Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouw biedt als moderne werkgever mooie carrière- en ontwikkelingskansen

Bouw biedt als moderne werkgever mooie carrière- en ontwikkelingskansen

Een baan in de bouw opent meer dan ooit rijke carrière- en toekomstmogelijkheden, al is dit nog te weinig bekend bij het publiek. Daarom wijdde de Confederatie Bouw haar traditionele BouwForum tijdens Batibouw op 25 februari ditmaal aan dit belangrijke thema. Tegelijk vroeg ze aandacht voor de onmiskenbare problemen die het potentieel van de sector als werkgever in gevaar brengen. Federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus bevestigde het engagement van de regering om zo snel mogelijk werk te maken van een tax shift voor de bouw.

Werken in de bouw heeft volgens Colette Golinvaux, voorzitter van de Confederatie Bouw, sinds de eeuwwisseling een bewogen evolutie doorgemaakt. Daarvoor zijn vier factoren verantwoordelijk: het reglementaire kader, dat steeds strengere energie-eisen oplegt; de samenleving, die duurzaamheid steeds meer waardeert en die geconfronteerd wordt met sociale evoluties zoals de vergrijzing en de gezinsverdunning; de technologische evolutie, die steeds gesofisticeerdere bouwtechnieken en producten op de markt brengt; en de organisatorische vooruitgang die nieuwe werkvormen stimuleert zoals het werken in bouwteam, Building Information Modeling (BIM) en Design, Build, Finance and Maintain-constructies (DBFM).

"Tegelijk zien we echter een sterke opwaardering van de klassieke bouwberoepen. Ze vormen tegenwoordig een passionerende combinatie van traditionele kennis en moderne knowhow, waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit steeds het doel is. Precies deze solide basis van vakmanschap maakt ze zo toekomstgericht en veelbelovend", beseft Colette Golinvaux.

Die recente evolutie heeft niet alleen geleid tot een ingrijpende wijziging van bestaande bouwberoepen, maar ook tot een brede waaier van nieuwe functies zoals BIM-manager, opmeter-calculator en procesmanager. Dit aspect van de sector is volgens Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, te weinig bekend. Dit BouwForum wil hierin verandering brengen, want de bouw is meer dan ooit aantrekkelijk voor ambitieuze jongeren.

" We bieden werk aan bijna 200.000 mensen naast nog meer dan 70.000 zelfstandigen. Maar tegelijk zien we dat sinds eind 2011 ongeveer 19.000 banen verloren gegaan zijn. Onze dynamiek als sector die aantrekkelijke, lokale banen met carrièremogelijkheden creëert, is in gevaar", waarschuwt hij.

Bijna 60% van de gedetacheerden werkt voor bouwondernemingen.

Daarvoor bestaan twee hoofdredenen. Vooreerst kreunen Belgische bouwbedrijven onder de slopende concurrentie van buitenlandse firma's die arbeiders naar onze bouwplaatsen detacheren. Hun totale loonkosten liggen lager omdat hun (goedkopere) sociale lasten in het thuisland betaald worden. De Confederatie Bouw klaagt dit fenomeen allang aan en vindt hiervoor nu steun bij de Nationale Bank, die in haar recentste jaarverslag bevestigt dat België één van de belangrijkste bestemmingen voor gedetacheerde buitenlandse werknemers vormt. Bovendien werkt bijna 60% van de gedetacheerden voor bouw­ondernemingen.

Het jaarverslag van de Nationale Bank beklemtoont dat de activiteit en de werkgelegenheid in de bouwsector niet meer parallel evolueren: de activiteit neemt immers toe terwijl de werkgelegenheid afneemt en de aangiftes van detacheringen stijgen. "Algemeen beschouwd zijn de in de Europese regelgeving opgelegde minimale werkgelegenheidsvoorwaarden ten slotte ontoereikend om 'sociale dumping' te vermijden", signaleert de Nationale Bank.

Minister Borsus erkent het probleem. Hij benadrukte tijdens het BouwForum dat de bouw een eigen tax shift nodig heeft die de totale loonkosten moet verlagen en een gezonde concurrentie mogelijk moet maken. Hij beloofde dat de regering werk zal maken van deze tax shift zodra de middelen er zijn. Het gaat om een bedrag van 600 miljoen '.

"De financiële situatie van de overheden vormt een tweede probleem. Zij moeten besparen, wat de investeringen in publieke infrastructuur in gevaar brengt en daarmee ook de werkgelegenheid in de bouw hypothekeert", betreurt Robert de Mûelenaere.

Tijdens dit BouwForum kondigde de Confederatie Bouw aan dat ze hierrond ook actie gaat voeren om de burger bewust te maken van de urgentie van het probleem; de toekomst beloof je immers niet, die bouw je. Ze nodigt alle belangstellenden alvast uit om de campagnewebsite www.investerenisvitaal.be te bezoeken en deel te nemen aan de enquête.

Tijdens een volgende editie van Bouwkroniek gaan we dieper in op dit BouwForum, waarop Colette Golinvaux eveneens de website www.buildyourhome.be voorstelde. Dit nieuwe, in drie talen raadpleegbare en als erg volledig aangekondigde bouwinformatieplatform van de Confederatie Bouw vervangt de als te statisch en te beperkt ervaren consumentenwebsite ikzoekeenvakman.be. Consumenten met bouw- en renovatieplannen kunnen hierop een offerte vragen bij aannemers die lid zijn van de Confederatie Bouw of assistentie krijgen van het platform dat hun offertevraag automatisch doorstuurt naar een aantal hiervoor in aanmerking komende vaklui.

Leden van de Confederatie Bouw kunnen op deze site een profiel opmaken met bedrijfsinfo en fotomateriaal en indien gewenst zelfs een premium-profiel met o.m. concrete bouwprojecten en vacatures. Daarnaast biedt www.build­yourhome.be, dat ondersteund wordt door een facebookpagina, nuttige informatie over o.a. wet- en regelgeving en premies. Er is eveneens plaats voor ratings en reviews door consumenten met reacties van aannemers.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen