Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwen & Milieu bouwt aan het milieu van morgen

Bouwen & Milieu bouwt aan het milieu van morgen

Bouwen & Milieu nv (B&M) uit Sint-Truiden kan bogen op meer dan twee decennia ervaring in milieuzaken. Het bedrijf is erkend als bodemsaneringsdeskundige type II en als bodemverontreinigingsdeskundige.

Bouwen & Milieu nv werd in augustus 1993 opgericht als milieu-adviesbureau door wijlen Ir. Valère Vautmans, die als specialist in Bouwkunde en Milieuwetenschap en als kenner van de wetgeving over bodemgebruik en ruimtelijke ordening zijn kennis ten dienste stelde van privépersonen en bedrijven. De firma kende een gestage groei. Sinds juli 1995 wordt het team van ingenieurs geleid door zaakvoerder Filip Vautmans, die nog steeds fungeert als gedelegeerd bestuurder.

Bouwen & Milieu (B&M) beschikt ook over een eigen boorploeg. In 1995 werd het bedrijf als één van de eerste door de OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type II; de erkenning loopt momenteel voor onbepaalde duur. Sinds 1999 vond een uitbreiding plaats naar het Brusselse Gewest. Ook deze erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige werd in februari 2015 verlengd voor een duur van vijf jaar. Sinds 1 maart 2015 bevindt de exploitatiezetel zich in Sint-Truiden.

Met meer dan twintig jaar kennis en ervaring op zak staat B&M garant voor een efficiënte en milieubewuste oplossing voor de problemen van zijn klanten. Het is dan ook zijn missie om deze kennis en ervaring ter beschikking te stellen van particulieren en bedrijven om samen te werken aan een beter milieu. B&M laat economische ontwikkeling samengaan met de zorg voor de natuur en het duurzame gebruik van energie en grondstoffen.

Bouwen & Milieu nv presenteert zich als partner voor het uitvoeren van bodemonderzoek (verkennende bodemonderzoeken, oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, technische verslagen in het kader van grondverzet, risicoanalyses en grondwatermodellen, geologische en hydrogeologische studies).

Bovendien verleent B&M juridisch advies bij de verwerving, de overdracht of de beëindiging van terreinen en activiteiten ten behoeve van particulieren, bedrijven, de overheid en notarissen. De onderneming verleent ook haar expertise bij milieuongevallen of schadegevallen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af