Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw blijft hoog scoren in lijst van knelpuntberoepen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouw blijft hoog scoren in lijst van knelpuntberoepen

Uit de nieuwe lijst met knelpuntberoepen die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zopas heeft bekendgemaakt, blijkt dat drie beroepen in de top tien van deze lijst bouwbediendefuncties zijn. Concreet gaat het om de conducteur/werfleider, de calculator bouw en de technicus van een studiebureau bouw.

 

Dat die beroepen zo’n vooraanstaande plaats in de knelpuntberoepenlijst van de VDAB innemen, is tekenend voor het almaar hogere opleidingsniveau dat de bouwsector vereist. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt de (bijna) afgestudeerden uit het secundair onderwijs aan in september te kiezen voor opleidingen die hen op deze beroepen voorbereiden.
 
Voor die beroepen bestaan er drie opleidingsmogelijkheden: een opleiding voor burgerlijk ingenieur, een opleiding voor industrieel ingenieur en een opleiding voor professionele bachelor. Voor burgerlijk ingenieur bouwkunde kan men studeren aan de KU Leuven, de UGent of de VUB. Industriële ingenieurs bouwkunde worden opgeleid op zes campussen en professionele bachelors bouwkunde op vijf campussen. Die campussen zijn goed verspreid over Vlaanderen zodat zij voor iedereen vlot toegankelijk zijn.
 
De VCB heeft intussen ook kunnen vaststellen dat deze opleidingen volop inspelen op actuele tendensen in de bouw zoals onder meer de toepassing van digitale instrumenten: Building Information Modelling (BIM), Virtual en Augmented Reality (VR en AR), 3D-meettechnieken en digitale inspectiemethodes.
 
Zij focussen nu ook sterk op circulair bouwen en op de nieuwste energiebesparings- en hernieuwbare energietechnieken. Zij zetten dus sterk in op de thema’s klimaat, energie, digitalisering en circulair bouwen. Dat zijn ook thema’s die de jongeren enthousiast kunnen maken.
 
Met haar campagne #WERFZE en haar platform www.werfze.be met getuigenissen van bouwprofessionals en studenten, vestigt de VCB de aandacht van jongeren en hun ouders op heel wat knelpuntberoepen in de bouw. Daarbij gaat het in het belangrijke mate om hoogopgeleide profielen zoals werfleider, calculator en technicus voor een studiebureau bouw.
 
Met behulp van sociale media zoals facebook en instagram brengt de VCB deze getuigenissen regelmatig onder de aandacht van duizenden jongeren met interesse in bouw, energie, milieu en duurzaamheid.
 
Tegelijk focust het platform op vakmensen zoals bijvoorbeeld dakdekker, schrijnwerker, installateur, wegenwerker en bouwplaatsmachinist. In haar nieuwste knelpuntenberoepenlijst onderscheidt ook de VDAB nog een tiental bijzonder acute knelpuntberoepen die door bouwarbeiders worden uitgeoefend.
 
Daarbij horen: bekister-ijzervlechter, natuursteenbewerker, stukadoor, dakdekker, buitenschrijnwerker, glaswerker, plaatser van leidingen, sanitair installateur en monteur van centrale verwarming, wegenwerker, bestuurder van bouwplaatsmachines en kraanbestuurder.
 
Voor die beroepen rekent de VCB op een uitbreiding van de duale opleidingstrajecten in het secundair bouwonderwijs maar ook op extra inspanningen vanwege de VDAB om hiervoor werkzoekenden op te leiden. Ook daarvoor zijn de Vlaamse bouwbedrijven bereid met formules van werkplekleren te werken.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VCB blijft geloven in groeipotentieel van duaal leren

VCB blijft geloven in groeipotentieel van duaal leren

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zal de komende jaren imagocampagnes blijven organiseren. Het aantal leerlingen moet de komende tien jaar minstens opnieuw met 20% toenemen om de toenemende uitval omwille van pensioneringen op te vangen. Voorts[…]

08/07/2021 | VCB
Imagocampagne voor opleiding schilder-decorateur

Imagocampagne voor opleiding schilder-decorateur

Bouwonderwijs in Vlaanderen bereikt historisch dieptepunt

Bouwonderwijs in Vlaanderen bereikt historisch dieptepunt

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Meer artikels