Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw tunnel openbaar vervoer in Hasselt begonnen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouw tunnel openbaar vervoer in Hasselt begonnen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn beginnen in Hasselt met de herinrichting van het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702). Er komt een tunnel voor het openbaar vervoer onder het kruispunt. Deze tunnel maakt deel uit van het Spartacusproject en zal in de toekomst gebruikt worden door de nieuwe sneltrams. Door deze tunnel nu al aan te leggen en in gebruik te nemen voor de lijnbussen wordt het openbaar vervoer in Limburg ook op korte termijn versterkt. Er komen tevens een aantal nieuwe fiets- en voetgangerstunnels aan het kruispunt. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond; nu zijn ook de wegeniswerken begonnen.

Langs de Universiteitslaan en de Koning Boudewijnlaan leggen AWV en De Lijn een afzonderlijke rijbaan voor het openbaar vervoer aan. Die gaat in een tunnel onder het kruispunt met de Grote Ring door. Deze tunnel zal in eerste instantie gebruikt worden door de lijnbussen. De doorstroming en de stiptheid van de bussen op de as Hasselt - Genk - Noord-Limburg zullen hierdoor sterk verbeteren. De tunnel kan in de toekomst met minimale aanpassingen omgebouwd worden voor de sneltrams van het Spartacusproject. Zo versterkt deze tunnel zowel op korte als op middellange termijn het openbaar vervoer in Limburg.

Samen met de bouw van de tram- en bustunnel past AWV de fiets- en voetgangerstunnels onder het kruispunt aan. De onderdoorgangen worden ruimer en krijgen meer lichtinval. Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van het kruispunt, die de Japanse Tuin en de Grenslandhallen verbindt. De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en voetgangerstunnel.

Deze tunnel schuift een stukje op naar de bus- en tramhaltes. Zo wordt gezorgd voor een betere verbinding tussen het Provinciehuis en de Grenslandhallen en wordt vermeden dat voetgangers bovengronds de Universiteitslaan oversteken. Om plaats te maken voor de tram- en bustunnel wordt de bestaande fietstunnel, die aan de zuidkant van het kruispunt onder de Grote Ring doorgaat, afgebroken en verderop opnieuw opgebouwd. Ten slotte wordt aan de Via Media een veilige lichtengeregelde oversteek gerealiseerd voor fietsers tussen Hasselt en Diepenbeek die het fietspad langs de Universiteitslaan volgen.

Bovengronds worden de kruispunten van de Universiteitslaan met de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel) en met de Trichterheideweg/Via Media verbeterd om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer) te verhogen en het verkeer vlotter te laten doorrijden. Dat gebeurt onder andere door de voorsorteerstroken te verlengen, afzonderlijke invoegstroken te voorzien voor het verkeer dat rechtsaf slaat en slimme verkeerslichten te installeren.

Fasering

Momenteel worden tijdelijke wegen rondom de projectzone aangelegd. Van juli tot januari 2020 volgt de opbouw van de nieuwe infrastructuur: de aanleg van de vier tunnelkokers en de nieuwe wegenis, behalve het kruispunt met de Via Media en de Trichterheideweg. Gemotoriseerd verkeer verhuist bij de start van deze fase naar de tijdelijke wegen.

Gedurende twee weken in januari 2020 wordt de tijdelijke wegenis dwars door de Universiteitslaan vervangen door nieuwe weginfrastructuur. Van februari tot april 2020 zal de definitieve bovengrondse wegenis voor autoverkeer klaar zijn en in gebruik worden genomen. Vanaf dan is er ruimte om de nieuwe voet- en fietspaden en de tram- en busbedding aan te leggen. In mei 2020 wordt het kruispunt van de Universiteitslaan met de Trichterheideweg en de Via Media aangelegd. Beide straten blijven daarbij bereikbaar.

Er werd gestreefd naar een maximaal behoud van het bestaande groen. Het ontwerpplan werd zo aangepast dat enkele waardevolle bomenrijen behouden kunnen blijven. Ook de optie om bomen te verplanten werd onderzocht. Als compensatie voor de verdwenen bomen plant het Agentschap Natuur en Bos elders nieuwe bomen. Na afloop van de werken wordt nieuw groen voorzien rondom het kruispunt. Het merendeel van de meer dan 160 nieuwe bomen zal meteen in een groter formaat worden geplant dan standaard wordt voorzien.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven renoveert en bouwt op de Paul Van Ostaijensite

Leuven renoveert en bouwt op de Paul Van Ostaijensite

De stad Leuven is zopas begonnen met de werkzaamheden aan het Victor Broosgebouw langs de Erasme Ruelensvest en het Guido Gezellehuis op de zogeheten Paul Van Ostaijensite. Het eerste pand wordt volledig gerenoveerd met veel respect voor het[…]

09/12/2022 |
Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Meer artikels