Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw slachtoffer btw-verhoging

'Indien de regering beslist om de btw te verhogen, zal dat bouwbedrijven nog minder zuurstof laten om de crisis te overleven', verklaart Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. In regeringskringen wordt in het kader van een tax shift nagedacht over het invoeren van een btw-tarief van 8%. Dat zou in de plaats komen van de tarieven van 6 en 12% en 1,5 miljard ' opbrengen.

'Voor de bouwsector zou zo'n scenario dramatisch zijn. Het optrekken van de verlaagde btw voor renovatiewerken van 6 naar 8% zal leiden tot een daling van het werkvolume met 3%', stelt de Mûelenaere.

De bouw bevindt zich sowieso in een bijzonder moeilijke situatie. De voorbije tweeënhalf jaar gingen in de bouw reeds 12.400 jobs verloren. Tegen eind dit jaar zullen naar schatting nog eens 6.000 jobs verdwijnen.

Negatieve invloed

De bouwsector werd trouwens al geviseerd door een beslissing van de nieuwe federale regering. De ouderdom van woningen die aan het verlaagde btw-tarief van 6% kunnen worden gerenoveerd, zal worden opgetrokken van vijf naar tien jaar. Deze beslissing vindt waarschijnlijk pas ingang op 1 januari 2016, maar zal op langere termijn ontegensprekelijk een negatieve invloed hebben op de vraag.

Een btw-verhoging kan de sector dus echt wel missen. Een studie van het Federaal Planbureau stelde duidelijk dat een btw-verhoging altijd negatieve gevolgen heeft voor de economie: een hogere inflatie, een daling van de koopkracht en het bruto binnenlands product en de vernietiging van jobs. Het Planbureau zegt ook duidelijk dat de bouwsector daarbij steeds als grootste slachtoffer naar voren komt.

Nochtans is de bouw heel belangrijk voor het genereren van inkomsten voor de staat. In 2013 werd voor 9,3 miljard ' gefactureerd voor werken uitgevoerd onder het verlaagde btw-tarief van 6%. De nieuwbouw factureerde in datzelfde jaar 17 miljard ' aan 21% btw. Een eventuele verhoging van het algemene tarief zou uiteraard ook een grote impact hebben op de bouw via de investeringen in nieuwbouwwoningen.

'Het optrekken van de btw kan voor ons echt niet. De regering moet beseffen dat de impact van haar beslissingen cumulatief is. Wil men de koopkracht echt nog verder aantasten door de btw te verhogen' Dan moet men beseffen dat men ook kiest voor meer zwartwerk, nog meer verloren jobs en faillissementen in de bouw', besluit Robert de Mûelenaere.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar