Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwinspectie grijpt dagelijks drie keer in

De Vlaamse Bouwinspectie heeft vorig jaar 673 bouwwerven stilgelegd; dat is een gemiddelde van drie per werkdag. Hallucinant: er zijn nog steeds Vlamingen die proberen een huis te bouwen zonder ook maar enige vergunning. De inspecteurs waren ook vaak actief op bouwwerven waar de stedenbouwkundige vergunning wel in orde was, maar waar de regels niet werden nageleefd.

De Bouwinspectie maakt van elke overtreding een proces-verbaal op. In 163 gevallen volgden vorig jaar ook boetes omdat de bouwers het stakingsbevel negeerden en gewoon voortwerkten. Sommige overtreders moesten twee tot drie keer tot de orde worden geroepen.

De Vlaamse Bouwinspectie mag zonder tussenkomst van de rechtbank een dwangsom opleggen van 5.000 '. Dat bedrag kan echter oplopen indien de overtreder alles in orde wil krijgen en daarvoor een som betaalt die overeenkomt met de meerwaarde die hij door de bouwwerken creëerde.

De Bouwinspectie kon vorig jaar voor meer dan een half miljoen ' aan boetes innen. Een bouwmisdrijf is echter niet altijd te regulariseren. In dat geval moet alles worden afgebroken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata