer professionalisme en een degelijke structuur. Het belang van de klant wordt ook groter: hij heeft meer mindpower, omzet en volume. Soms gaat het voor ons zelfs wat te langzaam. Zo kunnen het vervoer over het water en EDI (Electronic Data Interchange) beter gebeuren in grotere groepen. Een aantal aankoopgroeperingen zijn trouwens vandaag goed bezig inzake marketing, e-invoicing, EDI, ... Bovendien heeft elke groepering gelukkig nog een Belgisch management. Het blijven dezelfde mensen, wat het eenvoudiger maakt voor onze producenten”, signaleert Frank Van Zeebroeck.

”In de bouwmaterialenhandel zie je twee stromingen: diegenen die omzetmatig stand-alone willen blijven en diegenen die zich aansluiten bij een aankoopgroepering om hun professionalisme op te krikken. In tegenstelling tot in bv. Nederland en Duitsland zie je in ons land evenwel geen grote groepen die de markt controleren. In Frankrijk maakt 95% van de handelaars deel uit van een structuur, in België in omzet amper 50%”, voegt André De Groote hieraan toe.

”Omzetmatig is 50% in België inderdaad stand-alone, maar vele stand-alone ondernemingen vormen zelf een groep. Je ziet overigens niet veel nieuwe groeperingen bijkomen en ze worden er ook niet toe gedwongen door de marktomstandigheden”, oppert Marnix Van Hoe.

Alibaba

E-commerce wint volgens Frank Van Zeebroeck in een razendsnel tempo aan belang en is bijvoorbeeld bij grote retailers zelfs al uitgegroeid tot de grootste of tweede omzetdrager. ”De klant bestelt van achter zijn computer goederen en hoeft zich fysiek niet meer te verplaatsen. Shopping events als Black Friday (met kortingen tot 70% door alleen maar op een knop te drukken) en Cyber Monday slaan duidelijk aan. Ook de Single’s Day van Jack Ma’s Alibaba in China genereerde een enorme omzet. Onze grote horde hierbij is echter het fysieke transport en de levering van grotere goederen, een verhaal dat zo oud is als de straat”, oordeelt Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck.

Fema-bestuurder Marnix Van Hoe is nog niet helemaal overtuigd. ”Al de grote DIY-ketens gezamenlijk in België hebben de jongste jaren 200 miljoen € geïnvesteerd in e-commerce, als benchmark, maar de ganse omzet benadert amper die van één bakstenen magazijn”, merkt hij op.

”Ik zie ons omzetcijfer ook niet zozeer afgekalfd worden door e-commerce. Een professional wil wel online beschikken over een catalogus zodat hij calculaties kan maken en wil online via zijn leverancier kunnen bestellen. Hij is echter dikwijls een zeer slechte planner. De directe beschikbaarheid van stock, de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening winnen het op dit moment in een professionele omgeving van het internetgebeuren. Zo trek je onze business weg van een prijs- naar een beschikbaarheidsgebeuren”, signaleert Fema-voorzitter André De Groote.

”Heel veel particulieren kunnen gerust een week wachten; we hebben dus voldoende tijd om onze goederen bij onze klanten te krijgen. Ik beschouw e-commerce evenmin als een afkalving, maar als een toevoeging. De retailsector opereert wel sneller en heeft geen stock; e-commerce biedt hen een toevoeging van een virtueel assortiment dat er niet is. De professionele handelaar moet een e-commerce platform aanbieden waarop een particulier kan surfen en waar hij zijn informatie kan ophalen. Hij kan zelf de levering uitvoeren, terwijl de retailer en de doe-het-zelver moeten vertrouwen op een andere partij die dat voor hen doet”, verklaart Frank Van Zeebroeck.

André De Groote merkt ook op dat mensen zich vandaag veel beter vooraf informeren dankzij en via het internet en dat ze in de bouwmaterialenhandel alleen nog de kleine finesses komen aftoetsen. Een bouwmaterialenhandelaar geeft immers advies en doet aan verkoop. ”Decoratieve materialen, waarbij het uitzicht belangrijk is, willen mensen evenwel nog altijd fysiek gezien hebben en dat raden we hen ook aan. In onze sector zie je tevens nog mooie toonzalen, ook omdat de consument dat gewoon is. In Frankrijk koopt men daarentegen veel meer uit een catalogus”, meldt hij.

”Onze mooie toonzalen zijn uniek in Europa. De reden daarvoor is dat men in België een woning ”bouwt”, waardoor vele keuzes gemaakt moeten worden. Elders in Europa, zoals in Nederland, Frankrijk, Engeland, ... ”koopt” men een woning, waardoor de keuzes reeds gemaakt zijn door professionals en niet door particulieren zoals in België. Dat is de reden voor de talrijke schitterende toonzalen in ons land”, weet Marnix Van Hoe.

”Een Belg is zeer individualistisch wat zijn huis betreft. Dat biedt ons ook de mogelijkheid om kwalitatievere materialen te verkopen”, beaamt Frank Van Zeebroeck.

Conjunctuur

De drie gesprekspartners zijn het erover eens dat de bouwmaterialenhandel het goed doet, al durft de sector dit niet altijd hardop zeggen. ”Alle voorspellingen waren veel te negatief, zelfs inzake het aantal verloren jobs”, benadrukt Marnix Van Hoe.

Aansluiten bij een aankoopgroepering kan er volgens André De Groote bovendien voor zorgen dat een onderneming profiteert van een groepsdynamiek en nieuwe ideeën opdoet. ”Een bouwmaterialenhandel moet zich immers telkens weer heruitvinden en het is niet omdat de voordeur dicht is dat je niet langs een andere deur binnengeraakt”, weet hij.

”2016 was inderdaad een correct jaar voor de meesten en een goed jaar inzake volume, en 2017 en 2018 kondigen zich als goed aan. De nieuwbouw blijft het moeilijker hebben: men zoekt andere formules, het aantal nieuwbouwwoningen stijgt niet, de huizen worden kleiner, ... Fabrikanten in residentiële nieuwbouw hebben het dan ook iets zwaarder gehad dan diegenen die zich toeleggen op renovatie. Door de demografische evolutie en het gebrek aan bouwgronden gaan mensen immers op zoek naar woningen die ze op hun ritme kunnen renoveren. Daarnaast floreert de bouw van appartementen en blijven de gezondheidszorg, ziekenhuizen, rvt’s en dienstenflats een zeer interessante sector om in te investeren omdat het rendement erg hoog is. Ook isolatie blijft lucratief; hoewel de grote hype voorbij is, moet op dit vlak tegen 2020 en 2050 nog veel gebeuren”, duidt Frank Van Zeebroeck.

”In tegenstelling tot Nederland, Ierland, Spanje, Portugal en Duitsland hebben we steeds een vrij stabiele markt gehad omdat Belgen bouwen en hierbij hun woning zelf kiezen. Ook buitenlandse groepen hebben op ons geen vat, misschien wel omdat we in het verleden steeds door buitenlandse naties onder de voet gelopen zijn en hierdoor geleerd hebben foert te zeggen en onze problemen zelf op te lossen. We zijn ook ijverige spaarders en geven ons geld uit aan dingen die we belangrijk vinden. In België leven we inzake volume en prijs op een heel hoog niveau”, weet André De Groote. ”Er is ook nog geld onder de Belgen en iedereen kent wel iemand in zijn familie die iets van iets in de bouw kent”, voegt Frank Van Zeebroeck hieraan toe.

Volgens de Dimona-aangiftes zijn 150.000 Belgen en volgens de Limosa-aangiftes 90.000 niet-Belgen (niet noodzakelijk voltijds) actief in de bouw. ”Aannemers hebben deze laatsten zelf de weg getoond”, verklaart Marnix Van Hoe. Alleen het Groothertogdom Luxemburg heeft een hoger percentage aan buitenlanders in de bouw. Wij voelen hun aanwezigheid, maar dat is de wetmatigheid van de concurrentie. Deze buitenlandse arbeidskrachten kennen bovendien vaak maar een paar woorden Nederlands.

”Onze bouwmaterialenhandelaar kan die Poolse en Bulgaarse bouwvakkers dan ook weinig efficiënt uitleg geven over de technische eisen van een product en over opleiding, waardoor we niet zeker zijn dat materialen zoals lijmen en harsen ook goed gebruikt worden. Gelukkig brengen deze buitenlanders nog maar zeer sporadisch ook hun bouwmaterialen mee. Onze markt is ook nog goed en daarom percipiëren we dit gevaar niet. Als onze markt evenwel met 30% zakt, zijn we wel in staat om producten in Polen te gaan halen”, voorspelt André De Groote.

