Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw- en elektrobedrijven krijgen eindelijk beloofde lastenverlaging

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouw- en elektrobedrijven krijgen eindelijk beloofde lastenverlaging

© ©Kadmy - stock.adobe.com

Bouwunie heeft naar eigen zeggen sterk moeten aandringen om de lastenverlaging mogelijk te maken, wat geen evidentie was na de val van de federale regering. Ze is blij dat minister van Werk Kris Peeters, premier Charles Michel en de parlementsleden van de voormalige meerderheidspartijen de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Ook Nelectra, de federatie voor de elektrosector, is tevreden. De lastenverlaging geldt immers voor ploegenarbeid op bouwwerven en is dus ook van toepassing op elektro-arbeiders.

De lastenverlaging is noodzakelijk om de keiharde concurrentie met buitenlandse bedrijven aan te kunnen. Op kruissnelheid, in 2020, maakt ze een Belgische arbeider tot 5.000 € per jaar goedkoper. Zo verkleint de kloof met de reguliere goedkopere buitenlandse arbeider.

Bedrijven die werkzaamheden in onroerende staat uitvoeren, zoals bouw- en elektriciteitswerken, hebben eindelijk bekomen wat hen al twee jaar is beloofd: een echte lastenverlaging voor ploegenarbeid. Het laatste onderdeel van de wet die daarvoor moet zorgen, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 mei.
De lastenverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Ze bedraagt 3% berekend op het brutoloon van arbeiders die in ploegen werken op bouwwerven. Voor 2019 zal de lastenverlaging 6% bedragen en vanaf 2020 18%. Voor 2018 is het effect nog beperkt. Bij een normale tewerkstelling gaat het over ongeveer 700 € per arbeider per jaar.

Dit voordeel verdubbelt in 2019 en kan oplopen tot meer dan 5.000 € per arbeider per jaar vanaf 2020. De bedragen zijn afhankelijk van het bruto uurloon en van het aantal werkdagen dat de arbeider in ploegverband werkt. Om de lastenverlaging voor 2018 en de eerste maanden van 2019 te verkrijgen doen bedrijven best een beroep op hun sociaal secretariaat.

De lastenverlaging is broodnodig voor Belgische bedrijven om de  beenharde concurrentie met buitenlandse bedrijven op te vangen. Die betalen immers in hun land van herkomst veel lagere sociale lasten en zijn dus goedkoper. Het gaat hier dus niet om de strijd tegen frauduleuze concurrentie, maar over de concurrentie tussen enerzijds bedrijven die onderworpen zijn aan de dure Belgische sociale zekerheid en anderzijds bedrijven uit EU-landen met een goedkoper sociaal zekerheidsstelsel. Dat is een gevolg van de ongelijkheid inzake sociale zekerheid tussen de diverse lidstaten van de Europese Unie.

Bouwunie en Nelectra vragen deze noodzakelijke lastenverlaging al jaren en zijn tevreden dat de bedrijven die eindelijk bekomen hebben. Hiermee hopen ze de eigen tewerkstelling op langere termijn veilig te stellen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miix betreedt Vlaamse vastgoedmarkt

Miix betreedt Vlaamse vastgoedmarkt

Met Miix heeft Vlaanderen er een projectontwikkelaar bij. Het bedrijf uit Gent, dat zich zal focussen op gemengde en grootschalige projecten in Vlaamse centrum- en provinciesteden, is één brok ervaring. De initiatiefnemers zijn[…]

Vandenbussche wil medewerkers op de fiets

Vandenbussche wil medewerkers op de fiets

Voertuiginrichting van Sortimo bekroond

Voertuiginrichting van Sortimo bekroond

Vinci Energies neemt Izen over

Vinci Energies neemt Izen over

Meer artikels