Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw Evergems zwembad start in 2022

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouw Evergems zwembad start in 2022

De Evergemse ploeg die zijn schouders zet onder het nieuwe zwembad, met vanaf l. Filip Huysman (schepen van Patrimonium), Sven Roegiers (schepen van Ruimtelijke ordening), Jan De Poorter (voorzitter Evergemse Zwemvereniging vzw), Kenny Ketels (schepen van Sport), Romain Hulpia (voorzitter Sportraad), burgemeester Joeri De Maertelaere en Wim Schuurmans (diensthoofd Sport). (c) Gemeente Evergem

©

De gemeente Evergem start binnenkort met de onderhandelingen voor de bouw van een nieuw zwembad volgens het dbfmo-principe. De bouw zou in 2022 moeten starten.
De levensduur van de kuip van het huidige zwembad in Sportcentrum Hoge Wal is beperkt en de kosten voor herstel zijn hoog. Daarom besliste het gemeentebestuur van Evergem om in het meerjarenplan de bouw van een nieuw zwembad op te nemen. Eerder dit jaar werd trajectbegeleider BV Neirynck-De Neve aangesteld. Samen met de gemeentelijke stuurgroep werden de mogelijkheden om een nieuw zwembad te laten ontwerpen, bouwen, beheren en exploiteren onderzocht.
 
Op basis van deze bevindingen en adviezen ging de gemeenteraad akkoord om te werken volgens het dbfmo-principe, waarbij een private ondernemer het zwembad ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en uitbaat. Er zijn hiervoor een vijftal grote spelers op de markt. De gesprekken met de kandidaten zullen binnenkort starten. 

Groter bad

Het zwembad krijgt meer zwemwater en ruimere openingsuren, maar zal niet meer in handen zijn van de gemeente. Zo kiest het bestuur voor zekerheid zonder financiële risico’s en maximale ontzorging van de diensten. De gemeente betaalt gedurende 30 jaar een jaarlijks vast bedrag aan de externe partner. Deze moet dan op zijn beurt voldoen aan de vastgelegde afspraken zodat de gemeente onder andere inspraak heeft over de tarieven voor scholen, verenigingen en inwoners. In Vlaanderen werken al meer dan 20 publieke zwembaden volgens dit principe.

Onderhandelingsfase

Pas op het moment dat de onderhandelingsfase met de private partner lopende is, zal de effectieve locatie op de site, de grootte en de indeling van het bad kunnen worden bepaald. De gemeenteraad besliste om maximaal 1.200.000 € als beschikbaarheidsvergoeding te voorzien, en er zal worden gezocht naar wat mogelijk is binnen dit vooropgestelde budget. Het polyvalente terrein rond het sportcentrum blijft gevrijwaard.

2022

De bestaande ruimtes wil de gemeente herbestemmen naar indoor bol- en petanquebanen. Hiervoor werd 200.000 € in het meerjarenplan voorzien. Evergem streeft ernaar om de bouwwerken van het zwembad te laten starten in 2022. Het college van burgermeester en schepenen wil het bestaande zwembad tijdens de bouwwerken zo lang mogelijk openhouden.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 MW in Dilsen-Stokkem. De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189[…]

20/09/2021 | ProjectenElektriciteit
Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Meer artikels