Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw laakt verwerping uitzonderingsregime

Het Grondwettelijk Hof heeft het uitzonderingsregime voor de opzegtermijnen voor arbeiders op bouwplaatsen verworpen. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle arbeiders vallen onder de algemene opzegtermijnen, zowel zij die op een bouwplaats werken (tijdelijke en mobiele werkplaats) als zij die in een atelier werken (vaste werkplaats).

'Wij betreuren deze beslissing ten zeerste. Ze is erg nadelig voor de bouwsector in de context van de sociale dumping, de buitenlandse concurrentie en het massale jobverlies', meldt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

In 2013 moest er een oplossing komen voor het dossier van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Door de specifieke situatie van de bouwsector kwam er een uitzonderingsregime voor de bouw met lagere opzegtermijnen voor arbeiders die op een bouwplaats werken. De regering begreep immers dat het behoud van het vaste contract in de bouw op het spel stond.

Norm

Vaak wordt vergeten dat het contract van onbepaalde duur nog steeds de norm is in de bouw: ondanks de dalende tewerkstelling zijn nog steeds 203.900 werknemers met een vast contract werkzaam in de sector, terwijl bouwwerven per definitie activiteiten zijn van bepaalde duur. Door de korte opzegtermijnen in de sector heeft de werkgever geen schrik om zich op lange termijn te engageren.

Heel dat systeem staat de jongste tijd echter zwaar onder druk. Er bestaan immers alternatieve arbeidsvormen van bepaalde duur: interimarbeid, onderaanneming, detachering van buitenlandse arbeidskrachten, enz. Vooral de toestroom van goedkope buitenlandse arbeiders heeft ervoor gezorgd dat in de bouw de afgelopen drie jaar al meer dan 17.000 jobs (lees: Belgische werknemers met een vast contract) verloren gingen.

'In deze context betekent de beslissing van het Hof een zware domper voor onze sector. Het is nu aan de regering om een oplossing te vinden voor het probleem', oordeelt Robert de Mûelenaere.

Langere opzegtermijnen

Ook Bouwunie is zwaar aangeslagen door het feit dat het Grondwettelijk Hof de bijzondere regeling omtrent de verkorte opzegtermijnen die gelden in de bouwsector als ongrondwettelijk heeft bestempeld. Dit zou betekenen dat vanaf 2018 geen verkorte opzegtermijnen meer mogelijk zijn.

Hierdoor gelden in de bouwsector vanaf 2018 erg zware verhogingen van de opzegtermijnen: een opzeg zou tot vijf keer langer worden dan vandaag. Bij een anciënniteit van 40 jaar bv. zou een bouwvakker een opzegtermijn hebben van 82 weken in plaats van 16 weken.

'Deze beslissing komt hard aan. Het arrest zet de contracten van onbepaalde duur op de helling. Dit is een slag in het gezicht van bouwbedrijven die er vandaag voor kiezen om met eigen personeel te werken', betreurt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Onder druk

Ook Bouwunie merkt op dat de tewerkstelling in de bouw al geruime tijd ernstig onder druk staat door sociale dumping, deloyale concurrentie van gedetacheerde werknemers uit het buitenland, misbruik van statuten en sociale fraude. Bouwunie zal binnen haar bestuursorganen bekijken hoe bedrijven het best omgaan met deze beslissing.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd