Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwbarometer blijft op laag niveau hangen

Bouwbarometer blijft op laag niveau hangen

De bouwbarometer blijft in het rood. In december 2014 zakte hij opnieuw en scoort met 95,3 indexpunten ruim onder de gezonde grens van 100, waar optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht houden. De bedrijfsleiders van de kleine en middelgrote bouwondernemingen zijn somber gestemd. 2014 scoort met een gemiddelde van 95,8 wel beter dan 2013 en 2012. Dat is te danken aan de eerste jaarhelft. Het is van 2008 geleden dat de bouwbarometer nog boven 100 uitsteeg.

35% van de Vlaamse bouwkmo's heeft vandaag minder werk dan in het derde kwartaal van 2014. 25% heeft meer opdrachten. 14% verwacht een stijging van het werkvolume in de eerstvolgende maanden, terwijl vier op de tien zich minder opdrachten ziet uitvoeren. Slechts 14% heeft nog voor meer dan een half jaar werk. Vóór de crisis was dat meer dan 30%! 56% van de respondenten zit maar voor maximum drie maanden goed.

Daling verwacht

De meeste bouwbedrijven verwachten in de bouw en de afwerking van nieuwe gebouwen dit jaar een daling tot zelfs sterke afname van het aantal opdrachten of ' in het beste geval - een status quo ten opzichte van het afgelopen jaar. Voor de woningbouw loopt het percentage dat een daling verwacht zelfs op tot iets meer dan de helft. De renovatiemarkt heeft net zoals de voorbije jaren betere vooruitzichten. De meeste bouwbedrijven verwachten een status quo of een stijging van hun werkvolume. De verwachtingen voor het aantal overheidsopdrachten zijn erg laag gespannen. De overheden zitten eerder in een sanerings- dan in een investeringsmodus.

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, evolueren slecht. Deze zijn volgens 40% van de bouwbedrijven gedaald. Vier op de tien verwachten bovendien een verdere verslechtering van de prijzen in de komende maanden. De oorzaken zijn niet ver te zoeken: er zijn minder opdrachten en de bouwkmo's zien zich geconfronteerd met erg scherpe concurrentie, door het lage werkvolume maar ook door een toename van de oneerlijke concurrentie. Zo geeft 46% van de bouwbedrijven aan dat deze nog vergroot is. Slechts 42% van de bedrijven geeft aan dat de huidige prijzen winstgevend zijn. Vóór de crisis was dat nog 58%. 4% werkt zelfs met verlies.

Slechte betalers

Ondertussen kampt de bouw nog altijd met een hoog aantal slechte betalers (33% spreekt van een toename), waardoor de winstgevendheid van de bouwbedrijven nog meer onder druk staat. Meer dan 30% zegt dat deze duidelijk verslechterd is en dat ze hierin op korte termijn geen verandering ten goede verwachten.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de bouwsector lijdt daar ook onder. Op drie jaar tijd zijn er in de Vlaamse bouwbedrijven liefst 9.000 arbeidersjobs verdwenen. Een afname met 9%. Ten opzichte van het vorige kwartaal werkt 19% van de Vlaamse bouwbedrijven met minder personeel, 9% met meer. 8% denkt in het voorjaar meer werknemers in dienst te hebben dan vandaag, terwijl 18% zegt dat het er minder zullen zijn. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen