Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw brug Bissegem-Marke start in 2018

Gerelateerde onderwerpen :

Begin 2017 zou het voorontwerp voor de vernieuwde brug tussen Bissegem en Marke klaar moeten zijn. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts (N-VA). De brug over de Leie moet in het kader van de Seine-Scheldeverbinding verhoogd worden om een vrije hoogte van 7 m te bekomen.

Het Seine-Scheldeproject moet een vlotte binnenvaartverbinding voor schepen met drie lagen containers tussen de bekkens van de Seine en de Schelde mogelijk maken. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. 'Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten is een vrije hoogte van 7 m nodig', aldus Bert Maertens. De brug tussen Bissegem en Marke is te laag en moet dus nog worden vernieuwd. De start van deze werken staat gepland voor de zomer van 2018. De kostprijs wordt voorlopig geraamd op 2.209.500 €.

'Waterwegen en Zeekanaal, dat deze werken laat uitvoeren, is er zich goed van bewust dat deze brug een essentiële rol speelt in de mobiliteit tussen Bissegem en Marke, maar ook in de ruimere regio. Recente tellingen toonden aan dat dagelijks gemiddeld 5.600 wagens en 170 fietsers gebruik maken van deze verbinding. De hinder door de werkzaamheden moet dan ook tot het minimum beperkt worden', zegt Maertens.

De bestaande brug tussen Bissegem-Marke is eigendom van de stad Kortrijk en wordt als dusdanig ook door de stad beheerd. De nieuw te bouwen brug zal eigendom worden van W&Z. “Afspraken over het beheer moeten echter nog gemaakt worden', aldus Bert Maertens.

Naast de brug tussen Bissegem en Marke moet ook nog de spoorbrug De Drie Duikers verhoogd worden. 'Het voorontwerp van die nieuwe brug zal eind dit jaar klaar zijn. Deze werkzaamheden starten vanaf midden 2019', besluit Maertens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels