Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Impressie: North Sea Port

Op het Valuepark Terneuzen start Gutami Holding met de bouw van een 60 MW zonnepark, dat zonne-energie zal opwekken voor ruim 14.000 gezinnen. Het is het grootste Zeeuwse zonnepark op het terrein van Valuepark Terneuzen, een samenwerking tussen Dow Benelux en North Sea Port.
Valuepark Terneuzen heeft in 2019 de bouw en exploitatie van een 60 MW zonnepark aan Gutami Holding gegund. Inmiddels is het Duitse Pfalz Solar gestart met de bouw ervan op de locatie Mosselbanken, die deel uitmaakt van het Valuepark. Het zonnepark moet in november 2021 operationeel zijn.
 
ABN Amro en Meewind zijn de financiële partners in het project. ABN Amro verstrekt een langetermijnlening en Meewind maakt het via een achtergestelde lening mogelijk voor particulieren te investeren in dit project.
 
“Dankzij de groene stroomvoorziening op de Mosselbanken wordt deze locatie extra aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich er te vestigen. Met de realisatie van een zonnepark op de Mosselbanken ondersteunen we de verdere verduurzaming van de Zeeuwse energievoorziening. Daarmee levert het project ook een bijdrage aan de Nederlandse energietransitie en verdere vermindering van CO2-uitstoot”, aldus Geerten van Dijk, directeur  van Valuepark Terneuzen en Anton van Beek, president van Dow Benelux.
 
“De bouw van dit zonnepark zorgt voor de verankering van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het havengebied. Dit gaat hand in hand met de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen waar Dow en andere bedrijven in North Sea Port aan meewerken. De productie van groene elektriciteit in de regio levert bovendien ook een bijdrage voor de productie van groene waterstof”, zegt Daan Schalck, de CEO van North Sea Port.

Civiele werken

Vooruitlopend op de start van de realisatie van het nieuwe zonnepark, zijn de civiele werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van het solarpark reeds uitgevoerd door Sujo Bouw en Infra bv. In totaal is er ruim 200.000 m³ zand verplaatst en verwerkt. Sujo Bouw en Infra bv werken al jaren nauwe samen met Gutami op het gebied van solarprojecten.
 
Gutami Holding heeft de opdracht voor de bouw gegund aan Pfalz Solar. Beiden werken al vier jaar samen. We hebben er alle vertrouwen in dat Pfalz Solar, met lokale onderaannemers, een fantastisch zonnepark gaat neerzetten, zonder dat de omgeving overlast van de bouw ervaart.”, aldus Gerben Pek, CEO van Gutami Holding.
 
Pfalz Solar heeft inmiddels al voor meer dan 100 MW vermogen aan zonneparken gebouwd in Nederland. “Dit wordt in Nederland ons grootste zonnepark en tevens het grootste zonnepark van Zeeland. Het park zal meer dan 56 miljoen KWh per jaar produceren, wat neerkomt op 22.600 ton CO2-besparing per jaar”, besluit Lars Josten, de CEO van Pfalz Solar.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels