Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw van nieuwe sluis in Aalst eindelijk gestart

Bouw van nieuwe sluis in Aalst eindelijk gestart

Waterwegen en Zeekanaal nv is deze week op het terrein gestart met de voorbereiding van de grootschalige werken op en langs de Dender in Aalst. De Vlaamse waterwegbeheerder bouwt er een nieuwe stuw en sluis, een nieuw dienstgebouw met uitkijkplatform, een fietsers- en voetgangersbrug en een vispassage. Vooraleer de bouwwerken van start gaan, worden enkele voorbereidende werken uitgevoerd.

Om het water van de Dender beter te beheersen en de scheepvaart te garanderen, bouwt Waterwegen en Zeekanaal nv in Aalst een nieuwe stuw en sluis en worden de oevers van de rivier heringericht. Door deze grootschalige werken zal de Dender in de toekomst een prominentere rol gaan spelen in het stadsleven. De plannen maken deel uit van het grotere project 'Stuwen op de Dender'. Dit project bundelt de plannen en studies rond de waterbeheersing van deze rivier.

De nieuwe stuw en sluis worden gebouwd in een binnenbocht van de Dender, één kilometer stroomopwaarts ten opzichte van de huidige locatie, tussen de Electrabel- en de Schottesite. De aannemer is deze week op het terrein gestart met enkele voorbereidende werken. Eerst worden op beide oevers bomen gerooid, zodat het terrein nadien kan ingericht worden als werfzone.

Tijdens deze werken blijft het jaagpad langs de Dender open voor fietsers en voetgangers. Nu en dan zal het verkeer om veiligheidsredenen even tegengehouden worden, maar de aannemer zorgt ervoor dat deze sporadische onderbrekingen kort zijn en steeds plaatsvinden buiten de spitsuren. Na de rooiwerken wordt de loods in de Erembodegemstraat gesloopt. De vrijgekomen ruimte wordt tijdens de bouwwerken gebruikt om uitgegraven grond op te slaan. Ten slotte wordt ook een archeologisch vooronderzoek op de site uitgevoerd.

De voorbereidende werken zullen een aantal weken duren. Rond de zomer starten dan de bouwwerken voor de nieuwe stuw en sluis. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele