Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw Oosterweel start dit najaar

Bouw Oosterweel start dit najaar

1,25 miljard € voor eerste fase

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben vorige week het Toekomstverbond gesloten voor een bereikbare en leefbare Antwerpse regio. “De schop voor Oosterweel gaat dit najaar nog in de grond”, belooft Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De lopende procedures van de burgerbewegingen bij de  Raad van State worden ingetrokken. Zo komt er eindelijk schot in één van de grootste en langst aanslepende infrastructuurprojecten in Vlaanderen. De eerste plannen en ideeën dateren van 1996. Sindsdien is Antwerpen uitgegroeid tot de filehoofdstad van België.

R1 en R2

De hoofdstructuur voor de Antwerpse mobiliteit steunt op een ring voor doorgaand verkeer rond de stad (R2) en een ring voor de stad (R1). “We hebben niet enkel de ambitie om de alternatieven voor het autoverkeer verregaand te versterken, we voeren ook een ambitieus flankerend beleid dat gericht is op het bewerkstelligen van een zeer ambitieuze, maar wenselijke modal shift van 50/50 door de uitbouw van een samenhangend robuust netwerk van alternatieve modi”, stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Verkeerssturing

“We ontlasten daarbij het onderliggende wegennet in de Antwerpse regio, de Kempen en het Waasland zoveel mogelijk van sluipverkeer. We willen in de stad en de randgemeenten de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidshinder verminderen. We voeren een performant systeem van verkeerssturing in, dat het focust op het omleiden van doorgaand verkeer rond de stad zonder daarbij negatieve effecten te ressorteren op het onderliggende wegennet in de Antwerpse regio, de Kempen of het Waasland”, belooft Geert Bourgeois.

Vier assen

De Vlaamse regering zal een meerjarig investeringsplan opstellen dat steunt op vier investeringsassen:

(1) Een gesloten R1 met nieuwe mogelijkheden voor de stad;

(2) Een verbeterde en versterkte R2 als hoofdontsluiting voor de haven en die doorgaand verkeer rond de stad stuurt;

(3) Een verzachte ring voor de stad die ingekapseld wordt in het stedelijke weefsel met een ambitieus flankerend beleid gericht op een ambitieuze modal shift;

(4) Een overkapping van de volledige Antwerpse ring, waarbij in het kader van de eerste grote fase de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf een bedrag van 1,25 miljard € inzetten op basis van de uitkomst van de werkzaamheden van de intendant.

Hoop voor andere projecten

“Na twintig jaar discussiëren en procederen moeten we nu gaan investeren om nieuwe perspectieven te creëren. Met dit Toekomstverbond bewijzen alle betrokkenen dat in dit land wel nog grote infrastructuurprojecten tot stand kunnen komen. Dat geeft veel hoop voor andere grote projecten”, besluit

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels