Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw van nieuwe huizen bleef eind 2014 ultralaag

Uit de cijfers over het aantal toegekende vergunningen van januari tot en met november 2014 blijkt dat het vorige jaar uiteindelijk nog relatief positief is geëindigd voor de Vlaamse woningbouw. Er werden immers 9% meer vergunningen voor flats en 3% meer vergunningen voor huizen toegekend dan in 2013. Dit hogere aantal is vooral te danken aan de piek aan toegekende vergunningen in maart, april en mei. Daarna volgde een forse achteruitgang, maar tegen eind 2014 lag het aantal vergunde flats opnieuw hoger. Het aantal vergunde nieuwe huizen bleef evenwel op een historisch dieptepunt hangen.

De piek in maart, april en mei was het gevolg van het grote aantal aangevraagde vergunningen tegen eind 2013 om te ontsnappen aan de hogere E-peileisen en het verplichte aandeel aan hernieuwbare energie vanaf 2014. Dankzij deze piek beschikken bouw- en vastgoedbedrijven over een voorraad aan vergunningen die tijdens de daaropvolgende twee jaar tot de bouw van nieuwe woningen kunnen leiden. Dit zal echter alleen ook gebeuren als ze kandidaat-bouwers zullen kunnen vinden die deze nieuwe woningen gefinancierd krijgen en dat is met het huidige kredietbeleid geenszins gegarandeerd.

Vanaf juni 2014 is het aantal vergunde flats in Vlaanderen tot en met november gestadig gestegen van ongeveer 1.000 tot meer dan 1.500 per maand. Het aantal toegekende vergunningen voor nieuwe flats bereikte dus tijdens de laatste maanden van 2014 opnieuw een evenwicht. In november 2014 lag het aantal vergunningen voor nieuwe flats zelfs hoger dan in november 2012 en 2013.

Inzake het aantal vergunningen voor nieuwe huizen is het herstel uitgebleven. Van juni tot en met november 2014 werden maandelijks gemiddeld minder dan 900 vergunningen voor nieuwe huizen toegekend, wat uitzonderlijk weinig is in vergelijking met voorgaande jaren. Eind 2014 kwakkelde de huizenbouw in Vlaanderen dus nog altijd op een historisch dieptepunt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata