Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwkosten stijgen in West-Europa

Bouwkosten stijgen in West-Europa

De kosten om bouwprojecten te realiseren zijn vorig jaar in West-Europa gestegen. In de rangschikking die de bouwkosten in 43 landen vergelijkt, is België het tiende duurste land ter wereld om in te bouwen. Opmerkelijk is dat veel West-Europese landen omhoog klimmen in het klassement, terwijl België op dezelfde plaats staat als in 2013. De cijfers komen uit een jaarlijkse studie van Arcadis.

In de top tien van duurste landen om te bouwen is West-Europa sterk vertegenwoordigd. De eerste plaats is voor Zwitserland, gevolgd door Denemarken en Hong Kong. In tegenstelling tot 2013, staan in 2014 veel West-Europese landen in de top 10 (het Verenigd Koninkrijk stijgt van 14 naar 8), terwijl een aantal Aziatische markten zoals Singapore en Japan dalen in het klassement. België blijft op hetzelfde niveau. Ook Nederland stijgt niet en is met zijn 18de plaats zelfs het goedkoopste West-Europese land om in te bouwen.

De jaarlijkse studie van Arcadis vergelijkt de kosten van bouwprojecten in 43 landen aan de hand van benchmarking, en dit voor verschillende types gebouwen. Het rapport duidt valutaschommelingen, grondstofprijzen en economische evoluties aan als de voornaamste beïnvloedende factoren. Over het algemeen wordt vastgesteld dat in landen die vorig jaar economisch herstel kenden, de vraag naar bouwprojecten gestegen is. Dit laat aannemers toe om hogere prijzen aan te rekenen voor hun diensten.

Dat België afwijkt van de West-Europese trend kan worden verklaard door de beperkte groei in onze bouwsector, zoals de Vlaamse Confederatie Bouw al eerder aangaf. Het aantal overheidsopdrachten voor gemeenten is van 2011 tot 2013 met bijna 40% gedaald en in 2014 slechts licht opnieuw gestegen met 12%. De meerjarenplanning van de gemeenten tot en met 2019 wijst op een blijvende achteruitgang. Vooral de wegenbouwers zijn daarvan het slachtoffer.

Het vergund volume voor niet-woongebouwen bleef in 2013 op 32 miljoen m³ steken en zou ook in 2014 niet meer dan 36 miljoen m³ bedragen. Door het almaar kleiner aantal m² kantoorruimte per bediende kan de kantorenmarkt niet verder groeien. E-commerce zorgt voor onzekerheid op de markt van het retailvastgoed. Bijkomend dreigt een stop in de bouw van nieuwe ziekenhuizen en rustoorden door de uitputting van de middelen van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Dieptepunt

In juni 2014 werden in Vlaanderen nog amper 1.870 vergunningen voor nieuwe woningen toegekend: een historisch dieptepunt. Tegelijk zakte de ruwbouwactiviteit opnieuw tot op een zeer laag niveau. Van midden 2013 tot midden 2014 zijn in de Vlaamse bouw ook meer dan 3.500 jobs voor bouwarbeiders verdwenen. Bovendien voorspelt het Planbureau tot en met 2018 een lagere groei voor de bouw dan voor de rest van de Vlaamse economie. Door de lagere bouwactiviteit dreigt Vlaanderen geen 2%-groei te halen, het minimum voor de handhaving van ons welvaart- en welzijnsniveau.

'De markt van het bedrijfsvastgoed is de laatste jaren opgedroogd: er zijn haast geen nieuwbouwprojecten meer. Dat is mede een gevolg van de economische crisis, die ervoor zorgde dat commerciële projectontwikkelaars nieuwbouw als te risicovol beschouwden. Anderzijds evolueren bedrijven steeds meer naar een nieuwe, meer flexibele manier van werken, waardoor minder kantoorruimte nodig is', verklaart Alain Bossaer, sectorleider Commercial Developers bij Arcadis.

'Ook in ons bedrijf volgen we deze trend, die inspeelt op veranderende mobiliteit, nieuwe technologieën en een gewijzigde balans tussen werk en privé. Naast een hogere tevredenheid van medewerkers en meer samenwerking, heeft dit ook een gunstig effect op de huisvestingskosten van bedrijven. De keerzijde is echter dat er minder wordt geïnvesteerd in nieuwe gebouwen', vervolgt Bossaer.

Toch ziet hij nieuwe mogelijkheden voor de sector. Er vindt een verschuiving plaats van nieuwbouw naar transformatie en renovatie van bestaande gebouwen. Ook hier kunnen investeerders, ontwikkelaars en aannemers op inspelen. In 2015 blijft het economisch herstel in de eurozone moeizaam, aldus het rapport. De Europese Commissie kondigde eerder een investeringsplan van 300 miljard ' aan, onder meer voor infrastructuurwerken. Dit zou echter pas voor verhoogde activiteit zorgen vanaf 2016. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Brussel is van 3 tot 6 oktober voor de eerste keer gaststad voor het jaarlijkse ISOCARP World Planning Congress. Het evenement vindt plaats in het Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Voor de praktische organisatie van dit congres[…]

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel