Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw gevangenis Dendermonde mag beginnen

Bouw gevangenis Dendermonde mag beginnen

© Foto's: BAM/POLYGON Graphics. Ontwerp: Stéphane Beel Architects en Jaspers-Eyers Architects nv, Archivolt Architecten, landschapsarchitect Pauwels Ontwerpbureau.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vorderingen verworpen tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunningen voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde en de ontsluitingsweg en brug voor die gevangenis. Dat betekent dat de Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium BAM PPP, dat de dbfm-opdracht uitvoert, nu over uitvoerbare vergunningen beschikken om van start te gaan met de bouw.

Nadat de Raad van State eerder de vorderingen tegen de milieuvergunning verwierp, verwerpt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu ook de annulatieberoepen tegen de stedenbouwkundige vergunningen. Ook de schorsing van de stedenbouwkundige vergunning voor de noordelijke ontsluitingsweg wordt opgeheven.

België kampt met een tekort aan nieuwe gevangenissen. De staat van sommige gebouwen is zodanig verouderd dat het moeilijk wordt voor het personeel om er te werken en om de basisrechten van de gedetineerden te respecteren.

Opsteker

“Nadat de Raad van State vorige maand de verzoeken tot vernietiging van de vergunningen voor de gevangenis van Haren verwierp, zijn deze uitspraken over de gevangenis van Dendermonde opnieuw een opsteker. Het bevestigt dat we beide dossiers, ondanks de grote complexiteit, grondig en correct hebben opgevolgd”, aldus Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

De nieuwe gevangenis van Dendermonde komt ter vervanging en uitbreiding van de verouderde gevangenis in deze stad en zal plaats bieden aan 444 gedetineerden. De bruto oppervlakte bedraagt ongeveer 31.000 m². Het concept voor de nieuwbouw sluit aan bij een humane en evoluerende visie op detentie. Die visie is gericht op de voorbereiding van de gedetineerde op de herintegratie in de samenleving. De gevangenis ziet eruit als één geheel, maar tegelijkertijd blijven de gescheiden functies van elkaar te onderscheiden. Dat draagt bij tot een goed oriëntatiegevoel en stimuleert het gemeenschapsgevoel.

Dbfm

Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd via een dbfm-procedure (design, build, finance en maintain). Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij een privépartner het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis gedurende 25 jaar voor zijn rekening neemt.  De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, stelde het consortium BAM PPP aan om de dbfm-opdracht uit te voeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

De reusachtige onderdelen van het ponton van de nieuwe Antwerpse cruiseterminal zijn onderweg naar het Steenplein. Ze zullen op verschillende dagen en tijdstippen in Antwerpen aankomen. De komende maanden worden ze ter plaatse afgewerkt en aan[…]

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Meer artikels