Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw passerelle Schijnpoort start

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouw passerelle Schijnpoort start

(foto’s tvh Rots en stad Antwerpen)

Aannemer Franki Construct is gestart met de bouw van een passerelle aan Schijnpoort in Antwerpen. Via die brede voetgangersbrug zullen bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena die zich parkeren op Spoor Oost comfortabel de Noordersingel en Schijnpoortweg kunnen oversteken. Via het aansluitende, bestaande voetpad langs de Schijnpoortweg komen ze dan veilig aan bij beide evenementenlocaties.

De werken op de kop van Spoor Oost met de bouw van het bruggenhoofd en de funderingswerken. Nadien volgt de bouw van de brugpijlers aan de kant van het waterzuiveringsstation en het Lobroekdok. De funderingen voor de pijlers naast de Schijnpoortweg en Noordersingel waren reeds voorzien tijdens de heraanleg van de Noordersingel. In de zomer van 2019 wordt de laatste brugpijler tussen de tramsporen geplaatst en wordt de brug op zijn plaats gezet, om tegen het najaar de eerste voetgangers te ontvangen.

Ringfietspad

“Deze 6 m brede brug biedt een optimaal comfort en veiligheid voor de bezoekers aan het Sportpaleis en de Lotto Arena en op termijn ook voor fietsers die tussen het ringfietspad en Spoor Oost zullen fietsen”, vertelt de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

Van zodra het snelwegviaduct van Merksem afgebroken is, en het verkeer door de nieuwe snelwegtunnels rijdt, kan de passerelle uitgebreid worden. Op dat moment komt er een fietsbrug over de Schijnpoort, die het doodlopende ringfietspad doortrekt naar de achterkant van het Sportpaleis. Deze nieuwe fietsbrug zal hier aantakken op de overkapte ring, waardoor het ringfietspad doorloopt tot aan de recent geopende IJzerlaan-fietsbrug en verderop aansluit op het Eilandje. De fietsbrug en de passerelle worden in één en dezelfde architectuur opgetrokken en met elkaar verbonden, waardoor voetgangers en fietsers in alle richtingen de twee grote kruispunten zullen kunnen kruisen.

Overkapping

Dit project is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, die instaat voor de realisatie van de passerelle, en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die instaat voor de realisatie van de fietsbrug. De verdere vormgeving van de overkapping van de Antwerpse ring kan nog een invloed hebben op het ontwerp van de fietsbrug. Door deze werken voorafgaand aan de Oosterweelwerken uit te voeren, beperkt de stad de verkeershinder en blijft er tijdens de werken vlot verkeer mogelijk over de Singel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven investeert 57 miljoen € in sportinfrastructuur

Leuven investeert 57 miljoen € in sportinfrastructuur

De stad Leuven wil deze legislatuur 57 miljoen € investeren in sportinfrastructuur, waarvan 23 miljoen € voor nieuwe infrastructuur en 34 miljoen € voor het behouden en opwaarderen van de huidige infrastructuur. “We[…]

Vijf kandidaat-ontwerpers voor Joods Museum

Vijf kandidaat-ontwerpers voor Joods Museum

Drie kandidaten voor bouw hoofdzetel NMBS

Drie kandidaten voor bouw hoofdzetel NMBS

Van SHM en SVK naar erkende woonmaatschappij

Van SHM en SVK naar erkende woonmaatschappij

Meer artikels