Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw zoekt steeds meer medewerkers voor coördinerende taken

Bouw zoekt steeds meer medewerkers voor coördinerende taken

Ondanks het verlies aan jobs voor bouwarbeiders (zie voorgaand artikel) stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) al maandenlang een forse stijging van het aantal vacatures voor de bouw vast op basis van cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De VCB wijt deze stijging vooral aan het voortdurend stijgende aantal bouwbedienden. De VCB betreurt in dit verband dat vooral in het technisch secundair onderwijs het aantal leerlingen in de bouw- en houtrichtingen daalt, meer nog dan in het beroepsonderwijs. De VCB raadt jongeren aan zeker tso- en hoger bouwonderwijs te overwegen vermits er nu en in de toekomst vooral vraag is naar mensen die bouwprojecten kunnen coördineren.

Van februari 2015 tot februari 2016 is het aantal bouwarbeiders in Vlaanderen opnieuw met 1.712 gedaald. In vergelijking met februari 2012 zijn ze zelfs met 10.907 minder. Maar tegelijk worden de Vlaamse bouwbedrijven geconfronteerd met sterk vergrijzende bouwarbeiders. Niet minder dan 23.457 of ongeveer een kwart van de Vlaamse bouwarbeiders zijn momenteel 50 jaar en ouder. Dat leidt op langere termijn tot belangrijke vervangingsbehoeften. Op die manier blijven er vacatures voor bouwarbeiders bestaan ondanks het toenemende aantal buitenlandse arbeidskrachten in de Vlaamse bouw.

Terwijl het aantal arbeiders in de Vlaamse bouw de jongste jaren systematisch bleef dalen, is het aantal bouwbedienden in de Vlaamse bouwbedrijven continu blijven stijgen: van 24.090 in 2012 tot 25.300 midden 2015. Dit is het laatste beschikbare cijfer voor bouwbedienden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 60% van de bedienden in de bouw een technisch profiel hebben. Het gaat voornamelijk om werfleiders, calculators en inkopers.

Al jarenlang gelden deze coördinerende en voorbereidende functies bij de VDAB als knelpuntberoepen. In het laatste werkaanbodbericht van de VDAB was sprake van een stijging van het aantal bouwvacatures tijdens het voorbije jaar met 28%. De cijfers van de VDAB hebben betrekking op zowel arbeiders als bedienden. Enerzijds is het aantal vacatures voor werfleiders of conducteurs en calculators toegenomen. Bijkomend is nu ook een aarzelend herstel van het aantal vacatures voor bouwarbeiders merkbaar.

Dalende instroom

Tegelijk daalt het aantal leerlingen in het secundair bouwonderwijs. Van het schooljaar 2011-2012 tot het schooljaar 2015-2016 daalde het aantal leerlingen in het beroepssecundair (BSO) bouw- en houtonderwijs met een honderdtal. Dit komt neer op een achteruitgang met 2%. Het bso bereidt vooral voor op arbeidersberoepen. Maar in het technisch secundair bouwonderwijs (tso) daalde het aantal leerlingen met ongeveer tweehonderd. Dit is een daling van 11%. Deze opleidingen richten zich in belangrijke mate tot voorbereidende en coördinerende functies in de bouw.

Deze tendensen zijn tegengesteld aan wat zich voordoet op de arbeidsmarkt met een sterkere behoefte aan bouwbedienden en een kleinere (vervangings)vraag naar bouwarbeiders. Met name in het tso moet volgens de VCB de achteruitgang van het aantal leerlingen in de bouw- en houtopleidingen worden gestopt. Leerlingen uit het tso kunnen nadien relatief gemakkelijk doorstromen naar opleidingen voor professionele bachelor. Deze bron mag niet opdrogen. De VCB heeft de jongste jaren met succes gepleit voor een opleiding tot professionele bouwbachelor in elke Vlaamse provincie.

Een groot aantal jongeren staat de komende maanden opnieuw voor een belangrijke studiekeuze. De VCB beklemtoont in dit verband dat coördinerende en voorbereidende functies in de bouw zoals werfleider, calculator en inkoper nog jarenlang hardnekkige knelpuntberoepen zullen blijven. Deze functies worden ook minder bedreigd door arbeidskrachten uit het buitenland. Studeren voor een bouwopleiding in het tso hoeft geen eindpunt te zijn. Er bestaan daarna reële mogelijkheden om door te stromen naar professionele bachelor en nadien zelfs naar master.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde