Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw gemeentehuis Leopoldsburg start in januari 2017

Gerelateerde onderwerpen :

Bouw gemeentehuis Leopoldsburg start in januari 2017

Het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft bouwfirma Van Roey gekozen als partner voor de renovatie en nieuwbouw van zijn gemeentehuis. Het college van burgemeester en schepenen heeft Van Roey voorgesteld op basis van een quotering door een technische werkgroep. Tevens bleef de offerte van deze firma binnen de raming. ABT verzorgt de integrale adviesdiensten voor stabiliteit en technieken voor de design-and-build-opdracht. Het ontwerp is van UAU Collective uit Hasselt.

Eén van de hoekstenen van het toekomstproject van het gemeentebestuur van Leopoldsburg was een verregaande samenvoeging van de gemeente en het OCMW. Daarom werd ook gekozen voor een gezamenlijke huisvesting van de administratieve diensten. De burger zou zich in het ideale geval ongeacht zijn of haar vraag slechts naar één centrale locatie moeten begeven.

Er werd een design-and-build-opdracht uitgeschreven voor de grondige renovatie van het huidige gemeentehuis met een groot gedeelte nieuwbouw. Binnen deze opdracht moesten het oude gedeelte en de volledige gevel van het huidige gemeentehuis behouden blijven. Zeven firma's toonden interesse voor deze opdracht, waarna het bestuur vijf firma's selecteerde die in aanmerking kwamen om een ontwerp in te dienen. Op basis van de gunningscriteria, goedgekeurd door de gemeenteraad en beoordeeld door een technische werkgroep, besliste het schepencollege om de firma Van Roey voor te stellen als partner voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

De nieuwbouw komt in de plaats van het bestaande achterliggende gebouw. In dit compact gebouwde administratief centrum zullen alle diensten worden gecentraliseerd. Het eenduidige en overzichtelijke constructieve opzet van het gebouw maakt een hoge mate van flexibiliteit en functionaliteit mogelijk. Eén van de belangrijkste voorwaarden was dat het gebouw milieuvriendelijk en duurzaam zou zijn. Het ontwerpteam heeft daarom de Breeam-richtlijnen toegepast die onder meer rekening houden met energieverbruik, waterverbruik, transport, afval, landgebruik en vervuiling, maar ook met de gezondheid en het welzijn van de werknemers in het gebouw. Het gebouw krijgt volgens deze richtlijnen de score 'excellent', wat nog vrij zeldzaam is voor openbare gebouwen.

Het toekomstige gemeentehuis is voorts ook ben (bijna energieneutraal) en zal verwarmd worden met de nieuwste verwarmingstechnieken. Toch zal niet ingeboet worden op comfort. Om dit te bereiken wordt de schil zeer goed geïsoleerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van CO2-gestuurde ventilatie en ledverlichting en is het gebouw voorzien van een warmtepompsysteem met ijsbuffer.

Het opvallendste aan het concept is de grote, monumentale inkomhal. Deze bestaat uit het volledige centrale deel van het bestaande gemeentehuis dat intern compleet wordt gestript. In dit toegangsgebied, dat niet wordt geklimatiseerd, kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden. Achter het oude gedeelte komt een nieuwe constructie met veel glas, zodat het oude gedeelte erin weerspiegeld wordt. De zijvleugels van het oude gebouw worden wel mee in het kantoorgedeelte opgenomen.

De bouw van het gemeentehuis wordt gedeeltelijk gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van een aantal oude gebouwen: het oude rusthuis, de werkwinkel, de oude Woeling, de voormalige pastorij, het administratief centrum van het OCMW en de oude brandweerkazerne. Alle diensten en dienstverlening die in deze locaties werden aangeboden, wordt in het masterplan geherlocaliseerd.

Volgens de planning zullen de werkzaamheden beginnen in januari 2017. Mits het bekomen van een concessieovereenkomst met Defensie zullen de gemeentediensten en het bestuur gedurende de bouwperiode tijdelijk verhuizen naar Kwartier IJzer, dat op een boogscheut ligt van het huidige gemeentehuis. Ook de administratie van het OCMW verhuist nu al mee naar Kwartier IJzer, zodat dit meteen een eerste stap is in de integratie van beide diensten. De vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad zullen ook in Kwartier IJzer plaatsvinden, net zoals de huwelijken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels