Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw groeit met 2% en is belangrijke partner in het klimaatdebat

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouw groeit met 2% en is belangrijke partner in het klimaatdebat

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw

De bouw beleeft mooie tijden. Het aantal bouwwerken steeg verleden jaar immers met 2 tot 2,5% en de groei zal naar verwachting ook dit jaar (weliswaar in mindere mate, met 1,5 tot 2%) aanhouden. De orderboekjes van bouwbedrijven zijn vandaag gemiddeld voor meer dan zes maanden gevuld, de beste prestatie in tien jaar. De bouwsector is bovendien een belangrijke speler in het klimaatdebat en schuift daarvoor verschillende maatregelen naar voor, zoals de keuze tussen een bedrijfswagen- of een bouwbudget.

Ondanks een zekere afkoeling van de economie blijft het ondernemersvertrouwen in de bouw groot. Dat is begrijpelijk, vermits het werkvolume in de sector in 2018 met 2 tot 2,5% toenam en de prognoses voor 2019 uitgaan van een stijging met 1,5 tot 2%. Daarenboven hebben bouwbedrijven momenteel voldoende bestellingen om meer dan zes maanden voort te kunnen. De werkgelegenheid in de bouw groeide tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 met bijna 3.000 eenheden (1.800 werknemers en 1.100 zelfstandigen). Desondanks laat de krapte op de arbeidsmarkt zich ook voelen in de sector: aan het eind van het derde kwartaal van 2018 waren er 16.500 vacatures. Dat tekort aan arbeidskrachten remt de activiteiten van een heleboel bouwbedrijven.In 2018 werden zowat 59.000 nieuwe huizen en appartementen gebouwd, 15% meer dan in 2017. Die stijging manifesteert zich evenwel alleen in Vlaanderen, als anticipatie op de verstrenging van de energienorm aldaar (vanaf 1 januari 2018). In Wallonië kromp de nieuwbouw van huizen en appartementen met 5% en in Brussel zelfs met 25%. Het aantal infrastructuurwerken zwol in 2018 aan met 10%, grotendeels door de gemeenteraadsverkiezingen en de intensifiëring van de Brusselse metrowerken.

In 2018 steeg de bouwkost met 3,6% sterker dan de inflatie (+ 2,1%). Dat is uitsluitend te wijten aan de scherpe stijging van de kost van bouwmaterialen (+ 5,6%). Die stijging van de bouwkost is uitzonderlijk, want normaliter volgt ze de evolutie van de inflatie. In 2019 zal de kost grotendeels afhangen van de evolutie van de materiaalprijzen.

Vier maatregelen

80% van ons woningpark dateert van vóór 1985 en is dus niet energie-efficiënt uitgerust. Deze in totaal 5,5 miljoen oudere woningen zorgen voor 40% van alle uitstoot van broeikasgassen en zijn dus stevige vervuilers. Omdat de verwachte economische groei tijdens het komende decennium eerder laag zal zijn en dus de koopkracht ook slechts beperkt zal toenemen zal creatief moeten omgesprongen worden met de middelen om die vereiste energietransitie te verwezenlijken. De Confederatie Bouw stelt vier concrete maatregelen voor die daarbij moeten helpen.

Vooreerst zouden werknemers die een bedrijfswagen hebben of normaliter in hun verloningspakket hebben zitten volgens haar de keuze moeten krijgen tussen een wagen- of een bouwbudget. Met dat laatste budget, dat fiscaal even voordelig is voor werkgevers en werknemers als voor bedrijfswagens, kunnen werknemers dan een woning energiezuinig bouwen of renoveren en ons woningpark versneld verduurzamen inzake energieverbruik. Om die doelstelling te halen pleit de Confederatie Bouw tevens voor een veralgemening in heel België van de 6% btw op sloop en heropbouw en voor eco-vriendelijke hypotheken bij banken.

De bouw stelt ook zelf een aantal maatregelen voor die huizen en gebouwen inzake energie-uitstoot een pak duurzamer moeten maken. Zo pleit de sector voor een ambitieuzere renovatienorm waarbij elk jaar 2,5% van het woningpark wordt gerenoveerd i.p.v. 0,6% vandaag. De Confederatie Bouw wil ook meewerken aan een actieplan voor de energierenovatie van niet-residentiële gebouwen op alle bestuursniveaus. Daarnaast maakt de bouw zich sterk dat de digitalisering van de sector de bouwkost jaarlijks met 5 miljard € kan drukken en de bouwkost voor de consument met 10 tot 15% kan doen verminderen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels