Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwhistorisch onderzoek voor Sint-Godelieveabdij in Brugge

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwhistorisch onderzoek voor Sint-Godelieveabdij in Brugge

beeld: Team Vlaams Bouwmeester

In het kader van het pilootproject Sint-Godelieveabdij Brugge en bij uitbreiding het Minderbroeders Kapucijnenklooster, zoekt Toerisme Vlaanderen kandidaten voor de uitvoering van een bouwhistorisch onderzoek ter voorbereiding van de restauratie en herbestemming. Geïnteresseerden krijgen weinig tijd om zich aan te melden: dat moet gebeuren vóór maandag 1 februari via een formulier op de website vlaamsbouwmeester.be.
 

 

Het agentschap Toerisme Vlaanderen sloot een erfpachtovereenkomst met de stad Brugge om de Sint-Godelieveabdij en bij uitbreiding in de toekomst het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen, te herbestemmen en toeristisch te ontsluiten. De Sint-Godelieveabdij en het Kapucijnenklooster zijn bijna tegenover elkaar gelegen aan de Boeveriestraat en de Klokstraat in Brugge. Beide sites kunnen als één geheel het voorwerp uitmaken van een uniek pilootproject in Vlaanderen.
 
Het nu geplande onderzoek dient te gebeuren op basis van alle beschikbare resultaten van eerder vooronderzoek en wordt indien nodig verder uitgebreid met archivalisch en materieel-technisch onderzoek. Het mondt uit in een evaluatie van de bouwfasen en een bouwhistorische waardenstelling van zowel de gebouwenschil als van de interieurafwerking en de roerende elementen zoals meubilair en (kunst-)objecten. Ook de actuele bouwkundige en bouwfysische toestand van de gebouwen wordt doorgelicht en in kaart gebracht.
De opdracht omvat eveneens ontwerpend onderzoek en een verkenning van mogelijk (tijdelijk) gebruik en herbestemming, inclusief de noodzakelijke ingrepen in functie van integrale toegankelijkheid, brandveiligheid en energetische optimalisering.
 
Het ontwerpend onderzoek begeleidt het cocreatieve proces met verschillende doelgroepen (de organisatie van dit proces zelf maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke opdracht), door het omzetten van ideeën en visies in concrete (deel)projecten en ontwerpen en het visualiseren daarvan voor het doelpubliek. Het doel is de opdrachtgever te begeleiden in het besluitvormingsproces voor de toekomstige bestemming en vervolgens een basis te vormen voor de projectdefinitie van de daaropvolgende architectuuropdracht.
Voor deze opdracht zoekt het agentschap Toerisme Vlaanderen een multidisciplinair team met expertise inzake het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek voor gebouwen en (religieus) onroerend erfgoed. Het team moet ook ervaring te hebben met ontwerpend onderzoek om de resultaten van een cocreatieproces te verbeelden en de haalbaarheid te onderzoeken.
 
Het onderzoeksteam kan daarbij zelf ook nieuwe ideeën aanreiken qua aanpak en methodiek. De volgende expertises zijn vereist: bouwhistorisch en materieel-technisch onderzoek, (religieus) onroerend erfgoed en een sterk ontwerpend vermogen op architecturaal vlak, dit om de haalbaarheid te kunnen onderzoeken en materiaal aan te leveren voor een participatief traject. Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Timing

• Geïnteresseerden kunnen zich melden vóór maandag 1 februari.
• Toelichting (digitaal) van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: maandag 22 februari van 14 tot 16 uur (kandidaten ontvangen het projectdossier op maandag 8 februari), individueel sitebezoek is mogelijk.
• Tweede digitale meeting op 26 februari van 14 tot 15 uur.
• De teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen maandag 8 maart 2021 om 13 uur.
• Presentatie van de offertes op maandag 15 maart vanaf 14  uur.
• Oplevering van de opdracht: december 2021.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Het Vynckierproject in Gent mag rekenen op een Vlaamse erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro. Het bedrag zal gebruikt worden om de buitenschil van het centrale Manchester-gebouw te renoveren met behoud van de typische industriële elementen. De[…]

25/11/2022 | ErfgoedRenovatie
Het Steen wint de Vlaamse Erfgoedprijs

Het Steen wint de Vlaamse Erfgoedprijs

Restauratie Antwerps Brouwershuis start in november

Restauratie Antwerps Brouwershuis start in november

Start tweede fase restauratie Sint-Jacobskerk Antwerpen

Start tweede fase restauratie Sint-Jacobskerk Antwerpen

Meer artikels