Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Boechout voltooit bouw nieuw opvangcentrum

Gerelateerde onderwerpen :

,
Boechout voltooit bouw nieuw opvangcentrum

(c) DCA

Recent werden de bouwwerken van het kopgebouw aan de Jacques Corstienslei in Boechout opgeleverd. Het biedt plaats aan 18 studio’s en een aantal gemeenschappelijke ruimtes en zal gebruikt worden voor de huisvesting van personen met een beperking. Het project werd ontwikkeld door Gands, ontworpen door Bulk Architecten en uitgevoerd door aannemer DCA. Inclusio kocht het gebouw voor 3,7 miljoen €.

 

De bouwwerken begonnen op 2 mei 2018. Ondanks het losbarsten van de viruscrisis liepen de bouwwerken slechts een geringe vertraging op en kon het gebouw reeds op 3 juni 2020 opgeleverd worden. Het pand heeft een totale oppervlakte van 1.880 m², verspreid over drie verdiepingen en het gelijkvloers.
 
Het gebouw wordt verhuurd aan twee verschillende organisaties. Het gaat om twee huurovereenkomsten met elk een looptijd van vijftien jaar. Het initiële brutorendement bedraagt bijna 4%. Voor dit project is een toewijzingsreglement en een doelgroepenplan voor personen met een beperking met hoge ondersteuningsnood van kracht. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeente Boechout en de Vlaamse regering.
 
De 18 studio’s worden verhuurd aan SVK WoonWeb, een sociaal verhuurkantoor dat werd opgericht door de OCMW’s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. In deze acht gemeenten huurt WoonWeb woningen op de privémarkt en verhuurt die verder aan mensen met een laag inkomen. Het SVK WoonWeb werkt volgens de regels die door de Vlaamse overheid zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur.
 
De vzw Pegode huurt de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten. Deze projecten bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking. Bij Pegode hebben de bewoners de regie over hun eigen leven. De organisatie ondersteunt mensen in alle levensdomeinen en werkt actief mee aan een samenleving waar iedereen bij hoort.
 
“Ondanks de actuele gezondheidscrisis en de bijhorende onzekerheden blijven we investeren in kwalitatieve gebouwen. Dit pand aan de Jacques Corstienslei illustreert nogmaals onze strategie, die bestaat uit het aanbieden van kwaliteitswoningen aan zwakkere bevolkingsgroepen tegen een betaalbare huurprijs en op lange termijn”, zegt Xavier Mertens, CEO van vastgoedvennootschap Inclusio.

Investeringspartner

Bijkomend wil Inclusio ook een bevoorrechte investeringspartner zijn in sociale infrastructuur zoals scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra voor asielzoekers. “Wij zijn onze teams en partners enorm dankbaar voor hun doorzettingsvermogen in deze moeilijke tijden, waardoor wij onze activiteiten onverminderd kunnen voortzetten”, aldus Xavier Mertens.
 
Inclusio verhuurt in de drie gewesten 664 wooneenheden, een school, kantoren en een opvangcentrum voor vrouwelijke asielaanvragers. Er zijn 232 wooneenheden en een kinderdagverblijf in bouwfase. De vastgoedvennootschap beschikt momenteel over 90 miljoen € eigen middelen. Ze doet daarenboven beroep op externe bankfinanciering om de verdere groei van haar vastgoedportefeuille te financieren.
 
Die portefeuille ontwikkelt Inclusio volgens drie pijlers. Daarbij horen betaalbare huurwoningen (nieuwe of gerenoveerde woongebouwen) voor sociale partners zoals AIS, gemeenten, OCMW’s of sociale huisvestingsmaatschappijen, die ze op hun beurt onderverhuren. Tevens investeert Inclusio in woongebouwen die verhuurd worden aan actoren die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van mensen met een beperking. Ook sociale infrastructuur (scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, enz.) behoort tot de vastgoedprojecten van Inclusio.
 
De projecten worden geselecteerd op basis van hun sociale impact, hun energie- en duurzaamheidsscore, maar ook door rekening te houden met een objectief van maatschappelijke integratie in de plaatselijke gemeenschap. Inclusio hecht de veel belang aan het feit dat haar gebouwen zich optimaal integreren in de omliggende bewoning en geen stigmatisering meebrengen voor de bewoners.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

De Vlaamse overheid zet het licht op groen voor verschillende restauratieprojecten in de provincie Antwerpen. Voor al de projecten samen wordt een subsidie van ruim 960.485 € toegekend. Hierna vind je een bondig overzicht van de negen[…]

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Fusie ERA Housing en ERA Immo Noord

Fusie ERA Housing en ERA Immo Noord

Restauratie voor gevel Aartsbischoppelijk Paleis in Mechelen

Restauratie voor gevel Aartsbischoppelijk Paleis in Mechelen

Meer artikels