”Op onze producten staat misschien overal wel een CE-label, maar de CE-norm is wel de laagste eis. Ze moeten ook voldoen aan bepaalde standaarden en kwaliteitseisen, maar die zijn niet overal dezelfde. Zo hanteert Duitsland een brandeis van 90 minuten terwijl in België respectievelijk 30, 60 en 120 minuten worden vooropgesteld. Naast deze eisen is er ook de meerwaarde die je als producent geeft zoals DoP’s (Declarations of Performance)”, haakt Frank Van Zeebroeck hierop in.

”Waarom kunnen we niet streven naar de hoogste technische eisen? Fabrikanten zouden ook harder aan de kar kunnen trekken om ervoor te zorgen dat de normen stijgen. Uiteindelijk stoppen fabrikanten hierin toch enorm veel geld”, meent de Fema-voorzitter.

”In de EU geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Het is onze taak om overtredingen te melden en een aantal van hen die de regels overtraden, zijn dan ook al terechtgewezen. Grote bedrijven doen trouwens alsmaar meer moeite om te voldoen aan de eisen, terwijl kleine ondernemingen helaas nog al te vaak onder de radar blijven. De EU-commissie richt zich ook in eerste instantie op multinationals”, weet de Feproma-voorzitter.

”Er is nog altijd een meldpunt waar inbreuken kunnen gesignaleerd worden, nog opgericht door Bart Tommelein. De zogenaamde ”market surveillance authorities” kunnen nagaan of een product in de Europese Unie is vervaardigd conform de EU-wetgeving”, merkt de Fema-bestuurder op.

Beloftevolle toekomst

De bouwmaterialenhandel blikt intussen vol verwachting vooruit naar het nieuwe jaar. Het grote thema van 2017 wordt EDI (Electronic Data Interchange).

Begin december 2016 is tevens het sectoraal overleg in de bouw gestart, waar iedereen zijn eisenbundel naartoe heeft gebracht. Ook de bouwmaterialenhandel, één van de drie patronale partners naast de Confederatie Bouw en Bouwunie, had de zijne klaar en zijn verwachtingen zijn hooggespannen. ”We streven naar een level playing field, waarbij de lat voor iedereen gelijk ligt. Vandaag zien we immers drie of vier grote stromingen inzake arbeidsvoorwaarden, maar verschillende paritaire comités met kostprijsverschillen zetten de deur open voor legale sociale dumping. We hebben dat allemaal geïnventariseerd en hebben tijdens de vorige vergaderingen ook al bekomen dat een werkgroep is opgericht, die goed functioneert en die we willen injecteren in de onderhandelingen”, deelt Marnix Van Hoe mee.

Frank Van Zeebroeck hoopt in elk geval op een vredevol jaar. ”De beste zaken worden gedaan in periodes van rust op prijs- en ander vlak en in tijden van voorspelbaarheid, maar die zijn er met onder meer de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump en de Brexit vandaag helaas niet. Mensen willen immers wel verandering, maar ze hebben er tegelijk schrik van. We verwachten in ieder geval geen al te grote schommelingen in 2017 tegenover 2016, al zullen we misschien wel sterker gericht zijn op digitalisering (webwinkels, BIM). Daarnaast blijft mobiliteit een belangrijk onderwerp”, meldt hij.

”Verandering leidt tot polarisatie. We willen daarentegen stabiliteit in 2017. Dat zorgt immers voor vertrouwen bij consumenten en ondernemers, wat leidt tot continuïteit waarvan iedereen uiteindelijk beter wordt. We moeten wel veel flexibeler werken inzake de tijd die we aan logistiek besteden, want onze uurvensters zijn nog niet aangepast aan het internet. We zullen vroeger moeten laden en piekuren vermijden; vele fabrikanten denken bijvoorbeeld aan speciale laadzones om buiten de uren te laden. Daarnaast werken we in een vrij voorspelbare markt. De aanslagen, de Brexit en de verkiezing van Trump hebben op ons dan ook geen effect gehad, maar wel de beschikbaarheid van kapitaal en de lage rente. De Belgische bouw en bouwmaterialenhandel vormen dan ook een atypische sector, die in het verleden heeft uitgewezen dat hij wel wat kan doorstaan. Bovendien vormen we een buitenbeentje in de EU, een soort Gallisch dorp dat zich in de beste Asterix-traditie verzet tegen de Romeinse veroveraar. De jaren ’70 van vorige eeuw waren zelfs de golden sixties voor de bouw en de jongste bouwcrisis dateert al van de jaren ’80 van de voorbije eeuw. Onze generatie heeft dan ook nog nooit een crisis van formaat meegemaakt”, besluit André De Groote met een hoopvolle boodschap.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels