Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwhandel staat voor grote logistieke en digitale uitdagingen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwhandel staat voor grote logistieke en digitale uitdagingen

Fema heeft een strategische visie naar 2025 uitgetekend.

Logistiek en mobiliteit vormen samen met de digitale evolutie belangrijke uitdagingen voor de bouwhandel. Daarnaast hechten bouwmaterialenhandelaars veel belang aan service en kan Fema hen veel steun bieden. Dat bleek tijdens de presentatie die Fema-bestuurder en secretaris-generaal van Ufemat Marnix Van Hoe  op 13 januari tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Handelaars Bouwmaterialen (VHB) gaf.

Fema, opgericht in 1936, verdedigt o.m. de beroepsbelangen van de bouwhandelaar, streeft naar overleg en samenwerking tussen de producenten, beklemtoont het belang van de kredietverschaffing van de sector en heeft aandacht voor de logistiek. De regionale vzw’s in Fema-Nationaal (Fema Vlaanderen, Fema Wallonië en Fema Brabant met als respectievelijke voorzitters André De Groote (tevens voorzitter van Fema-Nationaal), Guido Van Wiele en Frank Beeckman) kunnen bepaalde accenten leggen. De raad van bestuur telt 22 bestuurders, gelijkwaardig verdeeld over de drie regio’s. Het directiecomité komt zeven keer per jaar samen. Fema-Jeugd verenigt jonge professionals, de toekomstige beslissers van de sector. Het kantoor op de Brusselsesteenweg 524 in Zellik is sinds 2007 eigendom van de vzw Fema en de Fema-leden. De vzw betaalt geen omzetbelasting en keert geen dividenden uit, maar betaalt wel btw omwille van haar individuele dienstverlening.

Feproma, dat in 1996 in Hooglede als vzw het licht zag, overkoepelt de belangrijkste A-leveranciers van de bouwsector en streeft een harmonische relatie met Fema na. Belangrijke thema’s in haar samenwerking zijn de digitale gegevensuitwisseling m.b.t. producten en prijzen, het verpakkingsafval, ketensamenwerking, duurzaamheid, ladingzekerheid, …

Ufemat van zijn kant werd in 1958 door België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Italië opgericht in de slipstream van het Verdrag van Rome en de oprichting van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG). Deze organisatie volgt de beroepsbelangen van de bouwhandelaar op Europees vlak en tracht haar invloed te doen geldig waar nodig. De Europese Verordening omtrent Bouwproductcertificatie (CPR-DoP), de verpakkingswetgeving en de ladingzekering vormen enkele recente thema’s. Het secretariaat is gevestigd in de Europese hoofdstad, waar de Europese Commissie haar zetel heeft. De algemene vergadering vindt elk jaar plaats in een Europese grootstad, waarbij sinds een tiental jaar een breder publiek wordt uitgenodigd (in Stockholm, Berlijn, Dubrovnik, Valencia, Wenen, Krakau, Kopenhagen, Venetië, Milaan, Brussel en Bratislava).

“In 2025, het 25ste jaar van het derde millennium, en ook nog lang daarna zal de bouwmaterialenhandelaar nog altijd bestaan. Belangrijke uitgangspunten voor de bouwhandel zijn logistiek en mobiliteit, de digitale toekomst met e-commerce en digitale integratie, service en de vraag wat Fema doet”, stelt Marnix Van Hoe.

 

Op logistiek en mobiliteitsvlak vormt de congestie van de wegen een belangrijk probleem. “Zo rijdt één op de vier vrachtwagens leeg rond. Op 9 januari moest de Tijsmanstunnel nog volledig afgesloten worden na een ongeval met vier vrachtwagens aan de ingang van deze tunnel in Antwerpen richting Stabroek, wat leidde tot snel aanzwellende files op de E17 en de E34. De Vlaamse overheid en de Vlaamse havenbesturen steunen vanaf dit jaar 16 nieuwe Vlaamse projecten die het vrachtvervoer (350.000 vrachtwagens) van de weg moeten halen en verschuiven naar de binnenwateren of het spoor. Deze positieve stap volgens specialisten vereist een mentale shift bij de bedrijven zelf, waarvoor wegvervoer vaak nog steeds minder omslachtig is”, meldt de Fema-bestuurder.

Blue Gate

Belangrijk zijn ook de stedelijke consolidatiecentra; Fema en Feproma volgen het dossier van de gepalletiseerde bouwmaterialen via de binnenscheepvaart al enkele jaren om het te realiseren samen met de betrokken stakeholders (de stad Antwerpen, het Vlaamse Gewest, De Vlaamse Waterweg en private partners). Vandaag biedt de kans zich aan om een dubbel initiatief te lanceren waarin Blue Gate, een brownfield ten zuiden van Antwerpen dat op initiatief van de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid wordt herontwikkeld tot een hoogwaardig watergebonden en milieuvriendelijk bedrijventerrein, een centrale rol kan spelen. Het betreft een oppervlakte van 2,5 ha van de bestaande site. Daarnaast bestaan stedelijke convenanten; zo hebben de stad Kortrijk en de bouwsector een aantal duidelijke afspraken over werftransporten vastgelegd in een ‘Werftransportcharter’ om de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Fema was betrokken bij de constructieve onderhandelingen met de Confederatie Bouw, Bouwunie en tal van aannemers. De bouwsector engageert zich om de werftransporten aan te passen aan de omgeving waarin ze werken, waarbij bv. geen werftransport wordt toegelaten in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen. Gelijkaardige overeenkomsten werden gesloten met Gent, Antwerpen en Brussel”, licht de secretaris-generaal van Ufemat toe.

De huidige belangrijkste uitdaging voor de bouwhandel is wellicht de Digitale Snelweg of EDI (Electronic Data Interchange). Dit concept omvat een erg breed spectrum van onderwerpen die allemaal een grote impact hebben op de werking van de bouwhandelaar. “Met SDE en Organi, softwarepartners van Fema, werd overeengekomen om als tussenschakel op te treden in de richting van GS1 om technische standaarden vast te leggen voor toekomstige digitale ontwikkelingen. “De digitale disruptie heeft zich al voltrokken: de grootste taximaatschappij ter wereld, Uber, bezit geen taxi’s; de grootste leverancier van accommodatie, Airbnb, bezit geen vastgoed; de grootste telefoonmaatschappijen, Skype en WeChat, bezitten geen telecominfrastructuur; ’s werelds meest waardevolle retailer, Alibaba, heeft geen inventaris; de populairste media-eigenaar, Facebook, creëert geen inhoud; de snelst groeiende banken, SocietyOne, hebben geen echt geld; het grootste filmhuis ter wereld, Netflix, bezit geen bioscopen; en de grootste softwareleveranciers, Apple en Google, schrijven geen apps. Fema en Feproma afficheren elektronische prijslijsten op hun website”, signaleert Marnix Van Hoe.

 

De bouwhandelaar biedt een belangrijke service door zijn adviesfunctie. In het kader van haar strategische visie naar 2025 tracht Fema de logistieke evoluties te volgen en te beïnvloeden, steunt en begeleidt ze voluit de digitale uitdagingen, bevordert ze de servicemogelijkheden van de bouwhandel, besteedt ze aandacht aan de veranderde arbeidsomstandigheden en meer flexibiliteit en tracht ze te lobbyen op politiek vlak om de positie van de bouwhandelaar aan te tonen (cfr. het level playing field, detachering, oneerlijke concurrentie, sociale dumping, …). 

 

“De bouwmaterialenhandelaar moet zijn eigen belangen maximaal vooropstellen: omzet halen met een correcte marge, service leveren en anticiperen op toekomstige innovaties. Een samenwerking boven dit eigenbelang is echter eveneens noodzakelijk. Reeds in de middeleeuwen verdedigden gildes en beroepsverenigingen de gemeenschappelijke belangen. Vele beroepsverenigingen in België en Europa hebben al hun honderdste verjaardag gevierd of doen dit binnenkort”, weet Marnix Van Hoe.

 

Ook Fema Jeugd is erg actief. Onder impuls van voorzitster Barbara Leus presenteert ze zich als een dynamische club van jeugdige zaakvoerders, toekomstige bedrijfsleiders en de nog studerende generatie. Hun activiteiten bestaan vooral uit bedrijfsbezoeken, intern overleg tussen de leden en specifieke opleidingen in samenspraak met leveranciers. “De grootste verdienste van Fema Jeugd is dat ze een bewustmakingsproces op gang bracht voor de opvolgingsstrategie bij een niet te onderschatten percentage van bouwhandelaars behorend tot de babyboomgeneratie.

 

Van 7 tot 9 december 2017 reisde Fema Jeugd naar Italië voor een bezoek aan de productie-eenheid van Pastorelli en het hoofdkantoor van de Del Conca Group in San Marino. Daarnaast is er de Piramid Jonge club voor ‘gepensioneerde’ oud-collega’s van Fema/Feproma, die op 16 november 2017 een ontmoeting belegde in restaurant Silo’s in Boortmeerbeek”, verklaart de Fema-bestuurder.

 

Na een uiteenzetting over de nieuwe privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) op 16 januari gevolgd door een nieuwjaarsreceptie zijn de volgende afspraken dit jaar de algemene vergadering van Fema gevolgd door een receptie op 23 februari, de algemene vergadering van Feproma gevolgd door een gezamenlijke activiteit met de Fema-leden in juni en de Fema/Feproma-studiereis naar Lissabon van 25 tot 28 oktober.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels