Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw werkt mee aan verkeersveilige schoolomgevingen

Bouw werkt mee aan verkeersveilige schoolomgevingen

Met het nieuwe schooljaar staat ook een veilige schoolomgeving opnieuw in de belangstelling. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft samen met de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de bouwsector een online charter uitgewerkt waarmee steden en gemeenten het werfverkeer in de buurt van scholen in goede banen kunnen leiden.

Dit ‘Charter Werftransport’ bestaat nu twee jaar en de evaluatie is positief. “Wanneer aannemers en gemeentebesturen in onderling overleg duidelijke afspraken maken over het bouwwerftransport zijn de resultaten het best, zowel voor de zwakke weggebruikers als voor de bouwbedrijven”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
Het idee achter het Charter Werftransport ontstond in 2016 in Kortrijk waar het stadsbestuur en de bouwsector duidelijke afspraken over het verkeer van en naar bouwwerven vastlegden in een overeenkomst. Daarbij engageerde de bouwsector zich om maximaal rekening te houden met de verkeersveiligheid bij bouw- en wegenwerken in woon- en schoolomgevingen.
 
Samen met de andere partners maakte het VSV het Kortrijkse initiatief beschikbaar voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Met het Charter Werftransport kunnen lokale overheden samen met de bouwsector bijdragen aan een goed bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken. 
 
Dat houdt onder meer in dat alle werftransporten in de buurt van scholen tijdens de begin- en de einduren van de schooldag zoveel mogelijk wordt vermeden en alleszins tot het strikte minimum beperkt. Ook transporten met tractoren worden maximaal geweerd uit de bebouwde kom en nabij scholen. Transporten moeten waar mogelijk via de hoofdwegen gebeuren.
 
Het charter is geen alternatief of supplementair verkeersreglement maar een herenakkoord en dus niet wettelijk afdwingbaar. Het doet alle betrokken partijen echter wel nadenken over de verkeersveiligheid. De ervaring leert ondertussen dat het initiatief wel degelijk nuttig is. 
 
De 45 steden en gemeentendie het charter ondertekenden, hebben een aanspreekpunt waar aannemers, maar ook bouwheren, omwonenden en scholen terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt ook samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport. Ze vermijden hierbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes met veel kwetsbare weggebruikers. “De meest efficiënte charters zijn diegene waar het aanspreekpunt actief en constructief meedenkt met de aannemer”, aldus Jean-Pierre Waeytens.
 
Bouwunie betreurt dat het al te vaak het bouwtransport is dat geviseerd wordt. “Niet alle vrachtwagens die op de baan zijn, hebben te maken met de bouwsector. Er zijn ook andere sectoren met zwaar vervoer. Daarmee zouden de VSV en de VVSG best ook een transportcharter afsluiten om de verkeersveiligheid te verhogen”, besluit Waeytens.
 
Het charter en het overzicht van de gemeenten die het charter onderschrijven vind je op www.charterwerftransport.be.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

15% minder arbeidsongevallen in de bouw tijdens eerste helft 2019

15% minder arbeidsongevallen in de bouw tijdens eerste helft 2019

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar vonden er 3.002 arbeidsongevallen plaats in de bouw. Dat zijn er 15% minder dan tijdens de eerste helft van 2018, toen 3.533 arbeidsongevallen gebeurden op Belgische bouwwerven. De cijfers komen van[…]

16/09/2019 | Confederatie Bouw
Do you speak Globish?

Do you speak Globish?

Confederatie Bouw wil alle bouwklussen weg uit onbelast bijverdienen

Confederatie Bouw wil alle bouwklussen weg uit onbelast bijverdienen

Verhoog de naleving van uitrustingsveiligheidsregels

Publireportage

Verhoog de naleving van uitrustingsveiligheidsregels

Meer artikels