Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen recupereren verlengd van zes maanden naar een jaar.
De Confederatie Bouw is tevreden met deze toegenomen flexibiliteit voor de bouwbedrijven. “Dat systeem is meer op maat van de bouw gemaakt, aangezien heel drukke periodes afgewisseld worden met rustigere periodes”, zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.
 
Momenteel kunnen bouwarbeiders maximum negen uur  per dag werken en moeten ze die meeruren binnen de zes maanden opnemen. Op vraag van de Confederatie Bouw trekt de federale regering het maximum aantal gewerkte uren per dag nu met een half uur op.
Tegelijkertijd wordt ook de periode waarbinnen deze meeruren opgenomen moeten worden opgetrokken van zes maanden naar een jaar. Beide punten stonden ook in het sectoraal akkoord 2019-2020 dat de Confederatie afsloot met de vakbonden.
 
De bouw is een sector die moeilijk met andere sectoren te vergelijken valt. Op bepaalde momenten zit er, gezien de aard van het werk, echt niets anders op dan een tand bij te steken, terwijl het op sommige andere momenten net rustiger kan zijn. Een flexibel systeem bestaande uit een hoger aantal meeruren per dag en een langere recuperatieperiode is dus goed op maat gesneden van de bouw. De sectorfederatie hoopt dat beide maatregelen snel van kracht worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

In onze vorige bijdrage gingen wij nader in op de civielrechtelijke as-pecten van deze casus. Wij namen het voorbeeld van een bestaand kantoorgebouw waarop door partij X een erfpachtrecht werd toegekend aan partij Y en waarbij X nu aan Z een[…]

11/10/2021 | Wetgeving
Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Meer artikels